Eindelijk duidelijkheid over verplichte vaccinaties COVID-19 bij Defensie

Update: op 7 juli 2022

Recentelijk hebben wij van Defensie vernomen dat eerdere nota’s waarin werd aangegeven dat militairen verplicht gevaccineerd dienden te worden zijn ingetrokken. Inmiddels is er ook een bericht op intranet verschenen waarin duidelijk beschreven staat voor welke vormen van inzet vaccineren verplicht is. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat in alle andere gevallen vaccineren niet verplicht is!

Daarmee is, naar onze mening ook vanuit de zijde van Defensie duidelijk gemaakt dat verplicht vaccineren voor militairen uitsluitend voor de onderaan vermelde “inzetten” een verplichting tot vaccineren jegens COVID-19 kan bestaan.

Wij worden de laatste weken weer veelvuldig benaderd door leden (en niet leden) over wie er nu al dan niet verplicht gevaccineerd kan worden jegens COVID-19. Allereerst wensen wij hierbij te benadrukken dat burgerpersoneel op geen enkele wijze verplicht kan worden tot vaccinatie, ook niet als ze voor dienstverrichting naar het buitenland gaan voor aangelegenheden waar vaccinatie verplicht is voor militairen.

Daarnaast wensen wij te benadrukken dat er aan het niet gevaccineerd zijn jegens COVID-19 ook nadelen kunnen zitten. Ook militairen waarop geen verplichting tot vaccineren van toepassing is kan het derhalve wenselijk zijn om alsnog te vaccineren, maar dat blijft uiteraard een persoonlijke keuze. Als men bijvoorbeeld in het buitenland verblijft en door zwaarwegende omstandigheden naar Nederland moet, zou het kunnen dat dit lastiger is als men geen vaccinatiebewijs o.i.d. kan overleggen.

Aangaande de verplichting tot vaccineren is de uitleg relatief eenvoudig. Voor de onderstaande dienstverrichtingen is een vaccinatieverplichting opgelegd. Buiten deze dienstverrichtingen kan er derhalve aan niemand een vaccinatieverplichting worden opgelegd.

Ook mag men (nog steeds) niet vragen naar de vaccinatiestatus van mensen en mag er op geen enkele wijze druk worden uitgeoefend op militairen om zich te laten vaccineren.

Loopt u, als lid van de ACOM, tegen problemen aan (of heeft u vragen) aangaande de (al dan niet) verplichte vaccinatie COVID-19 neem dan zo snel mogelijk contact op via info@acom.nl.

Voor de volgende dienstverrichtingen is (vooralsnog tot uiterlijk 31 december 2022) een vaccinatieverplichting COVID-19 opgelegd:

•  Dienstverrichtingen in het kader van Resolute Support (RS) in Afghanistan;

•  Dienstverrichtingen in het kader van Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak;

•  Dienstverrichtingen in het kader van enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen;

•  Dienstverrichtingen in het kader van de Joint Carrier Strike Group (OP FORTIS).

•  Dienstverrichtingen in het kader van European Union Liaison and Planning Cell (EULPC) in Tunesië;

•  Dienstverrichtingen in het kader van de European Training Mission (EUTM) in Mali;

•  Dienstverrichtingen in het kader van de VN missie MINUSMA in Mali;

•  Dienstverrichtingen in het kader van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) in Libanon;

•  Dienstverrichtingen in het kader van Operation Gallant Phoenix (OGP) in Jordanië;

•  Dienstverrichtingen in het kader van Force Protection Middle East (FPME) in Jordanië.

•  Dienstverrichtingen in het kader van Vessel Protection Detachments.

•  Dienstverrichtingen van de KMAR in de volgende landen: Afghanistan, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Litouwen, Mali, Somalië en Tunesië.

•  Dienstverrichtingen in het kader van Air Policing (AP) in Bulgarije.

•  Dienstverrichtingen in het kader van enhanced Vigilance Activity Binational Air Missile Task Force Slowakije

•  Dienstverrichtingen in het kader van de missie naar het Middellandse zeegebied ten behoeve van de SNMCMG2 en mogelijk Zwarte Zee.

Deze lijst kan uiteraard gewijzigd worden als er dienstverrichtingen worden toegevoegd. Dit kan uitsluitend door een formele nota die openbaar is gemaakt en die getekend is door de Hoofddirecteur Personeel Defensie of de Staatssecretaris van Defensie. Verdere mandatering is niet toegestaan.

Bovenstaande nota’s zijn de nota’s die op 1 juli 2022 van toepassing waren. Dit overzicht kan derhalve wijzigen doordat nota’s worden ingetrokken of er nieuwe nota’s uitkomen.