Gisteren hebben Defensie en de bonden na meerdere intensieve weken de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden afgerond.

De uitkomst van deze onderhandelingen zal vandaag om 10.00 uur in een vergadering van het SOD worden besproken. Aansluitend aan het SOD zullen wij hierover communiceren. Vervolgens is het de bedoeling om de uitkomst toe te lichten op diverse locaties in het land.”