Bonden gaan “koffiedrinken” met leden vaste commissie Defensie (van de Tweede Kamer)

Last Updated on 18 mei 2021, 09:11 by

Op de Hofplaats, bij de publieksuitgang van de Tweede Kamer in Den Haag drinken de voorzitters van de defensievakbonden AFMP, VBM, ACOM en de GOV/MHB op 18 mei 2021 van 13.00 tot 13.45 uur een goede kop koffie met de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie Defensie. De beste gesprekken worden immers gevoerd bij een kop koffie (of thee) en er zijn meer dan genoeg knelpunten en problemen aangaande Defensie in het algemeen en het personeel van Defensie in het bijzonder die het bespreken meer dan waard zijn.

Overigens hebben we ook de “Top” van Defensie uitgenodigd om langs te komen voor een goede kop koffie of een kopje thee. We hoeven deze mensen vast niet uit te leggen waar de problemen liggen maar uiteindelijk zal er tussen de Defensietop en de bonden wel gesproken moeten worden over een mogelijke oplossing voor bijvoorbeeld de opgeschorte arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. En wat ons betreft is dat liever vandaag dan morgen!

Het personeel van Defensie zit al sedert 1 januari jl. zonder arbeidsvoorwaardenakkoord (CAO) en de koopkracht is alleen maar afgenomen. Dat was december 2020 al een reden voor alle gezamenlijke vakbonden in de sector Defensie om het overleg op te schorten.

De problemen zijn groot. Het aantal vacatures, met name onder militair personeel, is groot maar het ontbreekt ook aan perspectief. Er is geen enkel signaal dat deze situatie op korte termijn in positieve zin (structureel) zal wijzigen. Vanuit Defensie hoort het personeel regelmatig hoe belangrijk het werk allemaal is en hoeveel respect en waardering men heeft voor het Defensiepersoneel. Met respect en waardering kan men echter de rekening niet betalen en met name in de lagere rangen (en schalen) is het echt geen vetpot. En dat is nogal een understatement. Het is dan, wat ons betreft, ook de hoogste tijd om het respect en de waardering om te zetten in klinkende munt. Wat ons betreft kunnen we direct weer met Defensie aan tafel om te onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenakkoord waar wél respect en waardering uit blijkt. Defensie weet wat ze daarvoor moet doen: zorg voor meer financiële en/of beleidsmatige ruimte en nodig de bonden uit om te onderhandelen en dit om te zetten in een onderhandelaarsresultaat. De gezamenlijke vakbonden hebben de werkgever eerder aangegeven minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen voor 2021 en wat ons betreft is dat alleszins redelijk.

Wordt vervolgd.