AVW Defensie 2021

pinokkio

Laat u niet bedotten!
AVW 2021 Defensie 2021 vs 2022

Vele leden benaderen ons dat ze vanuit de (defensie-)lijn vernemen dat als men “ja” zegt tegen dit “maximale pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” en het tot een akkoord komt, de onderhandelingen voor de CAO voor 2022 direct kunnen beginnen. Dit is onjuist. Defensie kan doorgaans pas aan de onderhandelingen...
Cao-bijeenkomst

Achterbanraadpleging AVW 2021 ACOM-leden
UPDATE

Door de aangescherpte COVID-maatregelen die de regering heeft aangekondigd en de vertaling daarvan bij het ministerie van Defensie, ziet het dagelijks bestuur zich genoodzaakt om de achterbanraadplegingen voor de leden van de ACOM te annuleren, Alle fysieke ledenraadplegingen die voor deze en de aankomende week gepland stonden zijn derhalve geannuleerd....
act now

Gezamenlijke bonden roepen het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer op fors te investeren in defensie.

Dat er extra geld nodig is voor defensie, is inmiddels iedereen wel duidelijk. Of het nou voor personeel is, of voor materieel, vastgoed, IT of munitie.  Overal zijn tekorten. De huidige stand van zaken op arbeidsvoorwaardengebied geeft nog eens extra aan dat investeringen noodzakelijk zijn. De samenwerkende centrales van overheidspersoneel,...
woonwerk_verkeer

Persona woon-werk-verkeer Defensie feitelijk uitgelegd

Allereerst wensen wij te benadrukken dat er aan het uitruilen van reiskosten in het cafetariamodel voor en nadelen zitten. Dat is niks nieuws maar wel goed om het nogmaals te benadrukken. Het voordeel is een hoger netto bedrag en het belangrijkste nadeel is dat daardoor het bruto inkomen verlaagd wordt....
Collagefoto Cover AJ#05-21

Extra editie AVW Defensie

Extra editie AVW
enquete 4

Uitkomst SOD:
Lastige keuzes zijn gemaakt.

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden. De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij zijn een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is...