Mexicaanse Hond mei 2023

“Crisis bij commando’s over ‘onveilige werksfeer’, commandant zit thuis” luidt een alarmerende kop in het Rotterdamse ochtendblad AD. Pardon? ‘Onveilige werkvloer’, bij het Korps Commando Troepen (KCT)? Dat is toch een loepzuivere contradictio in terminis! Een gotspe! Opereren op ‘onveilige werkvloeren’ is toch een kolfje naar de hand van het KCT? Blijkt de ophef te gaan om een verdachte van drugs- en wapenhandel die wordt gelinkt aan de criminele organisatie ‘Ridouan Taghi’. Over ‘onveilige werkvloer(en)’ gesproken.

Nu is de KCT-commandant de gebeten hond omdat, schrijft de krant, zijn “opstelling in deze zaak binnen het korps kwaad bloed heeft gezet”. En, o tempora, o mores, er komt nu een onderzoek naar de ‘onveilige werkvloer’ bij het Korps Commando Troepen, – een van onze onverschrokken elitekorpsen, waar kennelijk nu ook het ‘wokisme’ wortel geschoten heeft.

Men kan er de klok op gelijk zetten. Elk jaar in aanloop naar de Dodenherdenking op 4 mei, laten de eenzaten, de ‘exoten’ van zich horen met hun buitenissige wensen betreffende aard en inhoud van de Dodenherdenking. Dit jaar is het een zekere Beatrijs Lubbers, raadslid in Gouda voor de Partij voor de Dieren, die oproept om “voor de Dodenherdenking alle door menselijk toedoen omgekomen dieren (te) herdenken. Als we herdenken dat mensen zijn vergast, willen we er ook even bij stilstaan dat miljoenen dieren onnodig vergast worden” sprak het raadslid met droge ogen. “Sorry, maar gevaarlijk knettergek”, luidde een commentaar op Twitter. Waarvan akte!

Tja, en dan de agrariërs die halsstarrig, ook op 4 mei, onze nationale driekleur blijven onteren door haar ondersteboven op te hangen op hun percelen en langs ’s-heren wegen. Respectloos en beledigend voor al die (verzets)helden die hun leven gaven voor onze vrijheid, – en dat op de dag van de Dodenherdenking. Smeekbeden van veteranen, nabestaanden van gesneuvelde militairen en vele anderen ten spijt.

Hun voorvrouw megafoonde intussen dat het geen pas gaf de Oekraïnse president, op bliksembezoek in Nederland, juist op 4 mei te ontmoeten en te aanhoren. En haar achterban de oorlogsdoden van toen en nu postuum maar blijven schofferen door respectloos om te gaan met het symbool waarvoor ze het hoogste offer brachten. Dit alles blijkt koren op de agitprop-molen van het Kremlin! “Lientje doet haar masker af”, schreef dan ook een columnist in het FD.

En? Laatstelijk nog iets vernomen over de gelekte top secret documenten van het Pentagon? Die lagen op de eerste de beste reservistenbasis voor het oprapen voor een ultrarechtse anti-overheidsextremist van 21. Een blamage voor de Amerikanen werd allerwegen vernomen. Zodra het nieuws mij bereikte, belde ik met mijn Brabantse boezemvriend Mari met wie ik regelmatig het (wereld)nieuws doorneem en analyseer à la Statler & Waldorf uit de Muppetshow1.

Mijn mattie smoorde bijkans in een onbedaarlijke lachbui en riep al proestend: ‘Èn gij geleuft dè?’ Toegegeven: de twijfel sloeg wurgend toe toen ook onze eigen George Smiley, de voormalige ‘Stalin van de Frederikkazerne’, Pieter Cobelens, de mogelijkheid opperde van een onvervalste false flag van de Yanks. Bedoeld om de vijand een dichtbegroeid struweel van giftige flora in te sturen. Immers in dit tijdsgewricht krijgen wij zowat dagelijks een ware zondvloed aan nepnieuws te verstouwen. Pas nog een quasi-schuimbekkende oppertrol Jevgeni Prigozjin die dreigt zijn Wagner-koorknapen uit hun zelfaangerichte killing fields in Bachmoet terug te trekken omdat ze niet adequaat zouden worden bevoorraad. ‘Wie kun je dan (nog) vertrouwen?’ zong ‘Het Goede Doel’ alreeds in de beginjaren ’80 van de vorige eeuw2.

En dan is daar ook nog Nipper, het hondje van His Master’s Voice (in dit geval Rusland), die aan een onstuitbare opmars bezig lijkt te zijn. Onderlaatst tooide de Braziliaanse president, de stalinistische oud-vakbondsleider ‘Lula’ da Silva, zich met die serviliteitsmantel. Op bezoek in Beijing bauwde hij schaapachtig zijn meesters na en gaf onbeschaamd het Westen de schuld van de oorlog in Oekraïne. “Heb je het ooit zo zout gegeten”, riep mijn oude moeder altijd tegen haar vriendinnen als de strapatsen van de vroede vaderen van Chihuahua weer de dagelijkse gesprekken beheersten.

Ook in Nederland zijn de ‘echoputten’ in dienst van het Kremlin druk in de weer. De Utrechtse hoogleraar Conflict Studies Jolle Demmers is zo’n loeihard bommend vat. In een recente lezing wist zij zonder haperen of aarzeling het hele overbekende Kremlin-arsenaal aan leugenachtige agitprop op te dreunen: ‘Het Westen is verantwoordelijk voor (de escalatie van) de oorlog in Oekraïne’. Overigens is Demmers al langer bezig met het aan de man brengen van het Kremlin narratief van de ‘operatie’ in Oekraïne.3

In de academische wereld stonden de nuttige idioten en andere voetknechten van de Sovjet-Unie, de Volksrepubliek China en andere (communistische) dictaturen, in de ‘revolusie’-jaren ’60 en ’70 in rotten van drie inzetgereed opgesteld. Ook in dit opzicht blijft de geschiedenis keer op keer alarmerend rijmen.

1 Voor de (piep)jonge lezers: https://bit.ly/2CHJrjA

2 https://bit.ly/3LLu4xG, https://bit.ly/3nfscDP

3 https://bit.ly/3NsyKJZ