Actueel

Bericht van de arbeidsvoorwaardentafel

16 juli 2021, 16:00

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt.  De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken. Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over de salarisverhoging maar ook over andere onderwerpen uit de…

Vormingswerk.
Voor iedereen die bij Defensie werkt.

13 juli 2021, 14:26

Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht Programma Vormingswerk juli-december 2021

Hervatting onderhandelingen Arbeidsvoorwaardenakkoord

3 juli 2021, 10:57

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.  Deze gesprekken hebben Defensie en bonden iets dichter bij elkaar gebracht, maar op…

Maatregelen in verband met verminderd pensioenperspectief

3 juni 2021, 09:08

Naar aanleiding van de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018 – 2020 zijn de maatregelen in verband met een verminderd pensioenperspectief uitgewerkt in het technisch werkverband pensioencompensatie. Het advies vanuit het technisch werkverband is aangeboden aan de werkgroep AFR. Bij de berekening wordt nu uitgegaan van de individuele benadering hetgeen de maatregelen eerlijk, transparant en…

Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties

31 mei 2021, 15:23

(Deel 5 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

Onderzoek naar chroom 6 op alle defensie locaties tussen 1970 en 2015 afgerond

31 mei 2021, 15:19

  In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekend gemaakt van dat…

Bonden en Defensie starten informele verkenningen

28 mei 2021, 16:29

Op dinsdag 18 mei troffen vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de vakbonden en leden van de Tweede Kamer elkaar tijdens een koffie-actie in Den Haag. Dankzij de goede koffie en de informele sfeer was deze actie een succes, en een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen. De vakbonden en het Ministerie van Defensie…

Bonden gaan “koffiedrinken” met leden vaste commissie Defensie (van de Tweede Kamer)

18 mei 2021, 09:11

Op de Hofplaats, bij de publieksuitgang van de Tweede Kamer in Den Haag drinken de voorzitters van de defensievakbonden AFMP, VBM, ACOM en de GOV/MHB op 18 mei 2021 van 13.00 tot 13.45 uur een goede kop koffie met de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie Defensie. De beste gesprekken worden immers gevoerd…

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen

12 mei 2021, 13:00

Recentelijk werd duidelijk dat Minister Ferd Grapperhaus, namens het Kabinet, de vakbonden in de sector Politie zou uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan over de CAO voor de Politie. Ook zou er dan gesproken kunnen worden over een aantal andere zaken. Het spreekt voor ons voor zich dat óók in de sector Politie de…

Deel 4 van COVID-19
Vaccinaties en militairen

11 mei 2021, 13:48

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…