Belangrijk nieuws voor (gewezen) KOO-cadetten

Last Updated on 14 februari 2022, 11:33 by Jan Kropf

Recentelijk is er een uitspraak geweest van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) inzake Cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) hebben gevolgd.

Op basis van deze uitspraak is vastgesteld dat deze cadetten na de afronding van deze KOO maar vóór de start van de Vaktechnische Opleiding (VTO) worden bevorderd tot tweede luitenant (of vergelijkbaar). Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor militairen, op 27 januari bepaald, in een beroepszaak die de zusterorganisatie AFMP/MARVER namens een aantal leden had opgestart.

KOO-cadetten worden door deze uitspraak gelijkgesteld met cadetten die de Militair-Wetenschappelijke Opleiding (MWO) hebben gevolgd en voorafgaand aan de VTO naar tweede luitenant worden bevorderd. De rechter verwierp de door Defensie aangedragen argumenten om het onderscheid te kunnen rechtvaardigen.

De uitspraak van de CRvB heeft grote gevolgen voor de inschaling van KOO-cadetten. Wij roepen zowel leden die de KOO hebben voltooid en nog niet benoemd zijn in de rang van tweede luitenant, als leden die de KOO hebben gevolgd en inmiddels tweede luitenant zijn, om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via info@acom.nl.

Volledigheidshalve wijzen we erop dat deze uitspraak op zich niet betekent dat u recht heeft op terugwerkende kracht, dat geldt uitsluitend voor de personen die de zaak hebben aangespannen.

We zullen dan, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

De uitspraak van de CRvB kun je hier nalezen.