Mexicaanse Hond juni 2024

Alsof ze Sinterklaas en Pietermanknecht in een onweerstaanbare verpakking zijn. Zo worden de Chinezen, althans hun elektronische producten, ingehaald in Nederland. Waarschuwingen ten spijt van onze inlichtingendiensten, onderzoeksorganisatie TNO, de Europese Unie, Britten, Amerikanen, (die waarschuwden destijds ook keer op keer voor de dreigende Russische aanval op Oekraïne. Daar deden we maar wat lacherig en wegwuiverig over!) en vele anderen.

Nederland lijkt immuun voor red flags en andere gevaarsignalen. Wij zijn immers overtuigd van onze (waan)wijsheid en wij zijn bovenal zuinig. Vaak penny wise, pound foolish! Neem nu de Douane, dienstonderdeel van het ministerie van Financiën. Men doet een (niet-openbare) aanbesteding van ca. 15 miljoen voor mobiele scanapparatuur de deur uitgaan en inviteert hiervoor met alle egards en gretigheid ook het suspecte Chinese bedrijf Nuctech.

Een bedrijf met nauwe financiële en executieve banden met het regiem in Beijing. Een omstreden onderneming die ‘Brussel’ al langer in het vizier en op de korrel heeft. Maar de Douane die al ruim in de beveiligings- en detectiespullen van Nuctech[1] zit, doet alsof haar neus bloedt. Sterker nog, de verantwoordelijke staatssecretaris Aukje de Vries (VVD) schuift ook deze red flag van haar pad en roept dat “wij niet naïef zijn”.

Wat dit allemaal met Defensie, de krijgsmacht, van doen heeft? Veel, zo niet alles, naar wij dachten. De Douane is de poortwachter, de eerste verdedigingswal bij het onder meer weren van geboefte en ander rapaille[2]. Als die verdedigingslinie faalt dan komen de (nacht)wakers van de hermandad in de benen. Mochten die het onverhoopt niet rooien dan is het moment nabij waarop een beroep gedaan wordt op de ultieme hoeders van onze veiligheid, de krijgsmacht (hoofdtaak3). Het is dus zaak dat de poortwacht van de Douane adequaat functioneert.

Ooit leefden wij in een “gaaf land” . Sinds enige tijd lijkt dit “natte landje”, afgaande op de bijna ongebreidelde aandacht in de gretige media, in de wurggreep geraakt van Hamas-zeloten en aanpalende fanaten. (Volgens de arabist Jan Jaap de Ruiter (Tilburg University), nuttige volidioten voor “Hamas, Hezbollah, Iran”.) Duistere (voornamelijk Engelssprekende) lieden die eertijds eerbiedwaardige alma maters en dezelve campussen, hebben geannexeerd en voor miljoenen schade hebben aangericht c.q. aanrichten. Welke al of niet extern geïnspireerde oogmerken zitten hierachter?

Telkens als de door hen zo verfoeide en verachte media weer een riant gestoffeerd podium bieden aan die zich achter geblokte doeken en zwartroodgroene lappen verbergende ‘studenten’, grijp ik naar een goed glas en luister naar ‘De Jaren Zestig’ van Adèle Bloemendaal. Toen werd immers de voedingsbodem omgeploegd voor dit soort (destructieve, weg-met-ons) studentenacties, indertijd geïnspireerd door studentenoproeren in Parijs en andere Europese (hoofd)steden.

Zat men toen ‘de regent’ achterna, nu gaat het studenten falderappes op ‘Jodenjacht’, – Joden die het wagen de liberated zone’ (sic!) op de campus van bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit, te betreden worden achternagezeten en verjaagd. ‘Liberated zone’ ofwel voor Joden verboden gebied. Op ‘Jodenjacht’, in Nederland anno 2024 A.D! De geschiedenis is, naar wij vrezen, alreeds drukdoende met haar kwalijk rijmen in giftige kwatrijnen. En het blijft oorverdovend stil!

Voor de huiveringwekkende overeenkomsten met de jaren dertig, leze men o.a.: ‘De grafdelvers’ van Rüdiger Barth/Hauke Friederichs; ‘Februari 1933. De winter van de literatuur’ door Uwe Wittstock.


[1] In Nederland zijn nu 80 van de 120 beveiligingsscanners gebouwd en geleverd door Nuctech. Ze worden onder meer ingezet in de haven van Rotterdam en op Schiphol.

[2] De Douane houdt toezicht op het EUgrensoverschrijdende goederenverkeer, heft en int invoerrechten en belastingen en handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu. (-) Zo dragen we bij aan een solide financiering van de publieke taken; een veilige samenleving en een sterke, aantrekkelijke en eerlijke (interne) markt. (https://shorturl.at/Qd1P0)