AVW Defensie 2021

Persona woon-werk-verkeer Defensie feitelijk uitgelegd

Allereerst wensen wij te benadrukken dat er aan het uitruilen van reiskosten in het cafetariamodel voor en nadelen zitten. Dat is niks nieuws maar wel goed om het nogmaals te benadrukken. Het voordeel is een hoger netto bedrag en het belangrijkste nadeel is dat daardoor het bruto inkomen verlaagd wordt. Dat heeft derhalve effecten op een eventuele uitkering als u later met ontslag gaat en de uitkering op dat inkomen gebaseerd wordt.

Daarnaast is het van belang om te benadrukken dat ook de werkgever voordeel heeft van dit uitruilen. Doordat het bruto loon daalt dalen ook de werkgeverslasten.

Aan de hand van de divers persona van Defensie zullen wij proberen enkele zaken voor u te verduidelijken. Voorafgaand wijzen wij alvast op de volgende zaken:

  • Onder de kop “huidig” staat wat u in 2022 zou mogen uitruilen op basis van de geldende belastingregels. Op dit moment is de administratie van Defensie nog niet op orde en derhalve is dit niet voor iedereen het bedrag wat u tot op heden uitruilde. Wat hier nu staat is het bedrag wat u zou mogen uitruilen op basis van de genoemde reisdagen;
  • Let op: de bedragen die u krijgt als tegemoetkoming woon-werk-verkeer of tegemoetkoming thuiswerken zijn netto bedragen, het bedrag voor de uitruil is een bruto bedrag.
  • Alle bedragen zijn maandbedragen. Dat geldt dus voor zowel de tegemoetkoming en de thuiswerkvergoeding als voor de uitruil.

Samira heeft een voltijds aanstelling en is de hele week binnen gelegerd. Zij reist derhalve eenmaal per week.

De vergoeding blijft netto gelijk en er is geen sprake van uitruil omdat de vergoeding fiscaal bovenmatig is.

Emma heeft ook een voltijdsaanstelling maar werkt één dag in de week thuis en zou volgens dit voorbeeld tweemaal per week een retourtje reizen over maar liefst 210 kilometer (enkele reis). Dit wekt de suggestie dat Emma een tegemoetkoming krijgt voor twee retourtjes per week: dit is absoluut niet het geval. De tegemoetkoming van Defensie is hetzelfde als wanneer men maar één retourtje zou “invullen”. De opmerking dat voor alle kilometers 16,5 of 17,5 €ct vergoed wordt is hier dan ook niet juist!

Het verschil zit hem in de uitruil. De tegemoetkoming voor het eerste retourtje laat immers maar € 35,21 over voor uitruil, voor het tweede retourtje krijgt men in het geheel geen tegemoetkoming en daardoor is de uitruil daarvoor maximaal. En uiteraard ook het voordeel voor de werkgever i.v.m. de teruglopende werkgeverslasten.

Voor de duidelijkheid, uitgaande van de gegevens bij Samira zou zij een maximale onbelaste tegemoetkoming woon-werk-verkeer van €127,40 mogen krijgen en is de nieuwe vergoeding nog steeds fiscaal bovenmatig (lasten komen voor rekening werkgever).

Emma zou op basis van één retourtje maximaal €284,62 mogen krijgen en op basis van twee retourtjes maximaal €569,24.