Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie een feit

Op 2 juli 2024 heeft Jan Kropf, voorzitter van de ACOM en CCOOP-sector Defensie, namens de CCOOP de uitkomst van de achterbanraadpleging aan de voorzitter van het SOD kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de leden van de ACOM en de CNV (Defensie) die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht was positief over het voorgelegde arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat 2025-2026. Allereerst waren de leden verheugd over het naar buiten komen van het resultaat, en niet alleen door de inhoud, maar vooral door het moment.

Daarnaast werd door een aanzienlijk deel van de leden gerept over het gegeven dat er een prima (dan wel acceptabele) loonontwikkeling in het pakket zit en er serieuze stappen worden gezet in het verhogen van de tegemoetkoming reiskosten maar dat daardoor ook het verschil tussen een operationele plaatsing of inzet en een niet-operationele plaatsing alleen maar kleiner wordt. Het is dan ook evident dat we daar op korte termijn naar moeten kijken. Niet alleen naar de uitwerking van de nieuwe “regeling militaire inzet” maar ook naar alle zaken die daarmee samen hangen, inclusief de balans tussen werk en privé.

Aangezien ook de achterbannen van de andere centrales hebben aangegeven dat zij zich kunnen vinden in het voorgelegde arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat 2025-2026 is er nu sprake van een arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie en kunnen de medewerkers van Defensie erop vertrouwen dat de effecten daarvan op de aangegeven momenten zichtbaar en voelbaar zullen zijn.

Groot voordeel van dit arbeidsvoorwaardenakkoord is dat er geen nieuwe toezeggingen of complexe zaken in voorkomen die veel tijd vergen waardoor er tijd “overblijft” voor dossiers waar we eerder geen, of onvoldoende, tijd konden vrijmaken in de overvolle overlegagenda.

Klik hier voor de spreektest tijdens het SOD op 2 juli 2024.