Defensie en bonden eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden

Last Updated on 25 juli 2019, 13:50 by

Het Ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel.

Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden.


Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere:

  • Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020
  • Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot   8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
  • Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020
  • Een verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in    weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
  • Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;
  • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1,  bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
  • En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
  • Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
  • Voor alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
  • Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Staatssecretaris Visser: “Dit resultaat zorgt ervoor dat ons personeel snel iets merkt van de forse investeringen ten opzichte van het vorige onderhandelingsresultaat. Dit is een inhoudelijk goed en stevig pakket nieuwe arbeidsvoorwaarden en dat is wat het Defensiepersoneel ook verdient.

Rond 16.00 uur ontvangt u nadere informatie.