Mexicaanse Hond

Mexicaanse Hond februari 2023

De koopman en de dominee in de polder

In Nederland wint de koopman het altijd van de dominee; wordt althans gemeenlijk gezegd. Als Mexicaan (Chihuahense) geloof ik dat graag op de (doorgaans) blauwe ogen van de beweerder van dit gevleugelde woord.

Want neem nu het geweeklaag, gejeremieer, gezever dat laatstelijk weer opstak in de chique burelen van ASML (Global HQ) in de Brabantse beemden. ASML is een Philips-loot, indertijd uitgebot in het wereldberoemde Natlab, - de kraamkamer van het voormalige Eindhovense multinationale elektronicaconcern.

Helaas is het eens zo geniale breinkind van Gerard Philips (en zijn geldschietende vader Frederik), middelerwijl verwelkt tot een bijna ‘zieltogende’ maker van medische apparatuur te 020. – Ooit de (elektronica)trots van Nederland die vandaag de dag claim- en letselschadeadvocaten achter zich aankrijgt wegens het aan de man brengen in Amerika van apneuapparaten waarin schadelijke stoffen zouden zijn verwerkt.

Uitgevlogen technische bolleboos ASML, maakt te Veldhoven o.a. zeer geavanceerde chipmachines die men ook aan de Volksrepubliek China slijt. Amerika reageerde misnoegd maar ook onze eigen Defensie is niet geamuseerd en ze adviseerde in 2020 de regering dan ook dringend de export van die wonderchipmachines van ASML naar China te verbieden.

Defensie waarschuwde onder meer voor “grote veiligheidsrisico’s”. Met die machines zouden de Chinezen sneller in staat zijn geavanceerde wapensystemen te produceren. “Een zeer ongewenste ontwikkeling vanuit het oogpunt van de nationale en internationale veiligheid”, oordeelde Defensie.

Je zou denken dat the powers that be annex scherpe geesten in hun luxueuze hoofdkantoor in Veldhoven zich ernstig achter de oren zouden krabben. Maar helaas, niets is minder waar. Men verloor zich in het roepen van ‘ach en wee’; in stampvoeten, foeteren en sakkeren. Trouwens, de media, ook op de rechterflank, toeterden in dat opzicht een ferm partijtje mee: ‘Amerika schrijft ons weer de wet voor’; ‘Wij verliezen onze unieke marktpositie in deze sector zonder dat het iets substantieels schuift’ en meer van hetzelfde laken. Ja, wat u zegt, daar is weer de koopman die de dominee andermaal zijn hielen laat zien.

Intussen blijven wij, Nederland, de westerse wereld, in menig opzicht en in toenemende mate afhankelijk van de Volksrepubliek China die in 2049 het machtigste land ter wereld moet zijn volgens de Xi Jinping presidentiële doctrine. Sluipenderwijs verbreidt en verdiept China zijn gelaagde invloed in de daarvoor ontvankelijke landen in Noord- maar met name Zuid-Europa, in Afrika (overigens ook een geliefd speelveld van Rusland), Latijns-Amerika, het Caribisch gebied. Europa, de westerse wereld kijkt er beteuterd en vooral werkeloos naar en weet zich nu al verslagen: letterlijk eruit geschopt in sommige voorheen ‘francofiele’ landen.

China dat nu zo zelfbewust en vermetel is dat het geen terughoudendheid of schroom toont bij het loslaten van spionage, eh… weerballonnen op en boven de Verenigde Staten, de machtigste (hoe lang nog?) tegenspeler, China dat lijkt aan te sturen op een frontale botsing met diezelfde antagonist over Taiwan. Dat wordt een volstrekt ander kopje thee dan wat wij nu geserveerd krijgen in Oekraïne, naar wij vrezen.

Over Oekraïne gesproken. De luipaard (een gereviseerde eerste versie) is eindelijk losgebroken uit het streng bewaakte dierenverblijf van Olaf Scholz. Daar waren ongekende externe druk en tal van paai-acties voor nodig. Maar het allerwegen als formidabel geduide vechtbeest dat zolang aan de ketting lag, mag dan straks, hopelijk nog op tijd, de bevrijding van de Donbas en andere geannexeerde Oekraïnse regio’s gaan inleiden. Met name nu een massaal Russisch lenteoffensief op til schijn te zijn.

Tot slot, een constante, een ernstige zorg: de niet aflatende belegering van de democratie. De autoritaire, antidemocratische krachten rukken in falanx op om democratische instituties aan te vallen. Uiterst gevaarlijk en bedenkelijk wordt het bovendien als ze kunnen rekenen, nee, als ze worden gecoacht en geregisseerd door politiediensten en (onderdelen van) het leger zoals laatstleden in Brazilië.

Horden aanhangers van oud-president Bolsonaro (bolsonaristas) konden op acht januari 2023, gefaciliteerd door de hermandad, militairen en (leden van) veiligheidsdiensten, ongehinderd rampokken in het parlement en de kwartieren van de pas gekozen president ‘Lula’ da Silva. De aanstichters gebruikten daarbij ogenschijnlijk de draaiboeken van de trumpisten die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden in een alles of niets poging om de rechtmatige verkiezing van de Democraat Joe Biden ongedaan te maken.

En ja, ook hier te lande toejuichingen in de (social) media (Twitter!) van antidemocraten, hun claqueurs en meelopers. Waakzaamheid en krachtig tegenspel zijn dan ook gedurig geboden!

Mexicaanse Hond januari 2023

Socioloog Hans Hillen, ideoloog, strateeg en tacticus van het CDA, minister van Defensie in de omineuze jaren waarin de bijl viel voor onze krijgsmacht. Defensie werd in luttele jaren kapot bezuinigd en hardhandig verwezen naar de rangen der lilliputters onder de Europese krijgsmachten. Hillen werd aan de schandpaal genageld en had het voorgoed verkorven bij eenieder die defensie een warm hart toedroeg. Maar wat blijkt nu uit een doorwrochte en zeer lezenswaardige reconstructie van NRC : historicus Mark Rutte, premier van VVD-huize (u weet wel de zelfverklaarde ‘geharnaste defensiepartij’) en sinds oktober 2010 vastgekit aan het regeerpluche, is de werkelijke kwade genius.

Hillen herinnert zich levendig dat Rutte in cholerische toorn ontstak toen hij er lucht van kreeg dat de Defensieminister de bezuinigingen op de krijgsmacht wilde afzwakken. “Ik accepteer dit niet”, schuimbekte de premier, die Hillen geen andere keuze gaf dan rücksichtslos de botte bezuinigingsbijl op de krijgsmacht los te laten. “Ik stond onder verscherpt toezicht”, verzucht de CDA tycoon in de krant.
Hoe doortrapt hypocriet en achterbaks kun je (als politicus) wezen? Rutte, die zich, voor het oog van het kerkvolk keer op keer als King Kong op de kippenborst roffelt dat hij het allerbeste voorheeft met de krijgsmacht. De man die op de eerste werkdag in 2023 bij Omroep MAX militairen op uitzending met uitgestreken bakkes ‘gelukkig en veilig’ Nieuwjaar toewenst. De man die strijk en zet ‘Oekraïne’ in de mond neemt om ons te doen geloven dat hij de noodzaak inziet van een sterke krijgsmacht die in staat is om n’importe welke vijand aardig van jetje te geven.

Over ‘Oekraïne’ gesproken. Annus horribilis 2022 zonk met Kerstmis naar een triest, mensonterend dieptepunt, gemarkeerd door de massale bombardementen van de Russische agressor op de weerloze Oekraïnse bevolking. Raketbeschietingen en drone-aanvallen op stroomcentrales en andere nutsvoorzieningen, met als oogmerk het murw beuken van de Oekraïnse burgers.
De Russen hebben deze terreurmethode in tal van (voormalige onderhorige) landen met succes toegepast. De onbetwiste grootmeester in de uitvoering van deze eerloze activiteit, is Sergej Vladimir Soerovikin (56) ofwel ‘Generaal Armageddon’, die de Syrische bevolking die zich gekeerd had tegen dictator Assad, tijdens het Idlib-offensief (2019-2020) met niets- en niemand ontziende bombardementen welhaast decimeerde en de overlevenden het land uitjoeg.
Luchtmachtgeneraal Soerovikin doet nu zijn laaghartige beulswerk in Oekraïne. Met Kerstmis en Nieuwjaar beleefde hij ontegenzeglijk zijn finest hours met een barrage van raketten en droneaanvallen op de toch al diep in de penarieput zittende Oekraïnse bevolking.

Met een soortgelijke misdaad tegen de menselijkheid werd de wereld eveneens in december 1972 geconfronteerd. Niet voor de eerste keer (denk bijvoorbeeld aan ‘Guernica’). Maar nu betrof het een actie van de toenmalige Amerikaanse president Nixon en zijn Nationaal Veiligheidsadviseur Henry Kissinger. Die waren ervan overtuigd met het leggen van bommentapijten (de B-52 Stratofortress-en vlogen af en aan) de Vietnamese communisten op de knieën te zullen krijgen. Maar rododendron nog aan toe! Wat nu? Bombardementen tijdens het christelijke Hoogfeest van Kerstmis? Zijn die infame Yanks nou helemaal van God los?

De outcry in de wereld, in het bijzonder in Nederland, was destijds oorverdovend. Des te wranger is het vandaag te moeten constateren dat het oorverdovend stil is nu de Russen prijsschieten op burgers in Oekraïne, een kleine tweeduizend kilometers gaans in oostelijke richting. ‘Links’ Nederland van de jaren ’70 massaal aan de après ski in het Oostenrijkse Ischgl? Of is men, in het ‘progressieve jargon van die tijd, ‘omgeturnd’ van indertijd nuttige idioten van de Sovjet-Unie tot Poetins little helpers?

In aanloop naar Kerstmis en de dagen rond de jaarwisseling, beleefde de ‘weg-met-onze-waarden-normen cultuur’ haar moment van totale overgave en bevrediging. Men buitelde over elkaar heen in verontschuldigingen voor Kerstmis tegenover de ‘andersgelovige’ allochtoon (?). Die zou wel eens aanstoot kunnen nemen aan Kerstmis dus had men de alternatieve naam ‘Winterfeest’ bedacht. Kerstdiners heetten nu ‘eindejaarsmaaltijden’ en dat soort ongein. ‘Nee, nou wordt-ie mooi; nee nou wordt-ie fraai’ , zou Ome Joop terecht brullen in de microfoon! Nu maar hopen dat 2023 een gezond, vredig, veilig, voorspoedig jaar wordt voor u en de uwen.
Als het aan onze militairen ligt mag u daarop vertrouwen!

Mexicaanse Hond december 2022

Het jaar 2022, dat nu op een haar na achter ons ligt, gaat de kronieken in als ‘annus horribilis’ om met wijlen koningin Elizabeth II der Britten, te spreken1. Een jaar van rampspoed en tal van verschrikkingen. 2022 begon relatief rustig, afgezien dan van de jaarlijks weerkerende vuurwerkperikelen; het kabinet Rutte IV besteeg het pluche; wereldwijd ruim 300 miljoen gevallen van COVID-19 en 6 miljoen doden; de stuwdam aan grensoverschrijdend gedrag beschuldigingen stond op doorbreken.

Maar de mondiale ellende begon pas goed op 24 februari met de Russische laffe invasie en dito oorlog in Oekraïne. De als ‘militaire operatie’ aangeduide overweldiging van het buurland, zou binnen drie dagen geklaard zijn. Zo gezwind en doeltreffend zou namelijk de “fascistenkliek” in Kiev met wortel en tak worden uitgeroeid. Bijna een jaar later is Oekraïne weliswaar goeddeels vernietigd en kapot gebombardeerd, maar de Oekraïners (aangevoerd door een kordate, manmoedige president) bieden de lafhartige vijand manhaftig het hoofd.

De rechter hier te lande mengt zich nadrukkelijk in krijgsmachtelijke beslissingen in conflictgebieden. De rechtbank Den Haag “geeft Defensie een harde tik” meldt de NRC, naar aanleiding van het bombardement op een quala-wooncomplex in Chora, Afghanistan (2007). “Onrechtmatig”, oordeelt de rechtbank op 23-22-’22. Defensie heeft namelijk niet voldoende de militaire aanwezigheid van de Taliban destijds in het aangevallen wooncomplex kunnen aantonen. Daarom is het bombardement onrechtmatig gelet op het “beginsel van onderscheid uit het internationaal humanitair oorlogsrecht”.

Dat de Taliban vanuit die qualas aanvallen deed op Nederlandse militairen en hun posities, doet kennelijk niet ter zake. Tja, de gerieflijke chesterfield leunstoel en de kennis van nu vs het schuttersputje in de hevig belegerde stellingen in oorlogsgebied. .

Mondiaal is de democratie op de terugtocht. Vaak teruggedrongen in de loopgraven, vaak ook moedig standhoudend. Maar de autocratie, de dictatuur rukt met radicaal omverblazende kracht op. Zelfs in onze mooie moerasdelta wordt, volgens auteur Ilja Leonard Pfeijffer, “de democratie geleidelijk ontmanteld door de doelbewuste kortzichtigheid van beperkte pragmatici”.

Ook de ver-woking en de daarmee gepaard gaande vervlakking en platwalsen van alles wat (vaak met kop en schouder) uitsteekt boven het maaiveld, gaat onverdroten verder. (Zwijg ik even over het ‘genderneutralisme’). Nu moeten ook onze verzets- en oorlogshelden eraan geloven. Aldus verordonneerde ene Karlien Metz conservator van het Amsterdam Verzetsmuseum. Ja, want de verzetsmensen zelf zouden een hekel hebben aan de term ‘held’; immers “het idee van een held heeft iets onfeilbaars. En dat waren deze mensen niet”. Ja, wat heb ik nu weer aan mijn schoenzolen hangen, vraagt u zich af?

In opmars zijn ook de ‘tere zieltjes’. De “boze baas” (presentator, eindredacteur, regisseur of wie ook in een directieve positie) heeft het verkorven. Zij/hij veroorzaakt een ‘onveilige werkomgeving’ (sic!) door in het heetst van de strijd blaffend en brullend uit de hoek te komen. Ach arme zieltjes, dat is nu eenmaal het (bijna onvermijdelijke) gevolg van werken onder hoogspanning in een creatieve setting die om (dagelijkse) prestaties en dus meer dan honderd procent inzet vraagt. (¨I’ve been there!’, mag ik u melden.) En na afloop, als er weer iets moois was afgeleverd, ging je, onder aanvoering van die bullebak, in het belendende café een ferme pint of andere geestrijke versnapering innemen. Ja, wat u zegt dat waren andere tijden, maar dát waren nog eens tijden.’

Een annus horribilis, naar wij reeds zeiden! Ik wens u, mede namens alle Chihuahuenses, Feliz Navidad (Zalig Kerstmis) en Feliz, Saludable y Pacifico Año Nuevo (Gelukkig, gezond en vredig Nieuwjaar).

En speciaal: diepe dankbaarheid en waardering jegens onze militaire helden (vrouwen en mannen) die de klok rond, Qua Patet Orbis (om de embleemspreuk van onze koene mariniers te lenen), op de bres staan voor onze democratie, om onze veilige, vrije leefomgeving (met hun leven) te borgen.1 De Britse vorstin sprak in een televisietoespraak over het, voor het huis van de Windsors, schandaal- en rampjaar 1992.

Mexicaanse Hond november 2022

Het is hier al vaker betoogd: we leven in een tijdsgewricht van de schemerfase waarin de democratie wereldwijd verkeert; het voorportaal van de uiteindelijk eclips (?!). Gelukkig lukt het de autocraten/ dictators (in spe) nog niet overal zonder slag of stoot de democratie hardhandig terzijde te schuiven.

Maar daar heeft de wannabe autocraat/dictator het volgende op gevonden: roeptoeter bij voorbaat dat je bij verlies de uitkomst van de verkiezingen niet accepteert omdat het kiessysteem niet deugt en er gefraudeerd is. Voer en een buitenkansje voor de blinde navolgers, zeloten en nuttige idioten (zoals Lenin ze noemde) onder de intelligentsia c.q. de ‘ingenieurs van de ziel’ (dixit Stalin), om alsnog te proberen desnoods gewapenderhand de democratisch verslagen autocraat aan de macht te brengen.

Het is het, evenals de Japanse duizendknoop, alom voortwoekerende ‘klerkenverraad’ dat de Franse filosoof-schrijver Julien Benda alreeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw aan de kaak stelde in zijn belangwekkende boek ‘Het verraad van de intellectuelen’ (La Trahison des clercs). Intellectuelen die, vaak om bij het eventueel ‘winnende kamp’ te horen of om andere redenen, met het verstand op nul, lijkt het wel, luidruchtig kiezen voor de antidemocratische krachten.

Ik moet steeds vaker denken aan onze (actieve) veteranen die, uitgezonden door parlement en regering, zich in alle mogelijke uithoeken van deze aardkloot, inzetten om er vrede en veiligheid te brengen. ‘No can do’ is daarbij volstrekt niet aan de orde; sterker nog onze uitgezonden collega’s hebben er hun leven voor veil, zoals het plechtig en uit vroeger tijden heet.

Ze staan, varen, vliegen aan de (bedreigde) EU-NAVO buitengrenzen en vormen onze ultieme beschermingswal: ‘not on my watch’. Of ze leveren een bijdrage aan het welslagen van NAVO-oefening Falcon Autumn die op het moment van schrijven gaande is. Voor veiligheid en vrede; opdat wij onze vrije way of life kunnen behouden en voortzetten. Hoe moet het die (actieve) veteranen te moede zijn te zien dat hun moedige efforts in tal van gevallen in missiegebieden en dichter bij huis, toch niet dat ene kiezelsteentje in de rivierbedding hebben verlegd om de woeste stroom een enigszins vrediger, veiliger wending te geven?

Vrediger en veiliger in het Avondland waar we onbekommerd en welbewust oliedomme beslissingen nemen. Dumm, heet dat bij de oosterburen. Staat er nu werkelijk geen maat op onze naïviteit? De naïviteit die het Westen, inzonderheid West-Europa, uitstraalt is verbijsterend op het onpasselijke af. China koopt, geïnviteerd door kanselier Olaf Scholz, - Xi Jinping annex Poetin Liebhaber -, een kwart van Hamburgs wereldhaven op. Bijna iedereen in de Bondsregering is tegen maar Scholz, inzake Oekraïne toch niet de meest daadkrachtige westerse regeringsleider, drukt zijn wil door. Xi Jinping (‘Chine c’est moi’) bezit nu in Europa: havens (in NAVO-land Griekenland de volledige haven van Piraeus), (financiële en andere) belangen in tal van andere Europese havensteden waaronder Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen (maar meer nog in de ‘weke onderbuik’ (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland) van de EU); cruciale IT-infrastructuur (HUAWEI) en nog zoveel meer[1]. Nog afgezien van onze nog altijd toenemende afhankelijkheid van China als de ‘fabriek’, de sweatshop van de wereld. En zo vreet het klerkenverraad verder de fundamenten aan van het ooit zo solide bastion ‘Europa’ met zijn door de Verlichting doordesemde waarden en normen.

“Als we over een paar jaar terugkijken en ons afvragen hoe het kon gebeuren dat Duitsland zich uitleverde aan China, moet het duidelijk zijn dat de bondskanselier die beslissing in zijn eentje heeft genomen”, oordeelde het weekblad Der Spiegel.

Tot slot. Kent u de spannende televisieserie ‘V’ nog, uit de jaren tachtig (https://cutt.ly/0NUrKXD)? Met die meedogenloze Diana, opperreptiel, (subliem vertolkt door de ravissante actrice Jane Badler) die als noenmaal marmotten, ratten als chihuahua’s zo groot alsook ander faunatisch ongerief, weg schrokte. Ja, dat was traumatisch schrikken. Maar nu weten we met parlementaire zekerheid te melden dat de reptielen onder ons zijn.

Eh… niet die ene schichtige hagedis in uw tuin maar de duistere wereldheersers, de Illuminati, waar wij hier overigens al melding van maakten. Nu is het officieel bevestigd: een op publiciteit belust Kamerlid verhaalde daar, als zelfverklaarde samenzweringstheoreticus, onomwonden over. Op de Amerikaanse conspiracy theories kwelbuis, dat wel. In het land dat zonder ophouden beweert God aan zijn zijde te hebben en waar de samenzweringstheorieën uitbundig groeien en bloeien, kijkt men immers niet meer op van dit soort ontboezemingen.

Frank ‘Ol’ Blue Eyes’ Sinatra parafraserend: The world we knew is over! (https://cutt.ly/RNUj5Rj)


[1] Zie o.a. van Rob de Wijk: ‘De nieuwe wereldorde; ‘De slag om Europa’

Mexicaanse Hond oktober 2022

‘It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World’ is de titel van een Amerikaanse film uit 1963 met een sterrencast, o.a. Spencer Tracy, om u tegen te zeggen. Het betrof een doldwaze komedie; het geheide slapstickwerk. Maar de humoristisch bedoelde titel is de laatste jaren grimmige realiteit geworden: we leven in een volstrekt dolgedraaide wereld waarin alle traditionele fundamentele waarden ‘herijkt’ lijken. Een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens; waarbij compassie met zwakkeren het moet afleggen tegen het recht van de sterkste.

Het grootste land ter wereld, Rusland ofwel de Russische Federatie, ruim 400 keer groter dan Nederland, is uit op de vernietiging van een soeverein buurland en eigent zich onbeschaamd een fikse hap van dat land toe. Het mobiliseert daartoe 300.000 ‘reservisten’. Het merendeel van de westerse landen reageert (vooralsnog?) met sancties die nauwelijks effect lijken te sorteren.

De Kremlinkliek die frenetiek probeert de afgedankte Sovjet-Unie terug te halen en alsnog te redden van de mestvaalt van de historie, volgt intussen ijzerenheinig zijn heilloze, fatale koers. Men lijkt zich daarbij te verkneukelen in een partijtje onversneden nuclear brinkmanship. Is Oekraïne wellicht het proloogtheater voor de Derde Wereldoorlog? De gerenommeerde Amerikaanse journaliste Susan B. Glasser (cum laude Harvard) stelde in een gedegen artikel in The New Yorker (29-09-2022) dan ook de retorische (?) vraag: ‘What if We’re Already Fighting the Third World War with Russia?’

Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd het normale (westerse) leven ingrijpend te ontwrichten door allerhande handels- en economische manipulaties; fake news en onverholen criminele activiteiten. Op mysterieuze wijze, die doet denken aan de activiteiten van kikvorsmannen à la de Brit ‘Buster’ Crabb[1] die voor de geheime dienst MI6 actief was en bij zo’n geheime operatie (1956) spoorloos verdween, worden de Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee opgeblazen. Deskundigen zien hierin onmiskenbaar het werk van een statelijke actor (Polen, de Baltische staten e.a. priemen de beschuldigende vinger richting Rusland). De gewenste impact: oplopende angstgevoelens; zorgwekkend piekende energietarieven en prijzen van eerste levensbehoeften. Maar het hoofdeffect dat wordt beoogd is het aanwakkeren van binnenlandse onrust, toenemende burgerlijke ongehoorzaamheid, opvoeren van de productie van fake news, aanzwellend wantrouwen en afkeer van de politiek en de eigen overheid. Een giftige, explosieve cocktail die het uiteindelijk eclipseren van de democratie moet bewerkstelligen.

Dan is er ook nog (klein) leed in eigen huis. De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), de scherpslijpers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, boog zich een goed jaar over de Nederlandse bijdrage aan de stabiliserings- en veiligheidsbevorderende missie MINUSMA van de VN in Mali. De hoofdconclusie is, wellicht wat kort door de bocht, dat we in die vijf jaar zwoegen, sloven, slaven en bloeden in het snikhete Mali, met onze (hoogwaardige) inzet en effort elders riant meer potten hadden kunnen breken. De westerse militaire aanwezigheid weerhield het Malinese leger er vorig jaar overigens niet van de macht te grijpen. Die regering is de buitenlandse militairen (MINUSMA, Trainingsmissie EUTM, Takuba Task Force (TTF) e.a.) nu liever kwijt dan rijk. Men heeft de Franse ambassadeur en de Franse troepen de deur gewezen, de Deense militairen gesommeerd te vertrekken. Zweden trok zich terug uit TTF en ook Noorwegen keert het land de rug toe. Kortom vijf jaar van stabilisatie, herstel van veiligheid en versterking van het leger (Forces Armées Maliennes), - dat daarvoor bevend als een juffershondje ineenkromp bij de nadering van Touareg-rebellen en jihadisten -, down the drain, - door het afvoerputje.

En in de categorie ‘nog kleiner leed’: aan het andere eind van deze gedoemde wereld, in Nicaragua, kreeg Nederland van diep onder uit de zak. Wij werden als ‘neokoloniale drammers’ neergezet; de ambassadeur tot persona non grata verklaard en Nederland werd gesommeerd “op te hoepelen” door de lokale tiran. Ene Daniel Ortega Saavedra, in de jaren ’80 leider van rebellenclub Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ofwel Sandinistas en in die jaren rap uitgebot tot de lieveling en oogappel van (biefstuk-)links Nederland; de vredesbeweging en alle overige usual suspects, ideologisch bivakkerend ter (extreme) linkerzijde. Toen al vertoonde de man tiranniek en dictatoriaal gedrag en liet hij zich weinig gelegen liggen aan mensenrechten; ‘een luxe artikel gekoesterd en gesleten door westerse landen’. Maar die ‘eigenaardigheden’ werden hier in Nederland bijna teder met de mantel der liefde toegedekt.

Het Nederland waar de koning, koningin en de (nieuwbakken) Prinses van Oranje, op Prinsjesdag luid, en naar Amerikaans Trumpiaans model, georkestreerd worden uitgejouwd en uitgemaakt voor ‘landverrader’. Het Nederland waar de geschiedenis aan het rijmen is en democratische vrijheden gericht worden ingezet door antidemocratische krachten om uiteindelijk de democratie ten grave te dragen.

Wat u zegt, ‘It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World’! En het wordt steeds waanzinniger, naar wij vrezen!


[1] Zie o.m.: https://tinyurl.com/4w943xdf

Mexicaanse Hond september 2022

Nederland, ‘ons (niet meer zo) natte landje aan de Noordzee‘, strompelt amechtig van crisis naar crisis, - lijkt het wel. Financiële crisis, huizencrisis, toeslagen(affaire)crisis, asielcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis; de rij van miserie is schier eindeloos. Zijn we nog aan het bijkomen van de ene rampspoed, schuift de andere doffe malaise en malheur pontificaal aan aan de keukentafel.

En de overheid, althans het kabinet, zit er navelstaarderig bij als waren de transcendente dagen van de op luxe goederen beluste Bhagwan Sri Rajneesh weergekeerd. Men kijkt en wijst intussen naar probleemoplosser Defensie die op aanvraag/in opdracht, moet beredderen waar en wat het beredderen kan. En passant, so to speak, moeten de collega’s in het Balticum, Slowakije, Polen, ook nog de precaire oostgrens van het bondgenootschap beveiligen en bewaken mocht de in zijn eigen waanwereld verkerende heerser in het Kremlin, ook daar op avontuur uitgaan.

En dat is niet denkbeeldig. Immers, volgens Ruslandkenner/Kremlinwatcher Michel Krielaars[1] maakt in het Kremlin niet Poetin maar Nikolaj Patroesjev, opperhavik onder de haviken, de dienst uit. Patroesjev, oud-chef van de geheime dienst FSB (voorheen KGB), wil by hook or by crook het oude Sovjetimperium herstellen. Zijn kompaan in het kwaad en medeaanjager is Alexander Bortnikov, de huidige spionnenchef. Krielaars verwacht dat de Baltische staten met hun aanzienlijke Russischtalige minderheden, als de volgende ‘amuse-bouche’ op het menu van de Kremlinhaviken staan.

Maar ook Moldavië, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, moet vrezen voor de landhongerige veelvraat uit het noorden. Die heeft zijn begerig oog laten vallen op Transnistrië (waar overigens al Russische troepen gelegerd zijn) en Gagaoezië (bent u er nog?), een ‘autonoom gebied’ in Moldavië ‘gezegend’ met een pro-Russische bevolking.

Sergej Lavrov, de als een frik ogende minister van Buitenlandse Zaken, waarschuwde zeer recent Moldavië dat het zich de oorlogstoorn van het Kremlin op de hals zou halen als het zou wagen de Russofielen in die regio’s een haar te krenken of zou proberen de Russische bezettingstroepen in Transnistrië te verjagen. Lavrov wees fijntjes op het lot van Georgië dat hardhandig tot de orde (van de Pax Sovietica) werd geroepen toen het “onze vredestroepen in Zuid-Ossetië aanviel”.

Wij mogen onze ‘defensie-kippenborstjes’ dan ook alvast (laten) beregenen. Over beregenen gesproken: in onze regionen waar (nog) geen verbod geldt, beregent de agrariër in deze Saharaanse tijden onbekommerd zijn akkers met kostbaar water. Tegelijkertijd loopt men te hoop tegen het door de rechter afgedwongen anti-stikstofbeleid van de overheid. ‘En de boer hij ploegde voort.’ Zou de dichter Werumeus Buning (niet geheel koosjer in de oorlog, - maar dit terzijde) vandaag weer ‘de boer’, de landman, in een ballade bezingen? De noeste bewerker van het land die zich door niets en niemand laat afbrengen van ‘den dagelijkschen arbeid’? Dat vraag ik u af!

De boer beklimt vandaag met goesting de trekker: niet om te ploegen, zaaien of te oogsten maar om te demonstreren. De Nederlandse driekleur onteren. Blokkades opwerpen, het verkeer lamleggen, de hermandad naar het leven staan en zo meer. Coronaontkenners, anti-vaxers, complottheorie-fanaten en andere anti-overheid zeloten, proberen mee te liften op de trekkers van het boerenmisnoegen met de (landelijke) overheid.

Veteranen, actief en postactief, reageren terecht gramstorig op de ‘ondersteboven’ opgehangen Nederlandse driekleur waarvoor ze bloed, zweet en tranen plengden en hun leven veil hebben c.q. hadden. Overigens, in 1937 werd het ‘rood-wit-blauw’ door het kabinet Colijn IV wettelijk vastgelegd “als zijnde de officiële kleuren van het Koninkrijk der Nederlanden; een beslissing die door koningin Wilhelmina werd bekrachtigd”.

Maar intussen, bezweken onder de ‘ondraaglijke lichtheid’ van de kritiek uit de Tweede Kamer en het boerenprotest, zadelde minister Staghouwer (CU) van Landbouw de spreekwoordelijke Maarten op met zijn pijp. ‘One down’, klonk de jubelkreet vanachter het boerenbont. Volgens critici etaleerde de ex-bewindsman gebrek aan panoramische vergezichten nopens de agrarische toekomst van ons land. Hoe nu? Dit voorheen agrarische landje wordt al sinds jaar en dag bestuurlijk aangevoerd door een man die visie ooit definieerde als “een olifant die het zicht belemmert”. En hij peinst er vooralsnog niet over rozen te gaan kweken, naar wij dachten.   

En als slotakkoord: tot welke vervaldatum reikt onze solidariteit met en steun aan Oekraïne? In Italië, een der wankelmoedige en onvaste stemmen in het westerse solidariteitskoor, doen uitgesproken Poetinfans als Lega en Forza Italia mee aan de verkiezingen van 25 september. Ze hebben volgens kenners de verkiezingswinst al in de tas.

Ja, we trainen Oekraïnse soldaten maar als de Forza’s en Lega’s in de EU op het schild worden geheven mag Maarten ook die pijp in zijn zak steken. Wat ik u brom!


[1] Zie zijn ‘Oorlog met Rusland’, Uitgeverij Pluim, maart 2022.