Bij het overlijden van prof. dr. emeritus Fred van Iersel (68)

‘O gij, die sneller schrijft dan God kan lezen’. Met deze loftuiting eerde de dichter Adriaan Roland Holst, indertijd de schrijver Simon Vestdijk. Hoewel hij het misschien godslasterlijk zou vinden, was deze dichterlijke ontboezeming zeer van toepassing op Fred van Iersel, – wellicht meer nog dan op de Doornse schrijver.

Diepgaande, maar ook voor de niet-academisch geschoolden leesbare artikelen voor bijvoorbeeld ACOM Journaal. Prof. dr. em. Adrianus Henricus Maria (Fred) van Iersel (Geldrop, 28 juli 1954 – Tilburg, 27 juli 2023), schudde ze, zo leek het wel, achteloos en snel uit de erudiete mouw van zijn brede, multidisciplinaire vakgebied: theologie, ethiek, vraagstukken van oorlog en vrede. Voor de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel, was hij, onder meer een veel geraadpleegde adviseur Ethische Aangelegenheden.

Toen begin 2022 bekend werd dat Fred was “uitbehandeld” en nog maar een paar maanden te leven had, kwam dat als een mokerslag bij ons aan. Maar Fred was gelukkig een langere “blessuretijd” gegund waarin hij onvermoeibaar, snel en met grote goesting tal van boeken en artikelen schreef.

Het leek toch, in weerwil van de medische verwachting, een stuk beter te gaan met hem. Hij ging onder meer op bedevaart naar Lourdes. Hij schreef, in no time, het boek ‘Een leven lang Lourdes. Ervaringen en reflecties met mijn dood voor ogen’. Hij was nauw betrokken bij de internationale lekenorganisatie Apostolat Militaire International (AMI) als theoloog-ethicus, als denker inzake vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (zijn leeropdracht als bijzonder hoogleraar verbonden aan Tilburg University)

Kortom, wat deed Fred niet al? Zijn overlijden, op donderdagochtend 27-07-2023 kwam voor ons dan ook als een donderslag bij heldere hemel, temeer daar hij nog zijn verjaardag (28 juli) wilde vieren. Het mocht helaas niet zo zijn.

Voor de ACOM, de redactie van ACOM Journaal, (Dagelijks) Bestuur, medewerkers, betekent het overlijden van hun steun en toeverlaat in (militair-) ethische aangelegenheden, maar ook anderszins een groot gemis.

Wij condoleren zijn echtgenote Marieke en overige nabestaanden van harte en wensen hun heel veel sterkte bij de verwerking van dit smartelijke verlies.