Mexicaanse Hond februari 2023

Last Updated on 10 februari 2023, 17:44 by

De koopman en de dominee in de polder

In Nederland wint de koopman het altijd van de dominee; wordt althans gemeenlijk gezegd. Als Mexicaan (Chihuahense) geloof ik dat graag op de (doorgaans) blauwe ogen van de beweerder van dit gevleugelde woord.

Want neem nu het geweeklaag, gejeremieer, gezever dat laatstelijk weer opstak in de chique burelen van ASML (Global HQ) in de Brabantse beemden. ASML is een Philips-loot, indertijd uitgebot in het wereldberoemde Natlab, – de kraamkamer van het voormalige Eindhovense multinationale elektronicaconcern.

Helaas is het eens zo geniale breinkind van Gerard Philips (en zijn geldschietende vader Frederik), middelerwijl verwelkt tot een bijna ‘zieltogende’ maker van medische apparatuur te 020. – Ooit de (elektronica)trots van Nederland die vandaag de dag claim- en letselschadeadvocaten achter zich aankrijgt wegens het aan de man brengen in Amerika van apneuapparaten waarin schadelijke stoffen zouden zijn verwerkt.

Uitgevlogen technische bolleboos ASML, maakt te Veldhoven o.a. zeer geavanceerde chipmachines die men ook aan de Volksrepubliek China slijt. Amerika reageerde misnoegd maar ook onze eigen Defensie is niet geamuseerd en ze adviseerde in 2020 de regering dan ook dringend de export van die wonderchipmachines van ASML naar China te verbieden.

Defensie waarschuwde onder meer voor “grote veiligheidsrisico’s”. Met die machines zouden de Chinezen sneller in staat zijn geavanceerde wapensystemen te produceren. “Een zeer ongewenste ontwikkeling vanuit het oogpunt van de nationale en internationale veiligheid”, oordeelde Defensie.

Je zou denken dat the powers that be annex scherpe geesten in hun luxueuze hoofdkantoor in Veldhoven zich ernstig achter de oren zouden krabben. Maar helaas, niets is minder waar. Men verloor zich in het roepen van ‘ach en wee’; in stampvoeten, foeteren en sakkeren. Trouwens, de media, ook op de rechterflank, toeterden in dat opzicht een ferm partijtje mee: ‘Amerika schrijft ons weer de wet voor’; ‘Wij verliezen onze unieke marktpositie in deze sector zonder dat het iets substantieels schuift’ en meer van hetzelfde laken. Ja, wat u zegt, daar is weer de koopman die de dominee andermaal zijn hielen laat zien.

Intussen blijven wij, Nederland, de westerse wereld, in menig opzicht en in toenemende mate afhankelijk van de Volksrepubliek China die in 2049 het machtigste land ter wereld moet zijn volgens de Xi Jinping presidentiële doctrine. Sluipenderwijs verbreidt en verdiept China zijn gelaagde invloed in de daarvoor ontvankelijke landen in Noord- maar met name Zuid-Europa, in Afrika (overigens ook een geliefd speelveld van Rusland), Latijns-Amerika, het Caribisch gebied. Europa, de westerse wereld kijkt er beteuterd en vooral werkeloos naar en weet zich nu al verslagen: letterlijk eruit geschopt in sommige voorheen ‘francofiele’ landen.

China dat nu zo zelfbewust en vermetel is dat het geen terughoudendheid of schroom toont bij het loslaten van spionage, eh… weerballonnen op en boven de Verenigde Staten, de machtigste (hoe lang nog?) tegenspeler, China dat lijkt aan te sturen op een frontale botsing met diezelfde antagonist over Taiwan. Dat wordt een volstrekt ander kopje thee dan wat wij nu geserveerd krijgen in Oekraïne, naar wij vrezen.

Over Oekraïne gesproken. De luipaard (een gereviseerde eerste versie) is eindelijk losgebroken uit het streng bewaakte dierenverblijf van Olaf Scholz. Daar waren ongekende externe druk en tal van paai-acties voor nodig. Maar het allerwegen als formidabel geduide vechtbeest dat zolang aan de ketting lag, mag dan straks, hopelijk nog op tijd, de bevrijding van de Donbas en andere geannexeerde Oekraïnse regio’s gaan inleiden. Met name nu een massaal Russisch lenteoffensief op til schijn te zijn.

Tot slot, een constante, een ernstige zorg: de niet aflatende belegering van de democratie. De autoritaire, antidemocratische krachten rukken in falanx op om democratische instituties aan te vallen. Uiterst gevaarlijk en bedenkelijk wordt het bovendien als ze kunnen rekenen, nee, als ze worden gecoacht en geregisseerd door politiediensten en (onderdelen van) het leger zoals laatstleden in Brazilië.

Horden aanhangers van oud-president Bolsonaro (bolsonaristas) konden op acht januari 2023, gefaciliteerd door de hermandad, militairen en (leden van) veiligheidsdiensten, ongehinderd rampokken in het parlement en de kwartieren van de pas gekozen president ‘Lula’ da Silva. De aanstichters gebruikten daarbij ogenschijnlijk de draaiboeken van de trumpisten die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden in een alles of niets poging om de rechtmatige verkiezing van de Democraat Joe Biden ongedaan te maken.

En ja, ook hier te lande toejuichingen in de (social) media (Twitter!) van antidemocraten, hun claqueurs en meelopers. Waakzaamheid en krachtig tegenspel zijn dan ook gedurig geboden!