Verkiezingsuitslag verantwoordingsorgaan ABP

Onlangs hebben de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP plaatsgevonden. Voor deze verkiezingen stonden 4 kandidaten namens de ACOM op de gecombineerde lijst van het CNV, de ACP, de ACOM en KBO-PCOB. De heren (Jan) Kleian en (Roeland) van Santvoord voor de gepensioneerden en de heren (Ronald) van der Put en (John) van der…

Lees meer

Bevrijdingsdag 5 mei 2022

Vrijheid vieren in tijden van oorlog in Europa Evenals bij de Dodenherdenking op 4 mei, viel ook op Bevrijdingsdag de schaduw van ‘Oekraïne’ over de ceremonies en festiviteiten. Bij het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in ’s-Hertogenbosch zei premier Rutte dat “Nederland en heel de wereld solidair (is) met Oekraïne”. Volgens de minister-president heeft Bevrijdingsdag “zo…

Lees meer

KMar schrapt eenzijdige maatregel rond dienstreizen na druk bonden

In een eerder artikel op onze website informeerden we jullie over de eenzijdige wijziging van de regels rond dienstreizen bij de Koninklijke Marechaussee. Sindsdien zijn wij hiertegen in het geweer gekomen. Dit leidde tot veel hulpvragen en verzoeken van leden om bezwaar te maken tegen hun afgekeurde declaraties. Samen met de AFMP/MARVER en de VBM…

Lees meer

Wat voor werkgever wil Defensie zijn?

In het Sector Overleg Defensie op 2 december 2021 werd duidelijk dat het overgrote deel van het personeel van Defensie het “maximaal haalbare resultaat binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” afwees. Er was dus geen arbeidsvoorwaardenakkoord vanaf 1 januari 2021. Dat is wat het is. In dat SOD hebben wij de voorzitter (toenmalig Minister Henk Kamp)…

Lees meer

Belangrijk nieuws voor (gewezen) KOO-cadetten

Recentelijk is er een uitspraak geweest van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) inzake Cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) hebben gevolgd. Op basis van deze uitspraak is vastgesteld dat deze cadetten na de afronding van deze KOO maar vóór de start van de Vaktechnische Opleiding (VTO) worden bevorderd tot tweede luitenant (of vergelijkbaar).…

Lees meer

Defensie heeft foute beslissing inzake vaccinatie hersteld

Na onze eerdere melding van de in het vorige artikel genoemde bekendmaking (Bekendmaking CZMCARIB 005/2022) bij de Hoofddirecteur Personeel Defensie (HDP) is er veelvuldig contact geweest tussen o.a. CZSK (de Marine), DOPS (directie Operaties), HDP en de bonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betreffende (eerder genoemde) bekendmaking op 12 februari 2022 is ingetrokken en…

Lees meer

Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken verbeterd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar…

Lees meer

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de komende Kabinetsperiode ook nog aanzienlijk incidenteel geld voor Defensie vrijgemaakt…

Lees meer

Defensie en Corona

De onzichtbare vijand Corona is nog lang niet bestreden en er zijn op 26 november weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Over de aard of effectiviteit van die maatregelen zal ik mij niet uitlaten, er zijn in Nederland zeker 17,5 Miljoen mensen die dat veel beter kunnen. Wel wil ik mijn verbazing uitspreken over wat men in…

Lees meer