AVW Defensie 2021

Persona woon-werk-verkeer Defensie feitelijk uitgelegd

Allereerst wensen wij te benadrukken dat er aan het uitruilen van reiskosten in het cafetariamodel voor en nadelen zitten. Dat is niks nieuws maar wel goed om het nogmaals te benadrukken. Het voordeel is een hoger netto bedrag en het belangrijkste nadeel is dat daardoor het bruto inkomen verlaagd wordt. Dat heeft derhalve effecten op een eventuele uitkering als u later met ontslag gaat en de uitkering op dat inkomen gebaseerd wordt.

Daarnaast is het van belang om te benadrukken dat ook de werkgever voordeel heeft van dit uitruilen. Doordat het bruto loon daalt dalen ook de werkgeverslasten.

Aan de hand van de divers persona van Defensie zullen wij proberen enkele zaken voor u te verduidelijken. Voorafgaand wijzen wij alvast op de volgende zaken:

  • Onder de kop “huidig” staat wat u in 2022 zou mogen uitruilen op basis van de geldende belastingregels. Op dit moment is de administratie van Defensie nog niet op orde en derhalve is dit niet voor iedereen het bedrag wat u tot op heden uitruilde. Wat hier nu staat is het bedrag wat u zou mogen uitruilen op basis van de genoemde reisdagen;
  • Let op: de bedragen die u krijgt als tegemoetkoming woon-werk-verkeer of tegemoetkoming thuiswerken zijn netto bedragen, het bedrag voor de uitruil is een bruto bedrag.
  • Alle bedragen zijn maandbedragen. Dat geldt dus voor zowel de tegemoetkoming en de thuiswerkvergoeding als voor de uitruil.

Voor Corine klopt het verhaal op zich.

Wel hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Corine onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €101,65 per maand. Uiteraard rest er, als deze tegemoetkoming betaald zou worden, geen uitruil meer.

Voor Jonas zijn toch wat aannames gedaan die enige duiding behoeven. Allereerst gaat men er in deze van uit dat er mag worden uitgeruild voor 5 dagen per week, ook als men niet op al die dagen reist. Volgens ons is dat niet het geval en mag er alleen worden uitgeruild over de daadwerkelijke kilometers. Zeker als er, zoals in dit geval, sprake is van een afstand groter dan 75 kilometer. Dan is de werkgever zelfs verplicht om na te rekenen hoeveel daadwerkelijke woon-werk-verkeer-kilometers er zijn afgelegd en dient daar zelfs de vergoeding op te worden gecorrigeerd.

Als we dat doorberekenen zou Jonas op basis van het huidige systeem in 2022 €119,42 p/m mogen uitruilen en in het nieuwe systeem €40,24.

Wel hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Jonas onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €637,01 per maand.  (uiteraard dient dit omdat de afstand groter is dan 75 kilometer naberekend te worden naar daadwerkelijk gereisde kilometers, bij normaal reisgedrag wordt dat dan €509,61 p/m). Uiteraard rest er, als deze tegemoetkoming betaald zou worden, geen uitruil meer.