Barbara Visser stopt als STASDEF en wordt Minister van I&W

Last Updated on 31 augustus 2021, 14:26 by

Hedenmorgen (31 augustus 2021) werden wij geïnformeerd dat Staatssecretaris Barbara Visser per direct stopt bij Defensie en (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wordt. Dit was nogal een verrassende mededeling omdat we Barbara Visser hebben leren kennen als een zeer betrokken en gedreven Staatssecretaris die meermaals aan heeft gegeven zich de rest van de kabinetsperiode in te blijven zetten voor Defensie. We hebben er begrip voor dat ze gehoor geeft aan “het beroep dat op haar gedaan is” maar betreuren dit ten zeerste.

Defensie bevindt zich in zwaar weer en er zijn nog veel complexe dossiers te slechten. Nu hebben wij geenszins de illusie dat dit zou lukken in de (naar we hopen beperkte) tijd die er nog rest voor er een nieuw Kabinet is, maar nu verder moeten zonder Staatssecretaris helpt naar onze mening ook niet.

De komende periode zijn er nog de nodige debatten in de Kamer (o.a. Afghanistan en materieel Defensie) maar ook op de andere pakketten die tot op heden tot de portefeuille van de Staatssecretaris behoorden (personeel, materieel, bedrijfsvoering, veiligheid en vastgoed) is nog veel te doen.

Tel daarbij op dat er nog geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord ligt en er nog invulling gegeven moet worden aan het nieuwe loongebouw en personeelssysteem voor militairen en het moge duidelijk zijn dat Minister Ank Bijleveld-Schouten de komende tijd drukbezet zal zijn.

Wij bedanken Barbara Visser voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar alle wijsheid, succes en plezier toe in haar nieuwe functie.

Ook Ank Bijleveld-Schouten wensen we veel wijsheid, succes en plezier toe in haar aangepaste rol, maar daar voegen we ook graag het begrip sterkte aan toe. Volgens ons wordt dit alles geen sinecure.