Actueel

Uitkomst SOD: Lastige keuzes zijn gemaakt.

15 oktober 2021, 14:59

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden. De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij zijn een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is hierover gesproken. De bonden en Defensie hebben uiteindelijk vastgesteld dat…

Wat is er aan de hand met Zorgzaam?

4 oktober 2021, 09:39

De laatste dagen krijgen wij veel vragen over Zorgzaam. Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk die op 6 oktober 2005 opgericht door de vakbonden voor defensiepersoneel, de zogenaamde “founding fathers”. Bij de oprichting was het de bedoeling een ziektekostencollectiviteit op te richten voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van…

Arbeidsvoorwaarden:
Hoe staat het ermee?

30 september 2021, 10:34

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken nu voorleggen aan het SOD en daar nader bespreken. Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden…

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk neemt toe!
(Deel 7 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

30 september 2021, 10:33

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…

“Extra geld” naar Defensie. En het personeel dan?

25 september 2021, 10:45

Op Prinsjesdag bleek dat Defensie er vanaf 2022 structureel €95 miljoen per jaar bij krijgt. Een druppel op een gloeiende plaat, oftewel een schamele fooi zoals wij eerder aangaven. Recentelijk bleek dat er uit een breed gedragen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie nog 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerdere…

Defensie afgescheept met ‘een treurige fooi van € 95 miljoen’

21 september 2021, 22:36

Defensiebegroting 2022 een carrousel van ‘herhaling van zetten’ Het demissionaire kabinet ‘Rutte III’ (16 oktober 2017 – ?) schuift Defensie in de ‘Miljoenennota 2022’ jaarlijks structureel € 95 miljoen toe. Die ‘additionele middelen’ worden goeddeels (€ 60 miljoen) gebruikt voor de broodnodige ‘aanzuivering’ van de ontstane tekorten aan (oefen)munitie. De resterende middelen zouden ten bate…

Ook (demissionair) Minister van Defensie stapt op!

17 september 2021, 16:59

Heden (17 september 2021) vernamen wij dat de Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar functie als (demissionair) Minister van Defensie had neergelegd na de aangenomen motie van afkeuring in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Eerder had Staatssecretaris Barbara Visser al aangegeven te stoppen bij Defensie en werd zij (demissionair) Minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk.

4 september 2021, 11:14

(Deel 6 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

Instelling Commissie ’schrijnende gevallen AOW-gat militairen’

3 september 2021, 15:09

In augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie is ingesteld door de voormalige staatssecretaris Barbara Visser. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie mocht verwachten. Daarnaast onderzoekt de commissie of de uitvoering van de…

Barbara Visser stopt als STASDEF en wordt Minister van I&W

31 augustus 2021, 14:26

Hedenmorgen (31 augustus 2021) werden wij geïnformeerd dat Staatssecretaris Barbara Visser per direct stopt bij Defensie en (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wordt. Dit was nogal een verrassende mededeling omdat we Barbara Visser hebben leren kennen als een zeer betrokken en gedreven Staatssecretaris die meermaals aan heeft gegeven zich de rest van de…