Bonden en Defensie starten informele verkenningen

Last Updated on 28 mei 2021, 16:30 by

Op dinsdag 18 mei troffen vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de vakbonden en leden van de Tweede Kamer elkaar tijdens een koffie-actie in Den Haag. Dankzij de goede koffie en de informele sfeer was deze actie een succes, en een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen.

De vakbonden en het Ministerie van Defensie hebben in navolging van deze koffie-actie besloten om op korte termijn nog een keer (of meerdere keren) een kop koffie met elkaar te drinken en informeel van gedachten te wisselen. Tijdens dit gesprek, of deze gesprekken, zal gekeken worden of er voldoende aanknopingspunten zijn om daadwerkelijk de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te hervatten.

Dit gesprek betekent niet dat het actietraject van de bonden wordt onderbroken, dat het overleg in de sector wordt hervat, of dat de onderhandeling daadwerkelijk weer opgestart worden. Het Ministerie van Defensie en de vakbonden hechten waarde aan openheid en transparantie en delen derhalve deze informatie.

Defensie en de vakbonden kijken opnieuw uit naar een heerlijke kop koffie en een goed gesprek en hopen oprecht dat dit voldoende aanknopingspunten biedt om het overleg aangaande arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel te kunnen hervatten.