Mexicaanse Hond

Mexicaanse Hond mei 2021

‘Het westen’, de Pax Democratica, kiest het hazenpad in Afghanistan. Twintig jaar tevergeefs pogen een vrijheidsdeukje te maken in een eeuwenoude door (etnische) stammen- en krijgsherenstrijd doordesemde cultuur van te vuur en te zwaard verdedigde onafhankelijkheid. In totaal 24 Nederlandse militairen lieten daarbij het leven.

Voor wie de culturele (pre-islam) tradities, de reputatie en de geduchte krijgersmentaliteit van de Pashtun (Pathanen) enigszins kent, zat deze ‘onverrichterzake aftocht’ er onvermijdelijk aan te komen. ‘Men brande immers nooit en te nimmer zijn vingers aan Afghanistan!’ Zo ondervonden decennia geleden al Engelsen, Russen en andere ‘koene veroveraars’ op smadelijke, vernederende wijze.

Intussen zijn 80 militairen naar dat land vertrokken, als onder meer protection force voor de 160 Nederlandse collega’s die daar nog even zijn, nog vóór de Kamer daarover een Poolse landdag had kunnen beleggen. Ai! Zieden en fulmineren in de meestal muffige achterafkamertjes van de usual suspects. De “zoveelste schoffering van de Kamer” schuimbekte men bij SP, DENK en zowaar de PvdA.

Een panische angst grijpt je naar de keel als in het geval van het in die kringen zo gewenste ‘Europees leger’, 27 parlementen over zo’n militair besluit moeten palaveren! Overigens, een terecht besluit van de ‘kleine generaal’ die als bestuurder haar verantwoordelijkheid nam en een confrontatie met de Kamer verkoos boven mogelijke lijkzakken.
Op 4 mei mochten wij de oorlogsslachtoffers herdenken en gedenken en op 5 mei vierden wij de vrijheid die zij voor ons hebben veiliggesteld. Met bloed, zweet en tranen uit de klauwen van het kwaad gered en betaald met hun (vaak nog jonge) leven. Die vrijheid, intrinsiek broos en kwetsbaar, kan ons altijd, in de woorden van de dichter, “in een onverhoedse nacht (worden) ontstolen”.
En toch, blijven wij protesteren, jeremiëren en miezemauzen tegen de broodnodige middelen voor onze nachtwakers op de verdedigingsmuren en -wallen van onze vrijheid. Jazeker, militaire oefeningen prima, maar niet bij ons in de achtertuin en zeker niet als per ongeluk het natuurgebied enigszins in het ongerede raakt. Want ‘godsgloeiende’, dan lopen we te hoop tegen ‘het leger’, dat wel te hulp moet schieten als de ‘coronanood’ piekt, dat wel ingezet zou moeten worden tegen rampokkende bendes, dat wel de helikopters op Bevrijdingsdag moet laten wieken zodat artiesten op schema arriveren op de vele festivals (dit coronajaar zelfs één groot festival online vanuit de Chinook-hangars op Gilze-Rijen), om maar eens wat te noemen.

Ondertussen heeft een nieuwe militaire ‘opperadviseur’ van de minister van Defensie zijn opwachting gemaakt. Generaal-helikoptervlieger Onno Eichelsheim nam op 15 april jl. het commando over de strijdkrachten over van luitenant-admiraal Rob Bauer die zijn carrière gaat voortzetten als voorzitter van het Militair Comité van de NAVO.
De eerste Commandant der Strijdkrachten die een gevechtsinsigne draagt zoals de minister memoreerde. Eichelsheim vuurde in zijn maidenspeech als CDS direct al zowel een Hydra als een Hellfire raket af. “De continuïteit van onze krijgsmacht is in gevaar”, waarschuwde hij. En “wij moeten kunnen vertrouwen op een krijgsmacht die het hart van de democratie in leven houdt”. Welaan dan, generaal ga daar maar aanstaan in deze buitengemeen uitzonderlijke tijden waarin de miljarden euro’s uit de kennelijk royaal bemeten knip van Financiën overal heenvliegen behalve naar de krijgsmacht om de plechtig beloofde NAVO-norm (2% BBP) enigszins te kunnen benaderen.

Overigens ben ik van mening dat het de heilige plicht is van de (demissionaire) staatssecretaris van Defensie om, op de valreep, vite, vite over de brug te komen met een fatsoenlijke aanzet voor een acceptabel Arbeidsvoorwaardenakkoord.

Mexicaanse Hond april 2021

“Wij zijn de klaplopers van de NAVO”. “Wij zijn de onderpresteerders in de NAVO” “Je kijkt met schaamte naar het puntje van je schoenen”. Ferme, niet mis te verstane uitspraken, - nee, niet van een bezorgde burger, of van die (weinige) politici die het goed voorhebben met Defensie. Welnee, hier zijn de operationeel commandanten van Marine, Land-, Luchtmacht en KMar, aan het woord in het ochtendblad Trouw (02-04-2021).

Op de valreep naar zijn nieuwe functie bij de NAVO, doet CDS Rob Bauer daar ook nog een kloeke schep bovenop: “Als de Russen hier voor de deur staan, dan kunnen we onszelf niet verdedigen.”
“Parbleu”, zou markies de Canteclaer van Barneveldt, de hooghartige edelman uit ‘Tom Poes’, riposteren. Zoveel onverschrokkenheid, zoveel ‘wie-maakt-mij-wat’ van de OPCO-commandanten in de (landelijke) media. “Tiens”, aldus wederom de fictieve edelman, daar moet de dienstdoende chroniqueur van Defensie acuut voor worden opgetrommeld.

De schaamte over de meelijwekkende staat van ons defensieapparaat, zouden de ‘jongens van Jan de Witt’ aan het krijgsmachtroer, op zichzelf moeten betrekken. Decennia, heeft immers de een na de ander, gedwee meegehobbeld en gedanst naar de pijpen van nietsontziende politieke bezuinigers.
‘Yes we can and then some’ was de marsorder en onderwijl piepte, kraakte de amechtig naar adem happende krijgsmacht in al zijn geledingen dat het een aard had. De enige oppercommandant die toen zijn conclusies en dan ook aan zijn stutten trok was “De lachende generaal”, de toenmalige Chef Defensiestaf Arie van der Vlis, - God hebbe zijn ziel.

Het heeft er dan ook verdacht veel van dat men, koen en onversaagd, een molshoop van een barricade beklimt nadat vanuit de bezorgde burgerij aandacht werd gevraagd voor de deplorabele staat waarin onze krijgsmacht zich al decennia bevindt. Of het moeizaam aansukkelende kabinet zich daar iets van zal aantrekken en € 4 miljard extra in het mandje van Defensie legt? Ik heb daar een kokosnoothard hoofd in.
We leven in hoogst ongewone, om niet te zeggen bizarre tijden. Die verzuchting kwam u meermaals tegen in de kolommen van dit periodiek. ‘Veteranen’, althans lieden die zich als zodanig voordeden, die menen te moeten demonstreren tegen ge- en verboden vanwege de overheid afgekondigd in de strijd tegen COVID-19. Het Veteranen Platform distantieerde zich terstond van deze manifestatie van als ‘veteraan’ uitgedoste demonstranten.
Leveranciers van legerdumpartikelen hadden wellicht de handen vol aan het verstrekken van militair(e) (aandoende) parafernalia (‘verkeerdom’ gedragen baretten) en witte jassen van verplegend en medisch personeel. De demonstrerende dragers daarvan vielen echter snel door de mand vanwege bijvoorbeeld de lange mouwen van de uitdossing en hier en daar een Zwitsers vlaggetje dat door moest gaan voor het embleem van het Rode Kruis.
Die mondiale organisatie was er eveneens als de kippen bij om protest aan te tekenen tegen het illegale gebruik van haar onderscheidingsteken dat synoniem is met ‘neutraliteit’. Intussen deint de derde besmettingsgolf over het land en moet Defensie andermaal serieus aan de bak bij het vaccineren en de ondersteuning van civiele collega’s op de overvolle IC-afdelingen in ziekenhuizen.

De ene kluif (Srebrenica) is nog niet afgekloven of het journaille stort zich, met de verbetenheid van de hongerige wolventroep uit ‘De Dodenrit’ van drs. P., op weer een vermeende vette Defensiekluif. In de schoot geworpen door mevrouw Zegveld die er een diabolisch genoegen in schept als een venijnig-agressieve chihuahua in de kuiten van Defensie te happen. Nederlandse militairen zouden bij de ‘Slag om Chora’ in Afghanistan “buitenproportioneel” hebben gehandeld volgens mevrouw Zegveld. En of er dus subiet een substantiële schadevergoeding kan worden toegekend aan de slachtoffers. Benieuwd wat de rechter van weer zo’n ‘Zegveldje’ vindt.
Overigens ben ik van mening dat het de heilige plicht is van de (demissionaire) staatssecretaris van Defensie om, op de valreep, chop-chop over de brug te komen met een fatsoenlijke aanzet voor een acceptabel Arbeidsvoorwaardenakkoord.

Mexicaanse Hond maart 2021

Transparantie, - een van de vele (ambtelijke) modewoorden van dit tijdsgewricht en veelal te betrekken uit de clichés-schappen in de taalsupermarkt. Transparantie! Ook Defensie ontkomt er niet aan maakt de departementale krant ons diets. Een speciale taskforce (toe maar, - ziet u het voor zich?) “onderzoekt welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk en uitvoerbaar zijn. De organisatie gaat lerend voorwaarts als het gaat om openheid van zaken geven.”

Uit het vraaggesprek met de secretaris-generaal en de CDS die de transparantie-expres nawuifden, kunnen wij alvast leren dat er een waar ravijn gelegen is tussen “zinnig geheim en geheimzinnig”. Dat is een diepe, ‘zinnig geheim’ en ‘geheimzinnig’, - het zij ruimhartig toegegeven. Een stuk minder filosofisch en ontnuchterend is de constatering dat een “zorgvuldige vastlegging en archivering” van belangrijke nota’s, dossiers etc. ten departemente, nog heel veel te wensen overlaat.

Maar vrees niet! Immers, als de nood dreigend nabij komt is daar de special taskforce. Die trekt nu, gewapend met “een nieuw archiveringssysteem”, het defensieveld in. In ijltempo langs kazernes, vliegbases en andere legerplaatsen om nijver, doch met grote gestrengheid, orde op zaken te stellen. En daar moeten ook nieuwerwetsigheden als whatsapp- en e-mailberichten aan geloven.

Transparantie! Het is niet zelden newspeak. En in veel gevallen waarin er sprake van zou zijn, is het van een verraderlijke nep-doorschijnendheid. Net als blaadjes gelatine die in warm water gelegd, helder doorschijnend lijken om vervolgens als vale aalgladde drab door je vingers te glibberen. Benieuwd of het de taskforce, wadend door een melasse-moeras van bureaucratische regels, verordeningen etc., lukt om daar een zwak transparantielichtje te ontsteken.

Immers de regelgevingscultuur lijkt zich genesteld te hebben in de genen van de organisatie dat wil zeggen van de mensen die de organisatie vormen. Neem nou de weermannen/-vrouwen van Vliegbasis Woensdrecht. Die toonden hun wettische karakter van strikte, krampachtige naleving van de regels, door informatie over een rap naderend onweer, niet te delen met instructeurs van de KMSL die met VeVa-leerlingen oefenden op het nabijgelegen oefenterrein Ossendrecht. Die oefengroep beschikte over inmiddels achterhaalde weerinformatie. En ach ja, die meteorologen hadden het eng bureaucratische gelijk volledig aan hun zijde toen ze de geüpdatet weersverwachting niet doorgaven aan de VeVa-groep in het veld. Het immer geroemde ‘gezonde boerenverstand’ haperde hier en deed hen helaas niet voorbij die regels denken. Want zoals het adagium luidt nietwaar: Regels zijn regels en daar houd je je aan, anders is het eind zoek en de chaos compleet. En laten we tenslotte wel wezen zeg: Jou treft toch geen blaam als je (adspirant) collega’s in het veld verrast worden door plotseling opstekend noodweer met inslaande bliksem die 14 leerlingen verwondt van wie één zeer ernstig.

Het staat allemaal nuchter en transparant opgeschreven in het onderzoeksrapport ‘Risico’s onderkend?’ van de Inspectie Veiligheid Defensie.
Welnu, op het ‘zwart gat’ van zo’n bijtend koude regel- en instructiecultuur waaruit geen transparantielicht ooit ontsnapt, mag, wat ons betreft, de special taskforce zijn militaire zaklamp met goesting richten.

Overigens ben ik van mening dat het de heilige plicht is van de staatssecretaris van Defensie om chop-chop over de brug te komen met een fatsoenlijke aanzet voor een acceptabel Arbeidsvoorwaardenakkoord.

Mexicaanse Hond februari 2021

In de over ‘Nederland, polderland’ hangende mist, de tijd van het jaar nietwaar, doemen de schimmen op van de verkiezingen voor de ‘legislatuurperiode’ 2021-2025 (onder voorbehoud van voortijdige ‘breuk’).

Als ‘defensiemens’ ben je uiteraard benieuwd naar de ‘Defensieparagrafen’ in de aaneenrijging van platitudes waarmee men de kiezer elke 4 jaar steevast probeert te paaien. Dus je slaat, eigenlijk tegen beter weten in, maar toch, verwachtingsvol aan het lezen. (Naar verluidt heeft de redactie van dit blad zich ook gewaagd aan die exercitie.)

Welnu, de tranen springen je in de ogen bij lezing van zoveel, welhaast beledigend, gebrek aan originaliteit. Men rept geestdriftig over ‘visie’, ‘vergezichten’ en nog meer banaliteiten. Verschaald bier in snel in de spoelbak gedompelde en smoezelig gebleven glazen.

Vergeleken met de programma’s van 4 jaar terug, door het beroeren van de copy paste-toets aan het niets vermoedende papier opgedrongen. (De meer doordachte verhandelingen niet te na gesproken, natuurlijk.)
Partijen c.q. partijtjes die de krijgsmacht in feite willen reduceren tot een soort ‘dad’s army’ maar wel op hoge toon eisen dat de Nederlandse militairen zodra ze n’importe welk missie- c.q. oorlogsgebied betreden, ‘de rechten van het dier’ met alle middelen gaan beschermen. Ik vraag mij toch in alle ernst af in welk universum de ‘Kwetal-breinbazen’ van die clubs verkeren.

Het is dan ook een hele opluchting te mogen vaststellen dat er in Nederland, polderland, nog burgers zijn, bezorgd om de borging van onze (nationale) veiligheid, die de krijgsmacht oprecht een warm hart toedragen! (Zie elders in deze editie van ACOM Journaal).

Juist de capaciteit van Defensie om de soevereiniteit en integriteit van ons grondgebied, te kunnen waarborgen en beschermen, is, - het is algemeen bekend -, de laatste tientallen jaren ernstig ondermijnd tot een potentieel zinkgat (sinkhole).

Hoe triest en verontrustend is dan het gekissebis en de ‘vooral-niet-in-mijn-achtertuin-houding’ als het gaat om de locatie voor het nieuwe radarstation van Defensie. Dat ons luchtruim wordt beschermd door ‘die dingen’ is allemaal prima en tot uw dienst, maar ik pas voor de ongemakken die daarmee gepaard (kunnen) gaan. Zadel ‘die van hiernaast’ maar op met het eventuele ongerief en kosten die mijn vrijheidsverzekering aan premie vergt.

Ja, het beroep van militair oogst in ons land niet (altijd en overal) het respect, de waardering en de dankbaarheid die het verdient. Als zaken logistiek in goede banen geleid moeten worden of pijlsnel civiel veroorzaakte kluwens ontward moeten worden, moet Defensie stantepede aantreden.

Zo meldt de minister 1000 man/vrouw inzet gereed te hebben om gezondheidszorginstellingen uit de corona- en vaccinatiebrand te helpen. In het parlement klinkt luide de roep om ‘het leger’ in te zetten in de strijd tegen plunderaars en andere criminelen. Chop-chop! Vite, vite! Maar wel tegen de ‘all-in’ prijs die de krijgsmacht, de baret eerbiedig in de hand, van Schraalhans toebedeeld krijgt.

Of er straks, na de verkiezingen, nog wat overeind blijft van al die ‘slick & sweet talk’, - die mooie aalgladde praatjes en beloftes in de Defensieparagrafen in de verkiezingsprogramma’s? Ik vrees met groten vreze… U?

Overigens ben ik van mening dat het de heilige plicht is van de staatssecretaris van Defensie om chop-chop over de brug te komen met een fatsoenlijke aanzet voor een acceptabel Arbeidsvoorwaardenakkoord.

Mexicaanse Hond januari 2021

Ja, het is 1 januari 2021 geweest. Een nieuw jaar, een nieuw begin, zou je denken. Maar nee, er is geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord (CAO) voor Defensie. En het overleg ligt stil zoals u elders in ACOM Journaal uitvoerig kunt lezen.

Op deze voet verder praten met de werkgever staat, volgens de bonden namelijk gelijk aan kloppen aan dovemans deur. En je moet natuurlijk als belangenbehartiger van militairen en burgers bij Defensie goed in de smiezen hebben wanneer je de risee dreigt te worden.

Ocherm (roepen ze vaak grimlachend beneden de grote rivieren) Defensie! De politieke en militaire leiding roeptoeteren strijk en zet dat ze “zo trots zijn op de militairen (en burgers) die 24/7 inzet gereed zijn ”.
Wanneer houdt dit cynische gehuichel eens op? Wél rondgaan langs defensielocaties met oliebollen bepoederd met ‘sweet talk’ maar geen bereidheid tonen om een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten waaruit waardering en respect spreekt voor die mensen op wie je "zo trots" bent.

Militairen zijn immer de schietschijf, letterlijk en figuurlijk. Of het nou gaat om vijandelijk vuur of om, wat met een sardonisch eufemisme in het Engels heet: ‘friendly fire’ (‘eigen vuur’). - Een kogel is een kogel, moet u maar denken! De 25 jaar geleden uitgezonden collega’s van Dutchbat III kunnen er in dieptrieste zin van meepraten. Nu trekken weer de Uruzgan-veteranen dat lot uit die publicitaire tombola zonder nieten. Zo’n 13 jaar na dato herinnert een whistleblowende collega zich dat er moedwillig en gericht geschoten is op ‘onschuldige burgers’. En daarmee worden in één klap, zoals een Uruzgan-ganger die de klokkenluider ‘via via kent’ het formuleert: “alle Uruzganveteranen onterecht in een kwaad daglicht gezet”.

Gaat 13 jaar later het geweten dusdanig opspelen dat je schielijk naar de krant stapt in plaats van de militaire en/of politieke leiding van het ministerie (de Inspecteur der Veteranen of voor mijn part de Veteranenombudsman) hiervan deelgenoot te maken? Maar nee, ben je gek, in gestrekte draf naar het Oostenburgereiland in 020 waar het journaille handenwrijvend wacht op ‘vette kluifjes’ van al of niet vermeende misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door niets en niemand ontziende militairen.

En, verdomd als het niet waar is, we hebben weer een affaire naast het onderhand al een kwart eeuw etterende ‘Srebrenica’. Ja, u zegt het, “We are doomed” (in de woorden van private James Frazer uit de Engelse televisieserie Dad’s Army).

De collega’s, inderdaad 24/7 paraat en inzet gereed, gaan intussen ‘ijzerenheinig’ door met hun noodzakelijke en vitale werk. Schieten zorginstellingen die het over de schoenen loopt, te hulp. En ja, zoals schrijfster Saskia Noort quasi humoristisch opmerkte in haar column in AD: “De sergeant wast de billen van oma”. Maar natuurlijk, want ook die handeling geschiedt met militaire precisie en zorgvuldigheid.

Respect en waardering voor al deze en andere collega’s. Ja, de krijgsmacht staat er als het nodig is maar ook als het niet op stel en sprong hoeft.

Ik wens u en de uwen: Gezond, veilig, vredig en voorspoedig 2021. Blijf alert en kritisch!

Mexicaanse Hond december 2020

Sinds de sluipmoordenaar met de fraai klinkende naam ‘corona’, ook wel COVID-19, vanuit het Oosten definitief bij ons is ingetrokken, is, onder veel meer, ‘normaal’ fysiek vergaderen er niet meer bij. ‘Videoconferencing’ is de afgelopen maanden een ‘huishoud’ begrip geworden en voor velen intussen gesneden koek. Maar kennelijk niet op ‘ons’ ministerie van Defensie, wat ik u brom!

Hoe kan het anders gebeuren dat door onversneden klunzig ‘gebruik’ van social media (door ambtenaren ten departemente) het wachtwoord dat toegang gaf tot een vertrouwelijke ministeriële EU videoconferentie, hapklaar in handen valt van een schrandere techjournalist? Foei, hoe dommig en suffig stond gij daar minister Bijleveld, - wellicht door uw ambtenaren wat al te nadrukkelijk in uw carnavalsboezeroen gezet?

Het Duitse blad Bild haalde genadeloos uit met een uppercut op de ministeriële kin: ‘Das ist Europas leichtsinnigste Ministerin’ (‘De meest roekeloze minister van Europa’) chocoladeletterde ‘de grootste krant van Duitsland en van Europa’. Inmiddels moest mevrouw Bijleveld in de Tweede Kamer spitsroeden lopen en, kruipend door het enkeldiep hoge stof, beloven zo’n blunder nooit weer te zullen begaan.

ICT en de Nederlandse overheid: niet bepaald een match made in heaven. Maar je zou toch denken dat als er een ministerie is waar ze qua de ins & outs van het internet van wanten moeten weten (zie ‘Defensievisie 2035’) het Defensie wel is. Lou loene dus. En bovendien is men kennelijk op het ministerie het journaille zeer ter wille door ruimhartig te lekken.

Nu weer de nota vanuit CLAS die afrekent met het zwalkende coronabeleid van het kabinet; en informatie over de als “illegaal” aangemerkte activiteiten van het dit voorjaar opgerichte Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht. Men maakte gebruik van publieke bronnen bij de studie en analyse van onder meer clubjes complotdenkers en andere aluhoedjes-ontkenners van ‘waarheden als een koe’. Allemaal om in het algemeen belang te kunnen voorsorteren op eventueel nieuwe virusuitbraken en flankerende maatschappelijke onrust.

Maar het journaille, ter linkerzijde, bralde ‘moord en brand’ en de usual suspects in de Tweede Kamer schaarden zich gretig in dat dissonantenkoor. Inmiddels heeft de minister van Defensie (kordaat, daadkrachtig en doortastend als altijd niet waar?) kennelijk bevreesd voor weer een strafexpeditie vanuit de Kamer, de activiteiten van het LIMC acuut stilgelegd. Tja, wij willen wel elke avond gerust gaan slapen in de wetenschap dat over onze veiligheid en vrijheid wordt gewaakt. Maar het mag niets kosten en we willen zeker niet weten hoe die ‘verworvenheden’ die we for granted nemen elke dag weer ‘bevochten’ worden door mannen en vrouwen die hun leven voor ons op het spel zetten.

De fictieve kolonel Nathan R. Jessup (uit de film A Few Good Men) zou (geparafraseerd) zeggen: ‘Als de manier waarop ik je vrijheden en veiligheid bescherm je niet zint dan stel ik voor dat je een wapen oppakt en dat zelf gaat doen, in plaats van hier mooie moreel verheven maar gratuite praatjes op te hangen!’

Wij wensen u gezegend, coronaveilig ‘meer-zaam’ Kerstfeest en vredig, veilig, coronavrij, Nieuwjaar.