Defensie en bonden akkoord over arbeidsvoorwaarden

Last Updated on 7 juli 2022, 15:13 by

Defensie heeft met de vakbonden voor defensiepersoneel een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021-2023). Uit een ledenraadpleging bleek dat een meerderheid van de vakbondsleden met het onderhandelaarsresultaat van 31 mei jongstleden heeft ingestemd. Het akkoord is vandaag door alle partijen ondertekend.


In het akkoord gaan militairen en burgermedewerkers bij Defensie er op vooruit: 8,5% hoger loon, een eenmalige uitkering van 1.750 euro bruto, een nieuwe salaristabel voor militairen, een verhoging van een aantal toelagen en een nieuwe reiskostenvergoeding.  Ook zijn er eerste afspraken gemaakt over het inrichten van een nieuw personeelssysteem, dat voor meer maatwerk gaat zorgen.

Staatssecretaris Christophe van der Maat is blij dat de leden van de bonden hebben ingestemd met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Van der Maat: ‘Ik ben heel blij dat er nu een akkoord ligt met flink betere arbeidsvoorwaarden voor onze mensen. Niet alleen omdat zij dat verdienen, maar ook omdat Defensie op de arbeidsmarkt moet kunnen concurreren. De komende jaren zal Defensie groeien en vernieuwen. Dit akkoord helpt ons daarbij.’

Ook de bonden zijn tevreden met het akkoord. Sven Schuitema (ACOP) spreekt van een zeer mooi resultaat voor het Defensiepersoneel: “Het is nu zaak dat de openstaande vacatures worden ingevuld. Met deze arbeidsvoorwaarden durf ik jonge mensen weer aan te raden om serieus een carrière bij Defensie te overwegen. Het is belangrijk werk, dat goed wordt gewaardeerd!”

Rob Pulles (CMHF) over het akkoord: “Dit betekent een verbetering voor heel veel mensen bij defensie. Het is een mooi resultaat, waar waardering uit spreekt en wat voor meer behoud zal gaan zorgen. De manier waarop de sociale partners bij het tot stand komen van dit akkoord hebben samengewerkt, is een prima voorbeeld voor de toekomstige samenwerking. Er moet nog veel gebeuren en samen kom je verder.”

Ook Jean Debie van de VBM/NOV is blij dat defensiemedewerkers in grote meerderheid akkoord zijn gegaan: “Veel militairen en burgers vinden dat uit het resultaat waardering en respect spreekt. Ik hoop dat veel collega’s voor defensie blijven werken en vele nieuwe vrouwen en mannen zullen solliciteren!”

Jan Kropf (ACOM) tenslotte: “Het is mooi om te constateren dat er nu daadwerkelijk een arbeidsvoorwaardenakkoord ligt voor de sector Defensie en dat er eindelijk een serieuze loonontwikkeling komt voor het personeel van Defensie. Daarbij is het ook van groot belang dat er met name in de lagere rangen meer bij is gekomen dan alleen de generieke loonsverhoging door de invoering van het nieuwe loongebouw. Daarnaast vind ik het belangrijk om te benadrukken dat het gewaardeerd werd dat Defensie en de bonden gezamenlijk zijn opgetrokken en e.e.a. ook gezamenlijk hebben uitgelegd aan het personeel. Dat is ook een mooie opsteek voor de toekomst: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Uitbetaling salarisverhogingen

Het arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De komende maanden wordt het akkoord verder uitgewerkt. In augustus 2022 wordt de salarisverhoging over 2021 (1,7%) en 2022 (2,95%) met terugwerkende kracht, samen met de eenmalige bruto uitkering van 1.750 euro (bij een volledig dienstverband per 1 juli 2022) uitgekeerd.