Wij willen, zoals altijd, zoveel mogelijk standpunten en wensen van leden meenemen in onze afwegingen en besluitvormingen in de toekomst.

Door het invullen van deze enquête helpt u ons om een nog beter inzicht te krijgen in zaken die u belangrijk acht voor het onderhandelingstraject aangaande de arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie.

Deze enquête is alleen voor leden van de ACOM