Op 9 juli jl. is er, op verzoek van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), een extra SOD-vergadering gehouden om te bezien of er daadwerkelijk een gang naar de Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) gemaakt zou moeten worden. Deze gang zou zijn oorzaak dan moeten vinden in de verschillende standpunten aangaande…

Lees meer

Vele leden, maar ook niet leden, hebben ons gevraagd om meer transparantie over wat de ACOM nu zou willen bereiken aangaande de aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli jl.Daar kunnen we duidelijk over zijn, wij wilden, zoals afgesproken in het laatste AV-akkoord, een nieuw bezoldigingsstelsel invoeren per 1 juli 2020. Hierover staat…

Lees meer

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren, 29 juni, in een vergadering van het SOD gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch…

Lees meer

Een week intensief overleg. Een week die op dezelfde manier eindigt als de week er voor. Ondanks alle energie die er in gestopt is, hebben defensie en de bonden geen acceptabel alternatief gevonden voor het nieuwe bezoldigingsstelsel. Maandag, 29 juni, tegen de avond is er opnieuw een vergadering van het Sectoroverleg defensie (SOD). Nadat al…

Lees meer

Defensie en de centrales voor het defensiepersoneel hebben woensdag 17 juni overleg gehad in het Sector Overleg Defensie (SOD) over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel. Het overleg hierover is in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op 5 juni in een impasse geraakt. Wij…

Lees meer

Op 30 juli 2019 werd het AV-akkoord 2018-2020 voor de sector Defensie ondertekend door de vakbonden en de werkgever Defensie. Daar stonden, zoals altijd, vele duidelijke en minder duidelijke afspraken in over uiteenlopende onderwerpen. In deze beperken wij ons tot de afspraken aangaande het bezoldigingsstelsel voor militairen. Ook hier was sprake van duidelijke en concrete…

Lees meer

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel – loongebouw en toelagen –zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken van de…

Lees meer

Monseigneur Everardus Johannes (Everard) de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, is door paus Franciscus benoemd tot Legerbisschop (Administrator-aalmoezenier van het Militair Ordinariaat). De Jong (61) volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op. Punt is per 1 juni 2020 officieel met emeritaat. Het Militair Ordinariaat is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging…

Lees meer

Afgelopen week bereikten ons signalen dat er ruim een week terug, in het weekend van 8 tot en met 10 mei, een incident zou zijn geweest aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman. Volgens verschillende berichten betrof dit een incident aangaande (vermeend) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanaf donderdag 14 mei werd hier aandacht aan besteed in meerdere…

Lees meer

Afgelopen dagen is de ACOM door diverse leden benaderd dat er een gerucht rondgaat dat er dit jaar geen vakantiegeld zou worden uitbetaald. Wij hebben geen enkele indicatie dat er geen vakantiegeld zou worden uitbetaald en zijn stellig van de overtuiging dat dit gerucht geen enkele bron van waarheid bevat.Het vakantiegeld zal gewoon worden uitbetaald…

Lees meer