De CCOOP (ACOM) sluit weer fysiek aan bij overleg arbeidsvoorwaarden Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:00 by

De CCOOP, waar de ACOM in het sector-overleg Defensie deel van uitmaakt, heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zouden nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden.

Wat de redenen waren om dit besluit op dat moment te nemen heeft u inmiddels elders kunnen lezen op de website of in de eerder verschenen nieuwsbrief. Dat deden wij met een dubbel gevoel. Dat dubbele gevoel werd veroorzaakt doordat wij uiteraard het liefst fysiek aan de onderhandelingstafel willen zitten om te werken aan een goed onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. En dat uiteraard op korte termijn, want het personeel van Defensie heeft recht op een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit blijkt. Maar daarnaast ook een voldoende personele vulling, kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en materiaal en voldoende oefendagen om waar dan ook ter wereld de opdracht uit te kunnen voeren die de politiek aan Defensie geeft.

Wij benadrukken nog maar eens dat elke dag zonder arbeidsvoorwaardenakkoord er een teveel is. Wij willen zo snel als mogelijk tot een sterk verbeterd onderhandelaarsresultaat komen. Maar snelheid mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.

Het moge duidelijk zijn dat het nooit in het belang is van het Defensiepersoneel in het algemeen en onze leden in het bijzonder als wij niet fysiek deelnemen aan de onderhandelingen. Maar het is ook niet goed als er niet voldoende vertrouwen is om dat wél te doen.

Want het is natuurlijk wel zo dat afspraken moeten worden nagekomen en naar onze mening gebeurde dat (wederom) niet. Op dat vlak diende dan ook eerst het een en ander te moeten worden opgelost voordat wij weer fysiek deel zouden gaan nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden.

 In een goed gesprek tussen vertegenwoordigers van de CCOOP en Defensie zijn de afspraken aangaande communicatie tijdens een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingstraject uitgebreid besproken. Vast staat dat beide partijen nog steeds achter de gemaakte afspraken staan doch dat deze afspraken op een aantal punten anders werden geïnterpreteerd. Beide partijen hebben afgesproken elkaar in de toekomst niet (meer) te verrassen met communicatie-uitingen.

 Maar hiermee zijn we er uiteraard nog niet, maar dit gaf ons wel voldoende comfort om weer fysiek deel te (laten) nemen aan het overleg van de werkgroep arbeidsvoorwaarden.

 Want voor ons blijft het uitgangspunt simpel, het arbeidsvoorwaardenoverleg heeft op dit moment prioriteit 1, 2 en 3. Als er dan voldoende comfort komt om weer fysiek deel te nemen is de te maken keuze helder. In het laatste Sector Overleg Defensie hebben wij de Minister en de zusterorganisaties ook al opgeroepen om zo snel als mogelijk tot een sterk verbeterd onderhandelaarsresultaat te komen.

Lees hier het concept-verslag van de laatste vergadering van het SOD.

Lees hier onze SOD gestuurde brief met uitgangspunten arbeidsvoorwaarden.