Nieuwsbrief 245 – 05 april 2019

*|MC:SUBJECT|*

De CCOOP (ACOM) sluit weer fysiek aan bij het overleg arbeidsvoorwaarden Defensie

De CCOOP, waar de ACOM in het sector-overleg Defensie deel van uitmaakt, heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zouden nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden.
 
Wat de redenen waren om dit besluit op dat moment te nemen heeft u inmiddels elders kunnen lezen op de website of in de eerder verschenen nieuwsbrief. Dat deden wij met een dubbel gevoel. Dat dubbele gevoel werd veroorzaakt doordat wij uiteraard het liefst fysiek aan de onderhandelingstafel willen zitten om te werken aan een goed onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. En dat uiteraard op korte termijn, want het personeel van Defensie heeft recht op een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit blijkt. Maar daarnaast ook een voldoende personele vulling, kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en materiaal en voldoende oefendagen om waar dan ook ter wereld de opdracht uit te kunnen voeren die de politiek aan Defensie geeft.

Lees meer
Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF en verspreid deze!
Twitter
Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2017, ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

ACOM, de Bond van Defensiepersoneel
Larikslaan 1
Postbus 290
3833 AG Leusden


Nieuwsbrief 245 - 5 april 2019


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*