Bericht van de arbeidsvoorwaardentafel

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt.  De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken. Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over de salarisverhoging maar ook over andere onderwerpen uit de…

Lees meer

Hervatting onderhandelingen Arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.  Deze gesprekken hebben Defensie en bonden iets dichter bij elkaar gebracht, maar op…

Lees meer

Maatregelen in verband met verminderd pensioenperspectief

Naar aanleiding van de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018 – 2020 zijn de maatregelen in verband met een verminderd pensioenperspectief uitgewerkt in het technisch werkverband pensioencompensatie. Het advies vanuit het technisch werkverband is aangeboden aan de werkgroep AFR. Bij de berekening wordt nu uitgegaan van de individuele benadering hetgeen de maatregelen eerlijk, transparant en…

Lees meer

Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties

(Deel 5 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

Lees meer

Onderzoek naar chroom 6 op alle defensie locaties tussen 1970 en 2015 afgerond

  In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekend gemaakt van dat…

Lees meer

Bonden en Defensie starten informele verkenningen

Op dinsdag 18 mei troffen vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de vakbonden en leden van de Tweede Kamer elkaar tijdens een koffie-actie in Den Haag. Dankzij de goede koffie en de informele sfeer was deze actie een succes, en een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen. De vakbonden en het Ministerie van Defensie…

Lees meer

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen

Recentelijk werd duidelijk dat Minister Ferd Grapperhaus, namens het Kabinet, de vakbonden in de sector Politie zou uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan over de CAO voor de Politie. Ook zou er dan gesproken kunnen worden over een aantal andere zaken. Het spreekt voor ons voor zich dat óók in de sector Politie de…

Lees meer

Deel 4 van COVID-19
Vaccinaties en militairen

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…

Lees meer