Actueel

SOD over toekomstig militair pensioenstelsel

16 juli 2024, 09:22

Defensie en de bonden hebben op 9 juli 2024 een akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen op basis van de Wet toekomst pensioenen en over de wijze waarop daar naartoe wordt overgegaan. Naast de gezamenlijke voorlichtingen van Defensie en alle vakbonden die deelnemen in het sectoroverleg Defensie, heeft de ACOM 2 voorlichting sessies…

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie een feit

2 juli 2024, 17:00

Op 2 juli 2024 heeft Jan Kropf, voorzitter van de ACOM en CCOOP-sector Defensie, namens de CCOOP de uitkomst van de achterbanraadpleging aan de voorzitter van het SOD kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de leden van de ACOM en de CNV (Defensie) die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht was positief over het voorgelegde…

Dienstplicht, dienjaar, dienmodel: what’s in a name?

18 juni 2024, 09:29

De laatste jaren werd vanuit Defensie regelmatig gerept over zaken als een “schaalbare krijgsmacht”, het “schillenmodel” en het “dienjaar”. Hoewel wij (net als de meeste van de andere vakbonden) regelmatig hebben aangegeven daarover graag in gesprek te willen gaan is dat tot op heden niet formeel gebeurd. Rechtspositioneel is er derhalve in dit opzicht niets…

Gezamenlijke voorlichtingen bonden en Defensie

5 juni 2024, 01:50

De komende weken gaan bonden en Defensie samen het land in om u uitgebreid te informeren over het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025 – 2026. Er vinden zowel fysieke bijeenkomsten als een online bijeenkomst plaats. In het onderhandelaarsresultaat gaat het niet alleen over een salarisverhoging maar het bevat ook afspraken over aanpassingen in het woon- werkverkeer en…

Onderhandelaarsresultaat AVW Defensie bereikt!

29 mei 2024, 12:00

ACOM-Leden kunnen niet meer stemmen! De laatste maanden hebben de sociale partners in de sector Defensie (vakbonden en de werkgever) zeer vertrouwelijk onderhandeld over een arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie. Op 28 mei 2024 is er vervolgens in het Sector Overleg Defensie (SOD), onder voorzitterschap van de Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat,…

Ook overeenstemming over transitieplan pensioenen voor militairen

17 mei 2024, 20:16

Eerder werd door de sociale partners voor Overheid en Onderwijs al overeenstemming bereikt over een hoofdlijnenresultaat en een transitieplan inzake de “Wet toekomst pensioenen”. Nadat de sociale partners in de sector Defensie eerder al overeenstemming hadden bereikt over het militaire deel van het hoofdlijnenresultaat is dat inmiddels ook gelukt voor het militaire deel van het…

Lest we forget!

5 mei 2024, 06:39

Dodenherdenkingen in het land met kransleggingen namens de ACOM Aan de Nationale Herdenking op de Dam gaan elk jaar weer de traditionele herdenkingsplechtigheden in het land vooraf. Traditioneel is de herdenking in Den Helder bij het monument ‘Voor Hen Die Vielen’ voor de gevallenen van de Koninklijke Marine (KM) en de Koopvaardij. Stefan Hop, de…

Dienjaar: uitdaging, probleem of oplossing

29 april 2024, 13:27

Recentelijk kwamen de antwoorden binnen op de door Silvio Erkens (VVD) gestelde schriftelijk vragen inzake het dienjaar binnen Defensie. Het dienjaar, ingevoerd zonder enig overleg met de vakbonden in september 2023 met 125 plekken, was initieel bedoeld om “ervaring te kunnen opdoen bij Defensie”. Dat zou dan moeten gebeuren in een tussenjaar na de middelbare…

Vele Nederlanders onderscheiden bij lintjesregen

26 april 2024, 15:48

Ook dit jaar zijn vele Nederlanders vereerd met een Koninklijke onderscheiding. Onder de vele ontvangers bevond zich ook ons lid, de heer A. Bussel. De heer Bussel werd onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Als vanzelfsprekend feliciteren wij alle gedecoreerden in het algemeen en onze leden in het bijzonder met deze mooie en…

UPDATE: Sociale partners sector Defensie bereiken hoofdlijnenresultaat nieuwe pensioenregeling

27 februari 2024, 12:08

Ook overleg over het concept-transitieplan is afgerond De vakbonden en Defensie hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor (oud-)militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027. In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de…