Eindelijk arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie!

Last Updated on 12 augustus 2019, 13:35 by

Vandaag hebben alle centrales van overheidspersoneel aan de Hoofddirecteur Personeel, Schout-bij-nacht Peter Reesink (door afwezigheid van de Staatssecretaris van Defensie zat hij het Sector Overleg Defensie voor), laten weten dat een (over)grote meerderheid van de leden van de aangesloten bonden achter het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat staan. Daardoor is er nu, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018, een Arbeidsvoorwaardenakkoord voor al het Defensiepersoneel.

Een akkoord waardoor inkomens (zowel structureel, incidenteel als tijdelijk) verhoogd worden, voor het overgrote deel van de militairen de pensioenen verbeterd worden en er een compensatieregeling is voor mensen waar het pensioenperspectief toch minder voor is. Door het nieuwe pensioenstelsel wordt ook de werknemersbijdrage voor het grootste deel van de militairen lager, maar in ieder geval niet meer dan in 2018! Maar in dit akkoord zij, naast specifieke regelingen voor specifieke groepen personeel (waaronder burgermedewerkers en personeel geplaatst in het buitenland) ook hele belangrijke zaken geregeld zijn waar onze achterban echt op zat te wachten. Een verruiming van de vrije dagen bij inzet in het weekend en op feestdagen, waarbij men dan ook nog de keuzen heeft om deze op te nemen of tegen het reguliere uurloon uit te laten betalen. Dat doet echt iets met de balans tussen werk en privé. Ook de zekerheid van een vaste baan voor onderofficieren en officieren die binnen de looptijd van dit akkoord een FPS2 aanstelling hebben of krijgen is echt een groot gewin. Sociale en maatschappelijke zekerheid, daar gaat het toch vaak om in het leven, dus ook van de jonge militair! Als laatste noemen we hier dan ook nog maar de verhoging van enkele toelages en de afspraak dat er volgend jaar op 1 juli een nieuw loongebouw moet liggen. 

Over al de elementen in het resultaat tezamen hebben onze leden, maar ook de leden van de zusterbonden, een positief oordeel geveld. Maar er werd ook veel inhoudelijk gereageerd en er werden veel zaken meegegeven. Zaken die op korte termijn zouden moeten worden geregeld of meegenomen zouden moeten worden bij de onderhandelingen voor een volgend akkoord.

Jan Kropf heeft, als vertegenwoordiger van de CCOOP, dan ook aan de voorzitter van het SOD laten weten dat de leden hebben aangegeven dat “dit een goede stap in de goede richting is maar dat we er nog lang niet zijn”.

Er liggen nog een aantal grote dossiers die opgepakt moeten worden en daarvoor is relatief weinig tijd, zeker gezien de complexiteit van deze dossiers. Daarom hebben wij de werkgever Defensie, maar ook de zusterorganisaties opgeroepen om met een hoge prioriteit de volgende dossiers op te pakken:

  • Het doen van een aanbeveling voor het levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Het tot stand brengen van een nieuw loongebouw voor militairen voor 1 juli 2020;
  • Het vervangen van het Flexibel personeelsbeleid militairen voor 1 oktober 2020.

Daarnaast willen wij graag op een dusdanig moment met de onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden beginnen dat er een nieuw akkoord (dus inclusief achterbanraadpleging) kan liggen vóór de looptijd van dit akkoord is verstreken.

Voor de gesproken tekst tijdens de vergadering van het SOD op 30 juli 2019 klikt u hier.