Bonden en Defensie optimistisch over voortgang arbeidsvoorwaardengesprekken 

Last Updated on 12 april 2022, 12:07 by

Het laatste bericht over de arbeidsvoorwaardengesprekken is alweer even geleden. De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt te duren voor er resultaat is. Daarom laten de partijen nu weten dat de gesprekken in volle gang zijn en er vooruitgang wordt geboekt op weg naar een akkoord.


De onderhandelaars zijn zich ervan bewust dat veel medewerkers denken: ‘Er ligt, naast de reguliere arbeidsvooorwaardenruimte die Defensie jaarlijks krijgt, 500 miljoen euro op tafel, regel dat dit geld snel bij ons terechtkomt.’ Dit is alleen niet zo gemakkelijk. Er is inderdaad 500 miljoen euro beschikbaar. Het geld is niet alleen bedoeld voor achterstallig onderhoud aan de arbeidsvoorwaarden. Het is ook bestemd om ze te moderniseren en om een nieuw loongebouw voor militairen te bekostigen. Het oude dateert uit 1917 en is dringend aan herziening toe. Dat vraagt om fundamentele keuzes. Gebeurt dat nu niet goed, dan zorgt dat voor problemen in de toekomst. 

Het is bekend dat de situatie voor grote groepen medewerkers nijpend is. Bij de vakbonden, maar ook binnen Defensie zijn de afgelopen weken alarmerende berichten binnengekomen. Bijvoorbeeld van groepen militairen en burgerambtenaren die vanwege stijgende prijzen moeite hebben om maandelijks rond te komen. De urgentie om knopen door te hakken en tot resultaat te komen wordt door zowel de vakbonden als Defensie gevoeld. Maar voor een goed loongebouw in de toekomst is het nu nodig om goede doordachte keuzes te maken.

Kost tijd

Het gaat om keuzes die normaal gezien veel meer tijd in beslag nemen. Toch hebben de partijen besloten om de uitdaging aan te gaan om snel tot een resultaat te komen. Het doel is dat zo snel mogelijk een aanzienlijk deel van het beschikbare geld bij de medewerkers terechtkomt.

Complex rekenwerk

Er moeten nog ingrijpende besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld over het aantal treden per rang in een nieuw loongebouw. Ook op het gebied van toelagen staan de partijen voor belangrijke keuzes. Bij de verschillende opties komt tussentijds ook nog eens veel complex rekenwerk kijken. Het moet duidelijk zijn waar het geld bij welke maatregel precies terechtkomt.


Loonzakje

Alle genoemde keuzes zijn van invloed op het percentage van die 500 miljoen euro dat direct in het salaris komt. De keuzes zijn ook bepalend voor hervorming van het loongebouw, het toelagenstelsel en andere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Goede sfeer

De komende weken werken de partijen verder om tot een resultaat te komen. Positief is dat de gesprekken constructief en positief van aard zijn en in een goede sfeer verlopen. Dit sterkt de partijen in de overtuiging dat er een onderhandelaarsresultaat is te bereiken. De wens is dit zo snel mogelijk te bekrachtigen in het Sector Overleg Defensie en voor te leggen aan de achterban.