Mexicaanse Hond juli 2024

Elk jaar weer op Nederlandse Veteranendag, krijgen wij het te kwaad. Tijdens de ceremoniële openingsbijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg (de Ridderzaal, vóór de miljarden belopende broodnodige renovatie). Met name als de veteranen (oude knarren en relatieve ‘ jonkies’), fysiek, geestelijk, ‘moreel’ gekwetst, hun inkervende verhalen delen.


Onopgesmukt, vaak zelf met grote moeite hun emoties wegslikkend, – en juist daarom zo verpletterend indrukwekkend. Helden, die ervoor gezorgd hebben, en dat nog altijd doen, dat wij in vrijheid leven. Jazeker, wij noemen ze ‘helden’ en wij zullen ze ‘helden’ blijven noemen!


Vrijheid die door de jongere generaties niet alleen for granted wordt genomen, maar zelfs als ‘ongewenst’ wordt beschouwd. Recente onderzoeken zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen en kommernis, toen bleek dat een derde van de (Nederlandse en Europese) jongeren wel oren heeft naar een dictatuur. Dictators, autoritaire leiders, komen immers, luidens ruim 33% van onze ‘hope des vaderlands’, zonder omhaal tot ‘zaken doen’, wat in een democratie niet het geval is.


Jongeren die hunkeren naar een ‘sterke man’, – een grote leider die wijst en tot elke prijs afdwingt. Zelf hebben ze nog nooit zo’n ‘sterke man’ meegemaakt, laat staan aan den lijve ondervonden maar men dweept kennelijk graag met het onbekende, – het niet te vademen gevaar, voor lijf en leden. De reactie van een blogger op de naar dictatuur hunkerende jongeren: ‘Vergeef hen, want ze weten niet wat ze wensen.’


Maar wach effe, daar beent een ‘apologetische wijsneus’ driftig naar de roeptoeter. Een type à la dr. Clavan, die vindt dat we de verbinding moeten zoeken met die jonge dwaallichten. Hun gebrek aan vertrouwen in de democratie komt doordat ze als gevolg van crisis op crisis minder of geen kansen krijgen. “De democratie is aan vernieuwing toe en blijven aansluiten bij de tijd”, is de redenering van uitgerekend de Europa-coördinator van een internationale organisatie die wereldwijd de democratie wil ondersteunen en bevorderen(1). Is-tie fijn of is-tie fijn?


Welnu, onze autocraten-minnende jongeren, krijgen weldra een pan-Europees ‘horst’ met de aanmaak van de nieuwe EU-groep ‘Patriotten voor Europa’, op aanstichting van de Hongaarse capo di tutti Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij. Aangeschoven zijn bereids de Oostenrijkse FPÖ en de Tsjechische ANO-partij. Populistische rechts-radicale partijen die het bij de jongste verkiezingen voor het Europees Parlement uitzonderlijk goed deden. De uitholling en uiteindelijke déconfiture van de Europese Unie kan worden ingezet.


Nee, geef ons dan maar ‘Generatie D’. Volgens Defensie “een generatie jongeren met de juiste mentaliteit (die) werk wil doen dat ertoe doet, gelooft in de kracht van samenwerking. (-) Een generatie van “doeners en doorzetters”, die straks wordt uitgezonden, ingezet in oorden waar het niet koosjer is, maar waar de aanwezigheid van onze militairen geboden is. Want, het gaat, zoals koning Willem-Alexander in zijn toespraak op Veteranendag benadrukte: “Om vrijheid. Recht. Vrede. Veiligheid. Ontwikkelingskansen. (-) Wat elders in de wereld gebeurt, raakt immers ook ons, vroeg of laat. (-) Vrijheid beschermen betekent: verantwoordelijkheid nemen, ook buiten onze landsgrenzen.”


Daar krijgt ook de nieuwbakken secretarisgeneraal van de NAVO ongetwijfeld mee te schaften. Neêrlands eigen lachende ‘Teflonkid’ Mark Rutte, die, kortgeleden nog strijk en zet liet weten dat zo’n baan niets voor hem was. Maar zie: een paar knievallen en gangen naar Canossa (o.m. Ankara, Istanbul en nog wat autocratisch bestierde contreien), en hij resideert per 1 oktober 2024 te Brussel in de ‘Square des Milliardaires’.

Als hij straks de aanstormende slopers en grafdelvers van het militaire bondgenootschap met onder meer zijn overredingskracht en ontwapenende lach in toom kan houden, mogen wij voorzichtig hopen: ‘nog is de NAVO niet verloren?’

1 International IDEA. Supporting Democracy Worldwide.