Mexicaanse Hond september 2023

Annelore. – kent u die naam beste lezers (v/m)? Annelore! Een naam die nevelige vrieskou visioenen doet opdoemen van hupsende jodelmeisjes in Zwitserse almen, – hoog in de Toblerone-bergen van het gatenkaasland.

Of Annelore (Roelofs) ook huppelt of hupst, is ons (vooralsnog) niet bekend. Wel dat de voormalige korpschef van politie in Noord- en Oost-Gelderland, zojuist per parachute gedropt is op de burelen van de Haagse Beatrixkazerne, als commandant van de Koninklijke Marechaussee.


Mevrouw Roelofs die op dit moment vermoedelijk nog geen Colt C7/C8 van een ‘Minimi’ kan onderscheiden, wordt, meldt Defensie, “als reservist aangesteld in de rang van luitenant-generaal en (gaat) een militaire opleiding volgen”. “Picture it”, zou Sophia in de onvolprezen tv-soap ‘The Golden Girls’ zeggen, ‘picture it’: een reservegeneraal die vermoedelijk nog nimmer op (militair) bivak is geweest, – laat staan een missiegebied niet alleen van hearsay kent. We leven in hallucinante tijden, – wat u zegt!


Intussen elders binnen de Defensieorganisatie nog meer ongein. De courant NRC (28-06-23) bericht dat de Japanse duizendknoop van extreemrechts zich dieper en breder wortelt in de krijgsmacht. Manifestaties daarvan op de (academische) officiersopleidingen roepen de vraag op of het veel geroemde en gepredikte ethisch, verantwoord, sociaal (gedreven) leiderschap überhaupt wel ‘landt’ bij cadetten, adelborsten en andere aanstormende militaire junior leaders. – De militaire leiders van straks die, in extremis, hun leven veil moeten hebben ter bescherming van onze vrijheid en veiligheid? Het slaat mij Siberisch koud om het hart!


‘Autonomen’ rukken op, maakt ‘de krant van wakker Nederland’ (16-08-23) ons diets. Autonomen? Wie zijn dat nu weer? Aha, naar wij begrijpen, hebben wij van doen met Nederlanders die de Nederlandse staat en haar instituties niet erkennen. Bizar, maar goed mogelijk natuurlijk; eenieder zijn meug.


Men acht zich autonoom en weigert van lieverlede zijn basale burgerlijke plichten na te komen. Maar men wil wel voluit kunnen genieten van de voorzieningen en bescherming en veiligheid die onze verzorgings- en welvaartsstaat te bieden heeft. Ons advies aan die lieden: ‘Gelieve dan subiet te verkassen naar voor u verkieslijker oorden!’

De geschiedenis rijmt onderwijl onverdroten in tal van versmaten en -voeten. De grafdelvers van de democratie met in hun kielzog de aasgieren, staan pelotonsgewijs inzetgereed opgesteld om hun verachtelijke werk te doen. In Israël bijv., wrange ironie, gaat Netanyahu ijzerenheinig door met het ontmantelen van de rechtsstaat.


In de Verenigde Staten drommen rabiate antidemocraten, QAnon-complotfabulanten, anti-institutioneel extremisten, tezamen achter een criminele antidemocraat en oud-president, die de presidentsverkiezingen van volgend jaar hoogstwaarschijnlijk hands down gaat winnen.


In Afrika, ach ja, Afrika, volgen de staatsgrepen elkaar in rap tempo op en lijkt Rusland (Wagnergroep) het in een toenemend aantal landen voor het zeggen te hebben. Terwijl China de laatste jaren in nogal wat landen een dominante economische (en sturende) positie heeft verworven. In Afrika lijkt dan ook het pleit definitief beslecht ten nadele van de (broze) democratiën.


De pendule staat nu kennelijk op ‘jacquerie’: de opstand van ‘het platteland’ tegen, wat genoemd wordt, het ‘institutioneel urbanisme’. De ‘noaberstaat’/’mienskipstaet’, lijkt aanstaande; de terugkeer van de nachtwakerstaat uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 3 Een ‘minarchistische’ overheid die Gods water over Gods akker laat lopen.

Hoe zorgwekkend snel de ontmanteling en begrafenis van de democratie gaat, – in dit geval in Duitsland in de jaren dertig (de Weimarrepubliek) -, wordt op huiveringwekkende manier beschreven door de Duitse auteur Uwe Wittstock.

“Er verstreken vier weken en twee dagen tussen het aantreden van Hitlers regering en de ‘Noodverordening ter bescherming van volk en staat’ die alle wezenlijke burgerrechten buiten werking stelde. Meer dan die ene maand was er niet nodig om de rechtsstaat om te vormen tot een gewetenloze heerschappij op basis van geweld.”

En vandaag dreunen de laarzen weer (AfD, Reichsbürgerbewegung, de door ultrarechts gedomineerde Querdenker-Bewegung, et al) op de kinderhoofdjes in de straten van Berlijn. Seid wachsam!