Defensie stelt vaccinatie jegens COVID-19 verplicht voor Slowakije

Last Updated on 8 april 2022, 13:02 by Jan Kropf

Na meerdere voorbarige berichten waarin werd gesuggereerd dat vaccinatie jegens COVID-19 voor militairen die daadwerkelijk zijn aangewezen voor “dienstverrichtingen in het kader van Enhanced Vigilance Activity Binational Air Missile Task Force in Slowakije” al verplicht zou zijn heeft Defensie nu daadwerkelijk dit besluit genomen.


De ACOM is, samen met alle andere bonden in de sector Defensie, van mening dat bij het nemen van dit besluit onvoldoende is gezocht naar maatwerk en het operationeel belang te veel heeft geprefereerd boven het grondwettelijk recht op de integriteit van het lichaam.

De bonden hebben Defensie dan ook verzocht om binnen twee weken een vergadering van het SOD te beleggen om hierover te spreken.

Daarnaast hebben de bonden Defensie met klem verzocht om niet over te gaan tot het daadwerkelijk verplicht vaccineren tegen COVID-19 aangaande de inzet in Slowakije totdat hierover in het SOD is gesproken.

We hopen een spoedige reactie op deze brief te krijgen en een uitnodiging voor het bedoelde SOD op korte termijn.

Los daarvan moge duidelijk zijn dat u altijd een verzoekschrift aan de Minister kunt richten om vrijstelling te krijgen voor deze vaccinatie zoals beschreven in artikel 5 en 6 van de Wet Immunisatie Militairen. Indien u dit van plan bent neem dan, als lid van de ACOM, vooraf contact op zodat wij u daarin kunnen adviseren en ondersteunen. U kunt dat het beste doen via de mail: info@acom.nl.

Daarbij benadrukken wij nogmaals dat uw vaccinatiestatus inzake COVD-19 medisch geheim is en blijft, ook als u aangewezen bent voor een dienstverrichting waarvoor vaccineren verplicht is. Men mag nog steeds niet vragen naar uw vaccinatiestatus of u onder druk zetten dienaangaande.

Voor de brief van de gezamenlijke bonden klik hier.

Voor de Wet immunisatie militairen klik hier.