Defensienota 2022:
‘Sterker Nederland, veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU’

Last Updated on 2 juni 2022, 07:45 by


Toekomstbestendig, duurzaam, veilig, intensivering van de samenwerking en integratie binnen “de sterke bondgenootschappen” NAVO en EU. Kortom: (versneld) bouwen aan de krijgsmacht van de (nabije) toekomst waarvan de basis mede gevormd wordt door goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel: “Het hart van de organisatie”.


In een notendop is dit de boodschap die minister van Defensie Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat, uitdragen in de Defensienota 2022 ‘Sterker Nederland, Veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU. Een “ambitieus maar realistisch plan”, is de overtuiging van de bewindslieden.

‘Gamechanger’, een zware slagschaduw over de nota, is de Russische agressie tegen Oekraïne. Die “grootschalige oorlog in het hart van Europa” vormt een “kantelpunt in de Europese geschiedenis”. Een onvoorziene (?) nieuwe geopolitieke realiteit die ons dwingt tot ingrijpende maatregelen om “onze vrijheid, veiligheid en welvaart nu en in de toekomst te kunnen beschermen”.

Geopolitieke instabiliteit die dagelijks gevoed wordt door desinformatie, cyberaanvallen etc., is de oorzaak en aanjager van serieuze uitdagingen waardoor vaker een beroep gedaan zal worden op Defensie. Maar de Nederlandse krijgsmacht is ‘ready, willing and able’ om die uitdagingen, in binnen- en/of buitenland, het hoofd te bieden. “Met dank aan het defensiepersoneel”. Bij de bouw van “de krijgsmacht van de toekomst” zijn de belangrijkste hoekstenen dan ook “onze mensen: beroepsmilitairen, burgers en reservisten”. Investeren in “goede arbeidsvoorwaarden, opleidingen en een veilige werkomgeving”, is in dit verband cruciaal.

Van vitaal belang is, benadrukken de minister en de staatssecretaris van Defensie, ook uitbreiding en verdieping van de defensiesamenwerking met NAVO en EU-partners. Zo gaat bijvoorbeeld de landmacht nog meer inzetten op “integratie met de Duitse landmacht en het vergroten van de gezamenlijke slagkracht.”

De krijgsmacht van de toekomst heeft, boven op de bestaande vacatures, aanzienlijke aantallen nieuw militair en civiel personeel nodig. Op een grillige arbeidsmarkt moet Defensie succesvol kunnen werven en behouden. Daarvoor wordt het “uitvoeringsplan ‘Boeien, binden en behouden” ingezet. Hiermee wil men ook “nieuwe doelgroepen”, met name jongeren, aanspreken die, naar Scandinavisch model, zich op vrijwillige basis voor een “dienjaar” kunnen melden bij de krijgsmacht.

Defensie wil, onder meer met betere arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke(r) werkgever worden voor zowel nieuwkomers als voor het bestaande personeel. “Daarbij is de ambitie van Defensie om het basissalaris op orde te brengen en een beloningsaccent te leggen op operationeel optreden en op individuele talenten en specialismen. Ook moeten er meer maatwerk en keuzemogelijkheden komen. Onderdelen van deze ambitie zijn: een nieuw loongebouw om het personeel beter te belonen; een nieuw en eenvoudiger toelagenstelsel om militairen transparant en rechtvaardig te belonen voor extra inspanningen, zoals inzet en oefenen; voorbereidingen om over te gaan op het nieuwe pensioenstelstel.”