AVW Defensie 2021

Persona woon-werk-verkeer Defensie feitelijk uitgelegd

Allereerst wensen wij te benadrukken dat er aan het uitruilen van reiskosten in het cafetariamodel voor en nadelen zitten. Dat is niks nieuws maar wel goed om het nogmaals te benadrukken. Het voordeel is een hoger netto bedrag en het belangrijkste nadeel is dat daardoor het bruto inkomen verlaagd wordt. Dat heeft derhalve effecten op een eventuele uitkering als u later met ontslag gaat en de uitkering op dat inkomen gebaseerd wordt.

Daarnaast is het van belang om te benadrukken dat ook de werkgever voordeel heeft van dit uitruilen. Doordat het bruto loon daalt dalen ook de werkgeverslasten.

Aan de hand van de divers persona van Defensie zullen wij proberen enkele zaken voor u te verduidelijken. Voorafgaand wijzen wij alvast op de volgende zaken:

  • Onder de kop “huidig” staat wat u in 2022 zou mogen uitruilen op basis van de geldende belastingregels. Op dit moment is de administratie van Defensie nog niet op orde en derhalve is dit niet voor iedereen het bedrag wat u tot op heden uitruilde. Wat hier nu staat is het bedrag wat u zou mogen uitruilen op basis van de genoemde reisdagen;
  • Let op: de bedragen die u krijgt als tegemoetkoming woon-werk-verkeer of tegemoetkoming thuiswerken zijn netto bedragen, het bedrag voor de uitruil is een bruto bedrag.
  • Alle bedragen zijn maandbedragen. Dat geldt dus voor zowel de tegemoetkoming en de thuiswerkvergoeding als voor de uitruil.

Ook voor Hakan hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Hakan onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €162,64 per maand. Omdat Hakan meer dan 40% van de werkdagen niet reist maar thuiswerkt mag de tegemoetkoming woon-werk-verkeer voor die thuiswerkdagen niet doorlopen. Uiteraard mag dan op die dagen juist wel de tegemoetkoming worden toegekend voor de kosten van thuiswerken.

Ook voor Willem zijn er enkele zaken die verduidelijkt kunnen worden. In dit geval, is er sprake van een afstand groter dan 75 kilometer. Dan is de werkgever zelfs verplicht om na te rekenen wat de daadwerkelijke woon-werk-verkeer-kilometers er gereisd is en dient daar zelfs de vergoeding op te worden gecorrigeerd.

Ook hier hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Willem onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €108,43 per maand. Omdat Willem meer dan 40% van de werkdagen niet reist maar thuiswerkt mag de tegemoetkoming woon-werk-verkeer voor die thuiswerkdagen niet doorlopen. Uiteraard mag dan op die dagen juist wel tegemoetkoming worden toegekend voor de kosten van thuiswerken.