Defensie en Corona

Last Updated on 29 november 2021, 12:10 by

De onzichtbare vijand Corona is nog lang niet bestreden en er zijn op 26 november weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Over de aard of effectiviteit van die maatregelen zal ik mij niet uitlaten, er zijn in Nederland zeker 17,5 Miljoen mensen die dat veel beter kunnen. Wel wil ik mijn verbazing uitspreken over wat men in deze tijden verwacht van Defensie in het algemeen en militairen in het bijzonder. Direct na de persconferentie werd bekend gemaakt dat Defensie 750 militairen klaar had staan om de GGD’s te helpen bij het vaccineren en het afnemen van coronatesten. Op zich begrijpelijk en daar is ook vorig jaar veel positieve ervaring mee opgedaan. Ik ben er alleen van overtuigd dat die 750 mensen dat nog (allemaal) niet weten. Daarnaast werd op datzelfde moment bekend gemaakt dat 60 militaire zorgverleners wederom steun gaan verlenen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC ). Wederom een logische en prima keuze.

Demissionair Minister Grapperhaus gaf in de toelichting aan de Tweede Kamer nog aan dat de mogelijke code zwart in de ziekenhuizen daarbij naar het oordeel van de politie een extra risico vormt, omdat daardoor ongeregeldheden kunnen ontstaan waar extra inzet van de politie nodig is. Bijstand van Defensie is volgens de politie dan ook onvermijdelijk. In ieder geval van de Koninklijke Marechaussee, maar ook andere defensieonderdelen.

Zo wordt Defensie geacht overal bij te springen en gaten te dichten, hoe begrijpelijk ook. Maar de eigen taken van Defensie gaan gewoon door en Defensie heeft nog steeds te maken met 20% vacatures onder Militairen (of waren het gewoon niet gevulde stoelen en is dat wat anders dan vacatures?)

Het is in deze weer duidelijk dat Defensie in het algemeen en de militairen in het bijzonder gezien worden als een Zwitsers zakmes. Men kan er alles mee wanneer men die behoefte heeft. Men moet alleen wel beseffen dat ook een Zwitsers zakmes maar op een plaats en manier tegelijkertijd gebruikt kan worden. Deze zaken doen betekent altijd dat Defensie andere zaken niet kan doen. En er was nog iets met Zwitsers toch? Geen geld, geen Zwitsers!

Het wordt dan ook hoog tijd dat men in Den Haag beseft dat er met grote spoed extra structureel geld naar Defensie moet. Voor Defensie in het algemeen en voor het personeel in het bijzonder. Defensie is immers echt iets anders dan water uit de kraan. Er komt een moment dat het er niet meer is als de behoefte er wel is en het is zeker niet gratis.

Wij wensen de medewerkers van Defensie die hier (gaan) worden ingezet veel sterkte en kracht toe. En bovenal, let op jezelf, let op elkaar en blijf gezond.

Doe waar jullie goed in zijn; het verschil maken.

Jan Kropf,

Voorzitter ACOM.