Akkoord over Interimregeling ARBO-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Last Updated on 29 oktober 2020, 16:53 by

Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken.


Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over met name de zaken die niet in de nota genoemd worden en wellicht kan daar nog naar gekeken worden bij de definitieve nota voor thuiswerken, dit is immers “slechts” een interim-nota. De ACOM is in ieder geval verheugd dat mensen die genoodzaakt (of verplicht) zijn om thuis te werken dit op een meer verantwoorde wijze kunnen doen en dat de kosten die daarmee gepaard gaan vergoed worden door Defensie.


Wat de ACOM betreft zullen er op korte termijn ook afspraken gemaakt moeten worden over de vergoeding van (of tegemoetkoming in) de extra kosten die gepaard gaan met thuiswerken, dat spreekt voor zich.
Wij roepen eenieder op om goed te kijken naar de mogelijkheden die deze regeling biedt en daar, indien dit voor u van toepassing is, ook gebruik van te maken. Het gaat immers om ARBO-middelen en derhalve om uw gezondheid.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u als lid van de ACOM mailen naar info@acom.nl.

Klik hieronder voor de nota “Interim regeling arbomiddelen bij thuiswerken wegens COVID-19.”