Defensie afgescheept met ‘een treurige fooi van € 95 miljoen’

Last Updated on 21 september 2021, 23:45 by Jan Kropf

Defensiebegroting 2022 een carrousel van ‘herhaling van zetten’

Het demissionaire kabinet ‘Rutte III’ (16 oktober 2017 – ?) schuift Defensie in de ‘Miljoenennota 2022’ jaarlijks structureel € 95 miljoen toe. Die ‘additionele middelen’ worden goeddeels (€ 60 miljoen) gebruikt voor de broodnodige ‘aanzuivering’ van de ontstane tekorten aan (oefen)munitie. De resterende middelen zouden ten bate moeten komen van de veteranen.

“Defensie krijgt een treurige fooi”, was dan ook het commentaar van Elsevier Weekblad (EW) op de Miljoenennota. En in feite daalt het defensiebudget (in 2022 € 12,4 miljard) in de komende jaren structureel. In percentage van het BBP blijven de uitgaven steken op 1,47%.

Nederland gaat dan ook steeds meer uit de pas lopen met het gemiddelde van de NAVO-bondgenoten en dobbert daarmee ook verder weg van de overeengekomen NAVO-norm van 2%. Als een van de weinige landen laat het land juist een daling zien in het BBP-percentage.

Het Europees gemiddelde stijgt naar verwachting van 1,76% in 2022 naar 1,85% in 2024 doordat partnerlanden verder en meer investeren in hun defensie. Nederland raakt hierdoor verder achterop: naar verwachting bedragen de Nederlandse defensie-uitgaven in 2024 1,38% van het bbp. Dit terwijl bondgenootschappelijke landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nu al zitten op de NAVO-norm.

Nu de budgettaire schraalhans zich nadrukkelijk heeft aangediend bij Defensie valt af te wachten hoe het arbeidsvoorwaardenoverleg zich verder ontwikkelt. Het aantreden van een nieuwe minister (en staatssecretaris?) die knopen kan en mag doorhakken zal nog even op zich laten wachten nu de (in)formatie maar niet vlotten wil. We leven in een “gaaf land” maar de mannen en vrouwen die dat (dag en nacht) moeten borgen, mogen het doen met een minder dan stiefmoederlijke (budgettaire) bejegening.