Actueel

In memoriam Leon van der Hulst (67) oud-voorzitter van de ACOM, de Bond van Defensiepersoneel

6 februari 2024, 20:52

De ACOM heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Leon van der Hulst. Hij was een trotse vader en opa. Voor hij op 4 april 2014 het voorzitterschap van de ACOM op zich nam, was Leon onder meer onderhandelaar namens de bond, via de CCOOP, in het Sectoroverleg Defensie. Als onderhandelaar…

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 getekend

12 december 2023, 17:11

In een speciale vergadering van het SOD op dinsdag 12 december zijn de vakbonden en Defensie een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 overeengekomen. Zo zijn nu de loonafspraken over 2024 een feit. Op 3 november jl. bereikte Defensie en de vakbonden een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat dat nu definitief is geworden en vanaf nu aangehaald kan worden als arbeidsvoorwaardenakkoord 2024.…

Kerstpuzzel ACOM Journaal december 2023

11 december 2023, 13:52

Beste ACOM-leden, lezers van ACOM Journaal, in het bijzonder de puzzelaars,Helaas is door een technische onvolkomenheid de Kerstpuzzel in het decembernummer van ACOM Journaal, niet helemaal correct weergegeven. Het gaat met name om het ontbreken van de lijst met woorden die de puzzelopgave vormen. Zonder die woordenlijst is de puzzel niet op te lossen. Om…

Maandag 4 december laatste gezamenlijke informatiebijeenkomst Arbeidsvoorwaardenresultaat 2024

30 november 2023, 14:44

Na diverse locaties in het land te hebben bezocht vindt maandag 4 december van 14.00 tot 16.00 uur de laatste gezamenlijke informatiebijeenkomst van de vakbonden en Defensie plaats. Het betreft een digitale bijeenkomst die zowel via internet (klik hier voor de link via internet) als via het intranet van Defensie te volgen is (klik hier…

UPDATE: Gezamenlijke bijeenkomsten bonden en Defensie Fysiek en Online

13 november 2023, 20:17

De komende weken gaan bonden en Defensie samen het land in om u uitgebreid te informeren over het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024. Er vinden zowel fysieke bijeenkomsten als online bijeenkomsten plaats. In het onderhandelaarsresultaat gaat het niet alleen over een salarisverhoging maar het bevat ook afspraken over aanpassingen in het loongebouw van het burgerpersoneel en afspraken…

Update inzake onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden 2024

6 november 2023, 12:00

Op vrijdagmiddag 3 november 2023 is in een speciale vergadering van het sectoroverleg Defensie (SOD) een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie overeengekomen. Dit resultaat zal de komende tijd door vertegenwoordigers van de vier centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) én Defensie aan belanghebbenden worden toegelicht. Het gaat immers om uw belangen en…

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel

3 november 2023, 19:18

Defensie en de vakbonden zijn op 3 november tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. Defensie en de vakbonden vinden het belangrijk om vóór het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot nieuwe afspraken te komen. Het voorstel ligt er nu in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Het gaat om arbeidsvoorwaarden over het jaar 2024. Maandag om 12:00 uur…

Troonrede 2023 van het demissionaire kabinet-Rutte IV

19 september 2023, 19:35

Aanpak armoede, toeslagenaffaire, aardbevingsschade, MH17 en ‘Oekraïne’ Ondanks zijn demissionaire status gaat het kabinet-Rutte IV daadkrachtig aan de slag bij de aanpak van “het armoedevraagstuk, het herstel voor de toeslagenouders, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, MH17 en de steun aan Oekraïne.” (broodtekst)Het kabinet treft een aantal (nood)maatregelen om de armoede te bestrijden. Het…

Een Jurist belangenbehartiging is meer dan welkom

7 september 2023, 10:48

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) is een vakorganisatie aangesloten bij de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), gericht op het behartigen van belangen (op rechtspositioneel gebied) – in de ruimste zin van het woord – van haar leden. Het lidmaatschap van de ACOM staat zowel open voor militaire als burgerambtenaren bij Defensie…

Annelore Roelofs “nieuwe”  commandant KMar

29 augustus 2023, 14:18

Nadat eerder al berichten waren verschenen op de websites van zusterbonden en in de Telegraaf heeft nu ook Defensie gecommuniceerd: “Annelore Roelofs wordt per 1 september a.s. de nieuwe commandant van de KMar”. Voor de ACOM is dan ook nu het moment gekomen om daarop te reageren waarbij we voorop willen stellen dat wij niets…