SOD gepland op 31 mei

De arbeidsvoorwaardengesprekken tussen bonden en Defensie zijn nog in volle gang. Onderhandelaars hebben afgesproken om op 31 mei een formeel Sectoroverleg Defensie (SOD) te plannen waarin de bonden en de staatssecretaris van Defensie aan tafel zitten.  De komende weken tot aan het SOD op 31 mei zoeken bonden en Defensie samen naar een uitvoerbare invulling…

Lees meer

Verkiezingsuitslag verantwoordingsorgaan ABP

Onlangs hebben de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP plaatsgevonden. Voor deze verkiezingen stonden 4 kandidaten namens de ACOM op de gecombineerde lijst van het CNV, de ACP, de ACOM en KBO-PCOB. De heren (Jan) Kleian en (Roeland) van Santvoord voor de gepensioneerden en de heren (Ronald) van der Put en (John) van der…

Lees meer

Bevrijdingsdag 5 mei 2022

Vrijheid vieren in tijden van oorlog in Europa Evenals bij de Dodenherdenking op 4 mei, viel ook op Bevrijdingsdag de schaduw van ‘Oekraïne’ over de ceremonies en festiviteiten. Bij het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in ’s-Hertogenbosch zei premier Rutte dat “Nederland en heel de wereld solidair (is) met Oekraïne”. Volgens de minister-president heeft Bevrijdingsdag “zo…

Lees meer

Lest we forget!
Voor hen die hun leven gaven voor onze vrijheid

Verzet begint niet met grote woordenmaar met kleine daden (-)Jezelf een vraag stellendaarmee begint verzeten dan die vraag aan een ander stellen (Remco Campert) De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam was dit jaar weer vanouds en vertrouwd. Twee jaar na de coronapandemie alles overhoop gooide en de herdenking met massaal toegestroomd publiek onmogelijk…

Lees meer

ACOM-leden onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau

Bij de lintjesregen van dit jaar zijn twee leden van de ACOM door Zijne Majesteit de Koning onderscheiden. De leden R.C.J.M. Nettekoven en R.B. Sonder ontvingen hun decoratie uit handen van de minister van Defensie. ACOM-lid en sergeantmajoor Nettekoven werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. ACOM-lid Sonder, inmiddels…

Lees meer

Bonden en Defensie optimistisch over voortgang arbeidsvoorwaardengesprekken 

Het laatste bericht over de arbeidsvoorwaardengesprekken is alweer even geleden. De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt te duren voor er resultaat is. Daarom laten de partijen nu weten dat de gesprekken in volle gang zijn en er vooruitgang wordt geboekt op weg naar een akkoord. De onderhandelaars zijn zich ervan bewust dat veel…

Lees meer

Defensie stelt vaccinatie jegens COVID-19 verplicht voor Slowakije

Na meerdere voorbarige berichten waarin werd gesuggereerd dat vaccinatie jegens COVID-19 voor militairen die daadwerkelijk zijn aangewezen voor “dienstverrichtingen in het kader van Enhanced Vigilance Activity Binational Air Missile Task Force in Slowakije” al verplicht zou zijn heeft Defensie nu daadwerkelijk dit besluit genomen. De ACOM is, samen met alle andere bonden in de sector…

Lees meer

‘Militaire kinderen’ vanaf 1 april 2022 van Zorgzaam naar DSW

‘Militaire kinderen’ zijn kinderen waarvan de ouders beiden militair zijn of er is sprake van een één oudergezin waarvan de ouder militair is. Het is in Nederland gebruikelijk dat kinderen voor een zorgverzekering met hun ouders meeverzekerd worden. Bij militaire kinderen is dat niet mogelijk. De ouders van militaire kinderen vallen buiten de Zorgverzekeringswet en…

Lees meer

Defensie en Bonden willen snel stappen zetten voor Arbeidsvoorwaarden 

Defensie en de vakbonden hebben de gesprekken over nieuwe arbeidsvoorwaarden geïntensiveerd. Beide partijen willen zo snel mogelijk een onderhandelaarsresultaat voorleggen aan het defensiepersoneel. De ambitie was om voor de zomer met een resultaat te komen, maar de oorlog in Oekraïne laat ons zien dat een versnelling nodig is. Door de oorlog in Oekraïne is de druk op…

Lees meer