Defensie heeft foute beslissing inzake vaccinatie hersteld

Last Updated on 13 februari 2022, 14:29 by Jan Kropf

Na onze eerdere melding van de in het vorige artikel genoemde bekendmaking (Bekendmaking CZMCARIB 005/2022) bij de Hoofddirecteur Personeel Defensie (HDP) is er veelvuldig contact geweest tussen o.a. CZSK (de Marine), DOPS (directie Operaties), HDP en de bonden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de betreffende (eerder genoemde) bekendmaking op 12 februari 2022 is ingetrokken en er, in ieder geval op dit moment, geen vaccinatieplicht geldt voor defensiepersoneel in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er kan derhalve ook geen sprake zijn van het verplicht repatriëren in het algemeen of van eigen kosten voor de militair in het bijzonder.

Ook is wederom benadrukt dat de COVID-vaccinatiestatus valt onder het medisch geheim. Daar mag dus niet naar gevraagd worden door anderen dan de medische dienst. Als leidinggevenden daar alsnog naar vragen is dat strijdig met wet- en regelgeving. Daarnaast moge het duidelijk zijn dat dit als oneigenlijke druk kan worden ervaren.

Wel is door CZSK aan de Minister verzocht om vaccinatieplicht voor het Caribisch gebied te overwegen. Het proces om deze verplichting al dan niet te formaliseren loopt nog. Indien de Minister besluit vaccinatie verplicht te stellen zal dit formeel bekend gesteld worden inclusief de afbakening van de personen waar die verplichting daadwerkelijk voor gaat gelden.

Hierbij dient zorgvuldig gekeken te worden naar nut en noodzaak zodat in ieder geval bij het opleggen van een vaccinatieplicht jegens COVID-19 zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd, om inbreuk op onaantastbaarheid van het lichaam tot het noodzakelijke te beperken. Indien de Minister (Of namens haar uitsluitend de HDP) dit besluit neemt dient dit met waarborgen te worden omkleed.

In het advies van de Commissie Deskundige Immunisatie Militairen (CDIM) staat ook overduidelijk beschreven dat de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk, zodat de onaantastbaarheid van het menselijke lichaam niet meer dan noodzakelijk wordt geschonden, doorslaggevend was bij het gegeven advies.

Daarnaast zijn wij van mening dat het wellicht een mooi moment is voor een nieuw advies van de CDIM, bij het laatste advies is immers aangegeven dat de CDIM “als de stand der wetenschap nieuwe inzichten geeft” wederom bijeen zal komen voor een geactualiseerd advies.

Ons eerdere bericht over “Defensie vliegt extreem uit de bocht inzake vaccinatie” leest u hier. Daar treft u ook links aan naar de relevante bijlages.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht, de berichtgeving binnen Defensie of de stand van zaken neem dan (als lid van de ACOM) contact op via info@acom.nl.

Bent u nog geen lid dan kunt u uzelf via deze link aanmelden. Ook kunnen ACOM-leden hier een collega aanmelden, die krijgen daar zelfs een geschenkje voor.