Mexicaanse Hond juli 2023

En daar was dan de zoveelste charade van Poetins voormalige borsjtbereider, Prigozjin en zijn in oorlogsmisdaden grossierende soldeniers die zich tooien met de bizar aandoende naam: Wagner Groep. ‘Prigo’ organiseerde een “mars der gerechtigheid” en nam daarbij een shortcut naar het Moskouse Rode Plein (?), maar besloot halverwege rechtsomkeert te maken. “Om bloedvergieten te voorkomen”, hield hij de wereld voor het lapje. De ware reden achter deze commedia dell’arte annex opera buffa zal, naar wij vrezen, voor immer diepgevroren blijven in de Siberische permafrost.


Bij ons lijken complotteurs, antidemocraten op alle fronten het pleit te winnen. Op de voet gevolgd door de cultuur-van-uitsluiting, karaktermoord, socialmedia-lynching en oudtestamentische steniging minnende wokies en andere radikalinkski’s.


Onlangs kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar buiten met het rapport ‘Sceptische visies in het coronadebat’. Een van de auteurs, dr. Joep Schaper, kwam op de treur- en kwelbuis breedsprakig pleiten voor de uitventers en aanjagers van die ‘sceptische visies’. Zij zouden “serieus genomen moeten worden door de overheid” sprak de onderzoeker, gespecialiseerd in “media, institutioneel vertrouwen, sociaal vertrouwen en de maatschappelijke effecten van de coronacrisis”, op vrome wijze.


Maar de zeergeleerde sociaalwetenschapper vertelde er niet bij hoe de overheid haar oortrompet te luisteren moet leggen op de geprangde zielen van lieden die heilig geloven in een reptielenelite die de wereld bestiert, en true believers zijn van andere kwaadsappige complottheorieën.


Ook de tere zieltjes die dagelijks hun welbevinden moeten wagen in een ‘onveilig werkmilieu’, kraaien victorie. Een beetje stemverheffing van de meerdere of een collega lijkt in deze kleinzerige tijden meer dan voldoende om ‘wolf’ roepend , naar de media te stappen. Succes verzekerd. Men legge in dit opzicht zijn oortrompet te luisteren bij de voormalige minister van Onderwijs Wiersma. Die riep zijn slabakkende en anderszins tekortschietende ambtenaren vaak bars tot de orde en moest uiteindelijk in het stof bijten. Karrevrachten excuses en spijtbetuigingen ten spijt. Het scheelde weinig of dat lot was ook Senaatsvoorzitter Bruijn beschoren maar die had toevallig het politieke tij mee en mocht (aan)blijven.


Hoe vaart de krijgsmacht in dit woke-teerhartige-kleinzerigheidcomplotteurs tijdsgewricht? Zij is immers, qua personele invulling, een afspiegeling van de maatschappij. Welnu, het is vurig te hopen dat dit sociale rariteitenkabinet daar niet wordt binnengehaald als Sinterklaas en Pietermanknecht in één verpakking. Zijn er overigens nog ‘klagende’ commando’s over hun vermeende “sociaal-onveilige werkomgeving”?


Terwijl wij hier de pluisjes uit onze navels pulken, is er in de boze buitenwereld allerhand aan de hand. Jongeren uit Franse ‘Vogelaarwijken’ trekken brandschattend door de binnensteden waarbij, (een teken aan de wand?), veel boekhandels het moeten ontgelden). De Amerikaanse minister van BuZa, Blinken probeerde in Beijing te apaiseren terwijl in Californië president Biden zijn collega Xi Jinping als “dictator” bestempelde. Daar zal de agressief-ambitieuze ijdeltuit aan het Hemelse Plein van de Vrede weinig geamuseerd kennis van hebben genomen.


De Amerikanen reserveren fiolen van kritiek voor de Volksrepubliek en haar omnipotente ‘Grote Roerganger’. Intussen blijkt in America The Beautiful het rechtssysteem zomaar te koop. Wie diepe zakken heeft kan als het ware een opperrechter (om)kopen. Bied de kandidaat een luxueus verzorgde vistocht op een duur jacht aan naar Alaska en je zit gebeiteld mocht je juridisch in de problemen komen. En als president kun je, als er posities vrijkomen, je ideologische geestverwanten benoemen in het Hooggerechtshof en zo proberen de (democratische?) rechtsorde naar je hand te zetten. Zie de inperking van vrouwenrechten, het opwerpen van electorale hinderissen voor zwarten en andere minderheden etc. in een toenemend aantal (zuidelijke) staten.


In de staat Florida bijvoorbeeld, regeert een autoritaire, mysogine gouverneur, would-be presidentskandidaat, die boeken verbiedt en laat verbranden. – Ook elders in het diepe zuiden een ingeburgerde en geliefde vorm van tijdverdrijf nu het lynchen van de zwarte en andersgekleurde medemens aan wettelijke banden is gelegd.


Zweden maakt een diepe knieval voor Erdoğan. De Koerdische bevrijdingsbeweging PKK en haar aanhangers worden buitengewoon streng aangepakt. De Zweedse regering schroomt niet daarbij in collusie met de Turkse geheime politie op te treden. Weer zijn de Koerden, een volk zonder eigen land, behalve de Koerdische Autonome Regio (Iraaks-Koerdistan), het kind van de rekening. Noch is de Turkse theocraat niet tevreden. Hij blijft het NAVO-lidmaatschap van Zweden dwarsbomen en traineren.
“De aarde wordt steeds platter. Een schijf, bewoond door rapaille en botteriken. Het is affreus.” Aldus sprak Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van Barneveldt , decennia terug al met diepe minachting voor wat de aristocraat bestempelde als “het janhagel”, “het grauw”, “het falderappes”.
De markies zou in zijn tijd als ‘eh… chroniqueur der heersende mores en schouwer in de toekomst’, geen gek figuur slaan.