Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 getekend

In een speciale vergadering van het SOD op dinsdag 12 december zijn de vakbonden en Defensie een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 overeengekomen.

Zo zijn nu de loonafspraken over 2024 een feit. Op 3 november jl. bereikte Defensie en de vakbonden een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat dat nu definitief is geworden en vanaf nu aangehaald kan worden als arbeidsvoorwaardenakkoord 2024. Na raadpleging van de diverse achterbannen is het vandaag in het SOD gekomen tot een definitief akkoord. Dit is door alle partijen ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van één jaar en gaat op 1 januari 2024 in.
Vanaf 2024 krijgt iedere defensiemedewerker een loonsverhoging van 7%. Naast de loonsverhoging kunt u de volgende afspraken in januari op uw loonstrook verwachten:
• De eenmalige uitkering van €1.500,- bruto.
• De in het akkoord opgenomen salarismaatregelen voor burgermedewerkers.
• De verhoogde tegemoetkoming woon-werkverkeer.
• De verhoogde thuiswerkvergoeding.
Andere gemaakte afspraken, zoals de dienstreizen, kunt u ook in januari tegen het nieuwe bedrag declareren. Hierover en over de loonstrook van januari volgt in het nieuwe jaar meer informatie.


In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 gaat het niet alleen over een salarisverhoging maar het bevat ook afspraken over aanpassingen in het loongebouw van het burgerpersoneel en afspraken over nieuwe inzetvormen en de daarbij behorende toelagen.

Tijdens het SOD bleek dat een overgrote meerderheid van de leden van de diverse vakbonden konden instemmen met het voorliggende onderhandelaarsresultaat. Ook bij de ACOM stond onze achterban met een overweldigende meerderheid achter het onderhandelaarsresultaat.

Klik hier voor het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024