Actueel

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

2 januari 2022, 14:25

Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de komende Kabinetsperiode ook nog aanzienlijk incidenteel geld voor Defensie vrijgemaakt…

Tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19 aangepast (Deel 8 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

24 december 2021, 08:43

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…

Het coalitieakkoord en Defensie

16 december 2021, 10:47

De kogel is door de kerk. Op 15 december jl. kwam er duidelijkheid over het langverwachte “coalitieakkoord Rutte IV”. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen na een lange formatieperiode met het coalitieakkoord voor Rutte-IV. Met name de delen aangaande Defensie zijn voor ons uiteraard het meest interessant. Het (nog te formeren) kabinet stelt…

Uitkomst SOD 2 december en communicatie Defensie

13 december 2021, 13:00

Op 2 december 2021 is in de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) duidelijk geworden dat alle centrales hebben aangegeven “tegen” het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” te zijn. Ook uit de poll die Defensie zelf onder de medewerkers heeft gehouden bleek dat een overgrote meerderheid van de respondenten (78%) ”tegen” het…

Uitkomst SOD 2 december 2021

2 december 2021, 17:00

Heden, 2 december 2021, is er een vergadering gehouden van het Sector Overleg Defensie  (SOD) waar de vertegenwoordigers van de vier centrales de uitkomst van de achterbanraadplegingen bekend hebben gemaakt. De CCOOP, waar de ACOM deel van uit maakt, heeft laten weten dat op basis van alle vormen van raadplegingen, ca. 85% van de respondenten…

Defensie en Corona

27 november 2021, 09:37

De onzichtbare vijand Corona is nog lang niet bestreden en er zijn op 26 november weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Over de aard of effectiviteit van die maatregelen zal ik mij niet uitlaten, er zijn in Nederland zeker 17,5 Miljoen mensen die dat veel beter kunnen. Wel wil ik mijn verbazing uitspreken over wat men in…

Laat u niet bedotten!
AVW 2021 Defensie 2021 vs 2022

17 november 2021, 14:18

Vele leden benaderen ons dat ze vanuit de (defensie-)lijn vernemen dat als men “ja” zegt tegen dit “maximale pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” en het tot een akkoord komt, de onderhandelingen voor de CAO voor 2022 direct kunnen beginnen. Dit is onjuist. Defensie kan doorgaans pas aan de onderhandelingen beginnen indien de ruimte daartoe…

Presentatie Informatie bijeenkomsten CAO Defensie 2021 online.

17 november 2021, 14:00

De samenwerkende vakbonden in de sector Defensie hebben vanwege aangescherpte corona maatregelen de gezamenlijke informatiebijeenkomsten over “het maximale pakket binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” voor 2021 moeten annuleren. Om u toch nog zo goed mogelijk te informeren is de presentatie die ten behoeve van de informatie bijeenkomsten gemaakt is, door de bonden ingesproken en online…

Webinar ACOM arbeidsvoorwaarden 2021

16 november 2021, 15:09

Eerder hebben wij al bekendgemaakt dat de ACOM, door de aangescherpte COVID-maatregelen die de regering heeft aangekondigd, genoodzaakt was om de fysieke achterbanraadplegingen voor de leden van de ACOM te annuleren. Inmiddels hebben wij gemeend ook de bijeenkomst op 22 november in het bondskantoor te Zeist niet open te stellen voor bezoekers, dit is nu…

Achterbanraadpleging AVW 2021 ACOM-leden
UPDATE

8 november 2021, 09:19

Door de aangescherpte COVID-maatregelen die de regering heeft aangekondigd en de vertaling daarvan bij het ministerie van Defensie, ziet het dagelijks bestuur zich genoodzaakt om de achterbanraadplegingen voor de leden van de ACOM te annuleren, Alle fysieke ledenraadplegingen die voor deze en de aankomende week gepland stonden zijn derhalve geannuleerd. De bijeenkomst op 22 november…