AVW Defensie 2021

Persona woon-werk-verkeer Defensie feitelijk uitgelegd

Allereerst wensen wij te benadrukken dat er aan het uitruilen van reiskosten in het cafetariamodel voor en nadelen zitten. Dat is niks nieuws maar wel goed om het nogmaals te benadrukken. Het voordeel is een hoger netto bedrag en het belangrijkste nadeel is dat daardoor het bruto inkomen verlaagd wordt. Dat heeft derhalve effecten op een eventuele uitkering als u later met ontslag gaat en de uitkering op dat inkomen gebaseerd wordt.

Daarnaast is het van belang om te benadrukken dat ook de werkgever voordeel heeft van dit uitruilen. Doordat het bruto loon daalt dalen ook de werkgeverslasten.

Aan de hand van de divers persona van Defensie zullen wij proberen enkele zaken voor u te verduidelijken. Voorafgaand wijzen wij alvast op de volgende zaken:

  • Onder de kop “huidig” staat wat u in 2022 zou mogen uitruilen op basis van de geldende belastingregels. Op dit moment is de administratie van Defensie nog niet op orde en derhalve is dit niet voor iedereen het bedrag wat u tot op heden uitruilde. Wat hier nu staat is het bedrag wat u zou mogen uitruilen op basis van de genoemde reisdagen;
  • Let op: de bedragen die u krijgt als tegemoetkoming woon-werk-verkeer of tegemoetkoming thuiswerken zijn netto bedragen, het bedrag voor de uitruil is een bruto bedrag.
  • Alle bedragen zijn maandbedragen. Dat geldt dus voor zowel de tegemoetkoming en de thuiswerkvergoeding als voor de uitruil.

Ook voor Peter, klopt het plaatje grotendeels. Omdat Peter 4 dagen werkt en ook 4 dagen reist dienen de bedragen ook op 80% gebaseerd te worden. En dus zijn er enkele zaken die verduidelijkt kunnen worden. Naar onze mening kloppen hier dan ook de uitruil bedragen.

Ook hier hoort bij het eerlijke verhaal wat Defensie Willem onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €325,28 per maand.

Ook voor Rayan, klopt het plaatje grotendeels, maar in dit geval behoeft het wel wat extra uitleg. Rayan werkt namelijk in deeltijd. Deeltijd is voor de tegemoetkoming woon-werk-verkeer niet altijd relevant. Het gaat bij woon-werkverkeer immers om het aantal reizen tussen de woonplaats en de werkplek. Als u bijvoorbeeld 5 halve dagen per week naar u werk gaat in een 50% aanstelling heeft u dezelfde tegemoetkoming als iemand die dat voor 5 hele dagen doet!

Omdat Rayan 3 dagen werkt en ook 3 dagen reist dienen de bedragen ook op 60% gebaseerd te worden. Als we hiermee doorrekenen zou Rayan, zoals ook Defensie aangeeft, op basis van het huidige systeem in 2022 niets mogen uitruilen (fiscaal bovenmatige vergoeding) en in het nieuwe systeem €42,80 p/m.

Ook hier hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Hakan onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €325,28 per maand.