AVW Defensie 2021

Uitleg maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte Defensie

Door de aangescherpte COVID-maatregelen die de regering heeft
aangekondigd en de vertaling daarvan bij het ministerie van Defensie,
ziet het dagelijks bestuur zich genoodzaakt om de achterbanraadplegingen
voor de leden van de ACOM te annuleren
De geplande gezamenlijke informatiebijeenkomsten van de vakbonden
over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen voor 2021
van deze week worden geannuleerd.