Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl. naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen.In die ultimatum brief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te…

Lees meer

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl. naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen.In die ultimatum brief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te…

Lees meer

De gezamenlijke vakbonden in de sector Defensie zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij acties noch het volledig opschorten van het overleg niet uit. Klik hier voor de ultimatumbrief van de gezamenlijke vakbonden in…

Lees meer

Ondanks dat het formele overleg is opgeschort hebben de bonden en Defensie, naar aanleiding van de situatie dat militairen voorafgaand aan een inzet, vaarperiode, oefening of andere situatie verplicht in quarantaine worden geplaatst, afspraken gemaakt over een Tijdelijke Regeling Vergoeding Quarantaine (TRVQ). Militairen die verplicht in opdracht van het Hoofd Defensieonderdeel in quarantaine moeten in…

Lees meer

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen. In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere…

Lees meer

Ultimatum: Vakbondsleden zeggen massaal nee tegen cao-bod Defensie Beste minister, beste staatsecretaris, Eind december liepen de onderhandelingen stuk over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan. Het – inmiddels demissionaire – kabinet Rutte III bleek niet bereid het benodigde extra geld te verstrekken om aan onze cao-eisen te voldoen. Ook wilde de…

Lees meer

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Daarin werd gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953 en de regeling immunisatie militairen 2002.…

Lees meer

Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen. We worden collectief in het pak genaaid! Dit is de laatste column voor de verkiezingen. Een laatste paar dagen voor u om samen met een groeiende groep…

Lees meer

We krijgen de laatste maanden veel vragen van militairen (en in mindere mate van burger-leden) aangaande COVID-19. De vragen gaan dan veelal over COVID-19 in het algemeen maar gaan ook vaak over zaken als de verplichte quarantaine (thuis dan wel op een door Defensie te bepalen locatie), de verplichte PCR-test en of Defensie de militairen…

Lees meer

Wij willen, zoals altijd, zoveel mogelijk standpunten en wensen van leden meenemen in onze afwegingen en besluitvormingen in de toekomst. Door het invullen van deze enquête helpt u ons om een nog beter inzicht te krijgen in zaken die u belangrijk acht voor het onderhandelingstraject aangaande de arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie. Deze enquête is…

Lees meer