6 april a.s. worden de onderzoeksresultaten CARC op de POMS-locaties openbaar gemaakt

Last Updated on 2 april 2020, 14:14 by

De afgelopen periode heeft het RIVM het CARC-onderzoek op de POMS-locaties afgerond. Ook heeft het RIVM de lijst met ziekten die door chroom-6 veroorzaakt kunnen worden, geactualiseerd. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een epidemiologisch onderzoek.

Maandag 6 april a.s. worden alle onderzoeksresultaten openbaar. Vanaf 10.00 uur vindt u de onderzoeksresultaten op www.informatiepuntchroom6.nl. Alle betrokkenen krijgen een uitgebreide nieuwsbrief.

Helaas kunnen vanwege de coronamaatregelen voorlopig geen informatiebijeenkomsten gehouden worden. Als u vragen heeft, kunt u wel terecht bij de ACOM op info@acom.nl en telefoonummer 033-4962722.

Het onderzoek naar chroom-6 op alle niet-POMS defensielocaties loopt nog. Als u daaraan mee wilt doen, dient u vóór 15 mei een email te sturen naar: infoc6&carc@caop.nl.

Daarna zal het CAOP u een online vragenlijst sturen, die u vervolgens zelf kunt invullen.