ACOM-transparantie inzake arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel

Veel van onze leden, maar ook vele niet leden die ons benaderen, vragen om openheid van onze zijde. Op zich een begrijpelijke vraag. Ook de ACOM heeft immers Defensie opgeroepen om transparant te zijn en op tafel te leggen wat ze te bieden heeft. Eerder hebben wij de uitganspunten voor de onderhandelingen voor een nieuw…

Lees meer

Schreeuw om openheid

De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, namelijk:  Maak duidelijk  welke (eerste) inzet Defensie op 16 april  2019 gedaan heeft om op die dag tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen;  Maak concreet wat de door…

Lees meer

Nieuwsbrief 245

De CCOOP, waar de ACOM in het sector-overleg Defensie deel van uitmaakt, heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zouden nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wat de redenen waren om dit besluit op dat moment te nemen heeft u inmiddels elders kunnen lezen op de website of in de…

Lees meer

Nieuwsbrief 244

Zoals inmiddels bekend is heeft de CCOOP er op 25 maart jl. voor gekozen om vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wij zullen de standpunten van de CCOOP desnoods schriftelijk aanbieden zodat deze standpunten deel uitmaken van het dossier. Fysiek niet meer deelnemen impliceert dat we niet in persoon aanwezig zullen zijn en vooralsnog betekent…

Lees meer

Nieuwsbrief 243

Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit had twee belangrijke oorzaken. Zo was er wederom een blog uitgekomen…

Lees meer

Nieuwsbrief 242

Vandaag, 4 oktober 2018, was er een vergadering van het Sector Overleg Defensie waarin de vakbonden (via de centrales van overheidspersoneel) hebben aangegeven of er al dan niet kon worden ingestemd met het voorliggende onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Laten we hiermee beginnen. Alle vier de centrales van overheidspersoneel waren unaniem tegen en er is dus GEEN arbeidsvoorwaardenakkoord…

Lees meer