Mexicaanse Hond februari 2024

“China wordt steeds agressiever”, reageerde minister van Defensie, Kajsa Ollongren in het nieuwsjournaal op de onthulling dat Chinese spionage software (malware) was ontdekt op het/een computernetwerk van de krijgsmacht. Een inmiddels al lang achterhaalde waarheid als een koe! Agressiviteit in combinatie met hightech oorlogsvoering is al sinds tijden het handelsmerk van de Volksrepubliek China.


De inlichtingendiensten (MIVD en AIVD) waarschuwen strijk en zet solo en in duo-zang over de ondermijnende activiteiten van China in en tegen het Westen. Maar Defensie zelf laat zich in dezen niet onbetuigd. Men adviseerde bijvoorbeeld in 2020 de regering dringend de export naar China van de geavanceerde chipmachines van ASML uit Veldhoven te verbieden. Gewaarschuwd werd voor “grote veiligheidsrisico’s”. Die wonderchipmachines zouden de Chinezen in staat stellen sneller hoogtechnologische wapensystemen te produceren met alle negatieve gevolgen van dien voor onze eigen veiligheid.

De dienstdoende columnist merkte naar aanleiding hiervan toen op: “Intussen blijven wij, Nederland, de westerse wereld, in menig opzicht en in toenemende mate afhankelijk van de Volksrepubliek (-) Sluipenderwijs verbreidt en verdiept China zijn gelaagde invloed in de daarvoor ontvankelijke landen in Noord- maar met name Zuid-Europa, in Afrika (overigens ook een geliefd speelveld van Rusland), Latijns-Amerika, het Caribisch gebied. Europa, de westerse wereld kijkt er beteuterd en vooral werkeloos naar en weet zich nu al verslagen: letterlijk eruit geschopt in sommige voorheen ‘francofiele’ landen.

Blijft de prangende vraag: ‘Hoe is het mogelijk dat deze ‘vijandige statelijke actor’ kennelijk in staat is via wijd openstaande achterdeurtjes, zijn spionage software te uploaden?
Vorig jaar nog constateerde de Algemene Rekenkamer andermaal in haar jaarlijkse verantwoordingsonderzoek, dat de beveiliging bij Defensie van “militaire objecten zoals radarinstallaties, wapensystemen en voertuigen” ondermaats is. De rekenmeesters van de overheid waarschuwden toen weer voor de zeer ernstige gevolgen die dit kan hebben voor onze veiligheid en die van de bondgenoten. Waar faalt toch telkenmale bij Defensie het duurbetaalde principe: ‘lessons learned’, vroegen wij ons op deze plek af.

Is Oekraïne dan toch nog verloren? Een bange vraag die steeds klemmender wordt. Met name nu in Kyiv een machtsstrijd gaande lijkt tussen president Volodymyr Zelensky en zijn opperbevelhebber, Valerij Zaloezjnyj, de ”ijzeren generaal”, zeer getapt bij ‘de troep’, – de mannen die het zwaar te verstouwen hebben in de loopgraven.

De president zou bovendien ook niet met gemak door een deur kunnen met Vitali Klytsjko, de populaire burgemeester van Kyiv op wie hij in het verleden onvoorwaardelijk kon steunen. Kortom, kift, onenigheid en chaos in de hoogste rangen en dat is toch wel het allerlaatste wat het land velen kan. In het Kremlin kan Vladimir (Vlad I) Poetin zich nog eens goed schikken in zijn leunstoel, en een dampende kom (Oekraïnse) borsjtsj en andere culinaire hoogstandjes laten aanrukken. Immers zijn aartsvijanden in Kyiv, Europese en Amerikaanse sympathisanten (Republikeinen in het Congres) en andere nuttige idioten kwijten zich voorbeeldig van hun taak.

En weer waart een spook door Europa! Dit keer niet “het spook van het communisme” waarvan Karl Marx en Friedrich Engels in hun Communistisch Manifest (1848) gewag maakten. Het spook dat nu door (West-)Europa waart, is ‘de opstand der boeren’, – de eigentijdse jacquerie , zo u wilt.
Het tweespan Marx en Engels voorspelde de revolutie van het (onderdrukte) proletariaat tegen de bezittende klasse. De jacquerie die nu de West-Europese steden probeert te ontwrichten, keert zich onder meer tegen de door de agrariërs als vijandig ervaren wet- en regelgeving. Een flink contingent van de ‘jacqueristen’ schuwt daarbij het geweld niet en vergrijpt zich ogenschijnlijk onbekommerd aan publieke eigendommen.

Bij voorgaande protestacties stond de hermandad er met gekruiste armen bij. Maar die passiviteit is nu passé. Want de maat is vol en men gaat optreden tegen dit soort “illegale acties of zelfs misdrijven”. Nu nog de daad bij het woord, naar wij dachten. En de boer hij ploegde voort…