Defensiebegroting: Geen extra financiële ruimte voor Defensiepersoneel Nederland moet zich stevig in de gordels hijsen om de klappen te kunnen opvangen van het economisch zwaar weer dat op til is. Die boodschap weerklonk in de Troonrede 2020 zoals die werd uitgesproken door koning Willem-Alexander. De eerste klappen van de coronacrisis konden betrekkelijk eenvoudig worden opgevangen…

Lees meer

Zwaar economisch weer op til, ook voor Defensie? De Troonrede 2020 haalt ongetwijfeld de kronieken als de ‘Corona Troonrede’. De gevolgen van de virulente virusuitbraak waren zichtbaar in alles wat de plechtige opening van het nieuwe zittingsjaar van de Staten Generaal elk jaar weer tot een memorabele gebeurtenis maakt. Alles was immers ‘anders’ dan in…

Lees meer

Ook Prinsjesdag is, in dit gedenkwaardige jaar 2020, ‘de alles is anders show’. De maatregelen in het kader van de corona-uitbraak hebben een grote impact op de wijze waarop Prinsjesdag gestalte krijgt. Nog afgezien van de aanzienlijke impact die ‘corona’ heeft op de inhoud en strekking van de Prinsjesdagstukken. Zo hield en houdt het nog…

Lees meer

Op 9 juli jl. is er, op verzoek van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), een extra SOD-vergadering gehouden om te bezien of er daadwerkelijk een gang naar de Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) gemaakt zou moeten worden. Deze gang zou zijn oorzaak dan moeten vinden in de verschillende standpunten aangaande…

Lees meer

Vele leden, maar ook niet leden, hebben ons gevraagd om meer transparantie over wat de ACOM nu zou willen bereiken aangaande de aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli jl.Daar kunnen we duidelijk over zijn, wij wilden, zoals afgesproken in het laatste AV-akkoord, een nieuw bezoldigingsstelsel invoeren per 1 juli 2020. Hierover staat…

Lees meer

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren, 29 juni, in een vergadering van het SOD gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch…

Lees meer

Een week intensief overleg. Een week die op dezelfde manier eindigt als de week er voor. Ondanks alle energie die er in gestopt is, hebben defensie en de bonden geen acceptabel alternatief gevonden voor het nieuwe bezoldigingsstelsel. Maandag, 29 juni, tegen de avond is er opnieuw een vergadering van het Sectoroverleg defensie (SOD). Nadat al…

Lees meer

Defensie en de centrales voor het defensiepersoneel hebben woensdag 17 juni overleg gehad in het Sector Overleg Defensie (SOD) over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel. Het overleg hierover is in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op 5 juni in een impasse geraakt. Wij…

Lees meer

Op 30 juli 2019 werd het AV-akkoord 2018-2020 voor de sector Defensie ondertekend door de vakbonden en de werkgever Defensie. Daar stonden, zoals altijd, vele duidelijke en minder duidelijke afspraken in over uiteenlopende onderwerpen. In deze beperken wij ons tot de afspraken aangaande het bezoldigingsstelsel voor militairen. Ook hier was sprake van duidelijke en concrete…

Lees meer

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel – loongebouw en toelagen –zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken van de…

Lees meer