Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken verbeterd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar…

Lees meer