Mexicaanse Hond

Mexicaanse Hond december 2020

Sinds de sluipmoordenaar met de fraai klinkende naam ‘corona’, ook wel COVID-19, vanuit het Oosten definitief bij ons is ingetrokken, is, onder veel meer, ‘normaal’ fysiek vergaderen er niet meer bij. ‘Videoconferencing’ is de afgelopen maanden een ‘huishoud’ begrip geworden en voor velen intussen gesneden koek. Maar kennelijk niet op ‘ons’ ministerie van Defensie, wat ik u brom!

Hoe kan het anders gebeuren dat door onversneden klunzig ‘gebruik’ van social media (door ambtenaren ten departemente) het wachtwoord dat toegang gaf tot een vertrouwelijke ministeriële EU videoconferentie, hapklaar in handen valt van een schrandere techjournalist? Foei, hoe dommig en suffig stond gij daar minister Bijleveld, - wellicht door uw ambtenaren wat al te nadrukkelijk in uw carnavalsboezeroen gezet?

Het Duitse blad Bild haalde genadeloos uit met een uppercut op de ministeriële kin: ‘Das ist Europas leichtsinnigste Ministerin’ (‘De meest roekeloze minister van Europa’) chocoladeletterde ‘de grootste krant van Duitsland en van Europa’. Inmiddels moest mevrouw Bijleveld in de Tweede Kamer spitsroeden lopen en, kruipend door het enkeldiep hoge stof, beloven zo’n blunder nooit weer te zullen begaan.

ICT en de Nederlandse overheid: niet bepaald een match made in heaven. Maar je zou toch denken dat als er een ministerie is waar ze qua de ins & outs van het internet van wanten moeten weten (zie ‘Defensievisie 2035’) het Defensie wel is. Lou loene dus. En bovendien is men kennelijk op het ministerie het journaille zeer ter wille door ruimhartig te lekken.

Nu weer de nota vanuit CLAS die afrekent met het zwalkende coronabeleid van het kabinet; en informatie over de als “illegaal” aangemerkte activiteiten van het dit voorjaar opgerichte Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht. Men maakte gebruik van publieke bronnen bij de studie en analyse van onder meer clubjes complotdenkers en andere aluhoedjes-ontkenners van ‘waarheden als een koe’. Allemaal om in het algemeen belang te kunnen voorsorteren op eventueel nieuwe virusuitbraken en flankerende maatschappelijke onrust.

Maar het journaille, ter linkerzijde, bralde ‘moord en brand’ en de usual suspects in de Tweede Kamer schaarden zich gretig in dat dissonantenkoor. Inmiddels heeft de minister van Defensie (kordaat, daadkrachtig en doortastend als altijd niet waar?) kennelijk bevreesd voor weer een strafexpeditie vanuit de Kamer, de activiteiten van het LIMC acuut stilgelegd. Tja, wij willen wel elke avond gerust gaan slapen in de wetenschap dat over onze veiligheid en vrijheid wordt gewaakt. Maar het mag niets kosten en we willen zeker niet weten hoe die ‘verworvenheden’ die we for granted nemen elke dag weer ‘bevochten’ worden door mannen en vrouwen die hun leven voor ons op het spel zetten.

De fictieve kolonel Nathan R. Jessup (uit de film A Few Good Men) zou (geparafraseerd) zeggen: ‘Als de manier waarop ik je vrijheden en veiligheid bescherm je niet zint dan stel ik voor dat je een wapen oppakt en dat zelf gaat doen, in plaats van hier mooie moreel verheven maar gratuite praatjes op te hangen!’

Wij wensen u gezegend, coronaveilig ‘meer-zaam’ Kerstfeest en vredig, veilig, coronavrij, Nieuwjaar.

Mexicaanse Hond

In ieder geval in deze editie van ACOM Journaal moet u het stellen zonder ‘Stoorzender’. In zijn plaats treedt ‘Mexicaanse hond’ weer aan, - een soortgelijke fading en ruis van het hifi geluid dat men u traditioneel voorschotelt. Daar gaat-ie dan!

‘Europa’ moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een vitale rol spelen in het belang van zijn veiligheid en defensie. “De verslechterde veiligheidssituatie, de geopolitieke omstandigheden in combinatie met de coronacrisis vragen daarom. De bouwstenen voor een meer ambitieuze Defensiesamenwerking binnen de Europese Unie (EU) liggen klaar.”

Dit maakt de Nederlandse regering ons wijs in de evaluatie van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) waarmee het, via de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onlangs op de proppen kwam.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar hier krijg ik dus spontaan onbedaarlijke jeukaanvallen en andere fysieke ongemakken van. En dan minister Stef Blok (BuZa) die vervolgens in jaren ’80 jargon toetert: “We moeten het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie de komende jaren meer handen en voeten gaan geven.”

‘Handen en voeten’? Zorg maar eerst voor een ordentelijk torso dan kom je vanzelf wel bij die ‘handen en voeten’. Blok denkt dat we er wel komen met meer “defensiesamenwerking binnen de EU” en daarmee zouden we twee vliegen in één klap slaan omdat we dan ook “juist de NAVO” versterken.

Juist ja, voelt u de achterliggende denktrant? We zijn, politiek, nog te beroerd om serieus werk te maken van wat we in 2014 in Wales met veel aplomb hebben beloofd: “2% van het BBP” extra te steken in defensie. Een plechtige ‘papierenbelofte’ waarvan de verzilvering niet haalbaar blijkt. Sterker nog, de minister van Defensie Ank Bijleveld moest in juni jl. (met het schaamrood op de kaken?) in de Kamer toegeven dat “we 2024 niet gaan halen. Wanneer dan wel? Dat kan ik niet zeggen.”

Bijleveld wil nu gretig gebruikmaken van “het Europees Defensiefonds en de Permanente Gestructureerde Samenwerking om de belangrijkste militaire capaciteitstekorten weg te werken. (-) Uiteindelijk gaat het om een fair share bijdrage aan zowel de EU als de NAVO.”. Precies, de spijker op zijn kop mevrouw. ‘Put your money where your mouth is’, luidt het plastisch in (de Amerikaanse variant van) het Engels. Of, dichter bij huis, in Rotterdam en ommeland: ‘Geen woorden maar daden’.

Te vrezen valt met grote vreze dat het bij woorden die met groot gemak buitelen over ‘de wal der tanden’, zal blijven. De excellentie Blok toont zich daarin een grootmeester. “Om de veiligheid van Europa ook in de toekomst te garanderen, zijn grote investeringen nodig. Dat vraagt een langdurig politiek en budgettair commitment. Daar wil ik mij samen met de Minister van Defensie voor blijven inspannen.” Helaas moeten we ook nu weer vaststellen dat ‘het West-Europa van voor de val van De Muur’ zijn defensie niet op orde kan of wil brengen.

Tijdens het vragenuur in de Kamer op 2 juni jl. sprak het SGP-Kamerlid Stoffer ferm: “Met vrede en veiligheid valt niet te marchanderen.” Maar de houding van parlement en regering, ‘de politiek’ (zeker na de val van De Muur) geeft telkens blijk van het tegendeel.