Actueel

“Kwaliteit centraal in plaats van looptijd rang” binnen KMar opgeschort

12 februari 2023, 13:39

Last Updated on 12 februari 2023, 13:41 by Jan Kropf Op 26 januari jl. verscheen het KMarMagazine en het lijkt er steeds meer op dat er in elk magazine van een der defensieonderdelen wel weer een zure verrassing voor de bonden verschijnt. In deze editie van de Kmar stond een artikel met als onderwerp “Kwaliteit…

De ACOM is op zoek naar een Chef Bedrijfsbureau/Administratie (Zeist).

29 januari 2023, 08:22

Last Updated on 11 februari 2023, 09:18 by Jan Kropf Op 1 juli a.s. gaat een van onze medewerkers genieten van een welverdiend pensioen. Omdat wij het bedrijfsbureau c.q. de afdeling administratie ook toekomstbestendig willen maken/houden ontstaat er een vacature voor een Chef Bedrijfsbureau/Administratie. Ben jij de persoon die alles helder krijgt en heb je…

Nabetaling woon- werkverkeer

13 januari 2023, 16:16

Last Updated on 13 januari 2023, 22:07 by Christiaan van Maurik Verschillende doelgroepenNieuwe aanvraagBerekening vergoeding In de afgelopen periode hebben wij vaak vragen van leden ontvangen over de nieuwe tegemoetkoming woon- werkverkeer (WWV) zoals deze is overeengekomen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 (AVW-akkoord). Ter verduidelijking: in het AVW-akkoord is afgesproken dat de nieuwe tegemoetkoming WWV vanaf…

Bijzondere beloning defensiepersoneel

23 december 2022, 17:21

Het actief dienende defensiepersoneel krijgt in maart een bijzondere beloning van 300 euro netto uitgekeerd. Minister van Defensie Kajsa Ollongren, staatssecretaris Christophe van der Maat en de vakbonden hebben hiertoe vandaag besloten omdat de oorlog in Oekraïne ook komend jaar een zware wissel zal trekken op de gehele Defensieorganisatie en haar mensen. Het gaat dan o.a. om de operationele…

Nadere afspraken over moment van invoering TOD achteraf

22 december 2022, 16:51

Last Updated on 22 december 2022, 16:56 by Christiaan van Maurik In een uitgebreid artikel in het ACOM-Journaal van november jl. hebben wij u al op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) zoals deze is afgesproken en vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Strekking van…

Eindelijk indexatie militair invaliditeitspensioen

6 oktober 2022, 13:18

Last Updated on 6 oktober 2022, 13:18 by Defensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over indexatie van het Militair invaliditeitspensioen (MIP) m.i.v. 2023. Gelet op de huidige wet- en regelgeving waren en zijn wij als ACOM nog steeds van mening dat het MIP al eerder geïndexeerd had moeten worden. Daaruit volgt dan ook dat…

Troonrede 2022

20 september 2022, 16:02

Last Updated on 20 september 2022, 16:02 by Koning Willem-Alexander in Troonrede 2022: Steunpakket 18 miljard euro, energieprijsplafond, hoger minimumloon en uitkeringen, blijvende steun Oekraïne Nederland beleeft onzekere tijden. Tijden van “tegenstrijdigheden en onzekerheid”, hield koning Willem-Alexander het Nederlandse volk voor in de Troonrede 2022.  “Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede…

Eindelijk duidelijkheid over verplichte vaccinaties COVID-19 bij Defensie

25 juli 2022, 16:18

Last Updated on 25 juli 2022, 16:18 by Jan Kropf Recentelijk hebben wij van Defensie vernomen dat eerdere nota’s waarin werd aangegeven dat militairen verplicht gevaccineerd dienden te worden zijn ingetrokken. Inmiddels is er ook een bericht op intranet verschenen waarin duidelijk beschreven staat voor welke vormen van inzet vaccineren verplicht is. Daarnaast is duidelijk…

Defensie en bonden akkoord over arbeidsvoorwaarden

7 juli 2022, 14:00

Last Updated on 7 juli 2022, 15:13 by Defensie heeft met de vakbonden voor defensiepersoneel een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021-2023). Uit een ledenraadpleging bleek dat een meerderheid van de vakbondsleden met het onderhandelaarsresultaat van 31 mei jongstleden heeft ingestemd. Het akkoord is vandaag door alle partijen ondertekend. In het akkoord gaan militairen en…

Vooruitbetaling compensatie verminderd pensioenperspectief

4 juli 2022, 12:00

Defensie en bonden hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 een afspraak gemaakt over het uitvoeren van de ‘Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief’. Een aantal militairen krijgt minder pensioen door de overgang per 1 januari 2019 van de eindloonregeling naar de middelloonregeling. Met deze maatregel krijgen deze militairen een compensatie voor het zogenoemde verminderde pensioenperspectief. Bij…