(Defensie)meldpunt burnpits

Last Updated on 15 april 2019, 09:29 by

Defensie heeft vanaf vandaag een meldpunt voor (oud-)Defensiepersoneel dat is blootgesteld aan de uitstoot van burnpits. Bent u blootgesteld aan burnpits en heeft u gezondheidsklachten? Meldt u dan bij het meldpunt van Defensie maar geef dit dan ook vooral door aan de ACOM.

Burnpits zijn kuilen waar in missiegebieden, waaronder (doch niet beperkt tot) Afghanistan, afval werd verbrand. Daarbij kwam zeer zware rook vrij waarvan niet bekend is wat voor stoffen erin zaten.

Defensie wil graag inzicht krijgen in de omvang en aard van de gezondheidsklachten onder voormalige en actief dienende Defensiemedewerkers die zijn blootgesteld aan de uitstoot van burnpits.

Wellicht heeft u uw gezondheidsklachten in het verleden al bij uw huisarts of militaire arts gemeld. Indien hier sprake van is, maken deze gegevens deel uit van uw medisch dossier en vallen deze gegevens uiteraard onder het medisch beroepsgeheim. Deze gegevens kan en mag Defensie dus niet opvragen zonder uw instemming.

Defensie roept dan ook iedereen op om zich bij dit meldpunt te melden als er mogelijk gezondheidsklachten zijn ontstaan als gevolg van het inademen van de rook van burnpits. De ACOM ondersteunt deze oproep en vraagt leden zich daarnaast ook te melden bij de bond.

Daarnaast zijn wij ook zeer benieuwd naar alle (concrete) informatie of beeldmaterialen die u wellicht nog heeft aangaande burnpits.

Het meldpunt

De minister van Defensie heeft de opdracht gegeven voor dit meldpunt. Uw melding wordt behandeld door CAOP, een onafhankelijke organisatie. Het meldpunt deelt geen persoonsgegevens met anderen (dus ook niet met Defensie), waardoor uw melding anoniem blijft. Hoewel Defensie in deze bepaald heeft met het CAOP in zee te gaan, staat de ACOM achter deze keuze. We hebben goede ervaringen met het CAOP en de vertrouwelijkheid is in die zin gegarandeerd.

Afgelopen week hebben wij de minister van Defensie opgeroepen ons schriftelijk te laten weten wat de stand van zaken is aangaande het “dossier burnpits” en hebben wij aangegeven bij het vervolgtraject te willen participeren.

Over de eventuele vervolgstappen in dit dossier zullen wij u nader informeren zodra er meer bekend is.

Voor meer informatie over burnpits en een eventuele melding kunt u contact opnemen met het meldpunt via:

E-mailadres: Defensiemeldpuntburnpits@caop.nl

Telefoonnummer: 06 –58076647

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

Zoals te doen gebruikelijk kunt u zich daarnaast ook via info@acom.nl melden.