Bisschop Everard de Jong nieuwe Legerbisschop

Last Updated on 2 juni 2020, 13:00 by

Monseigneur Everardus Johannes (Everard) de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, is door paus Franciscus benoemd tot Legerbisschop (Administrator-aalmoezenier van het Militair Ordinariaat). De Jong (61) volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op. Punt is per 1 juni 2020 officieel met emeritaat.


Het Militair Ordinariaat is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. De krijgsmachtaalmoezeniers doen hun werk onder militairen en burgers bij de krijgsmacht onder verantwoordelijkheid van de Legerbisschop. Het Militair Ordinariaat werkt nauw samen met de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de krijgsmacht.


Monseigneur Jos Punt was sinds 1 april 1995 Legerbisschop als opvolger van bisschop Philippe Bär die de functie van Militair Ordinarius van 1983 tot 1993 bekleedde. Legerbisschop is geen volledige maar een parttime functie. Everard de Jong blijft dan ook hulpbisschop in Roermond en blijft wonen in Maastricht waar hij ook pastoor is van de parochie Maastricht-Oost.