Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:04 by De ACOM heeft, net als haar zusterorganisatie CNV publieke zaak, op allerlei manieren bezien wat er nodig is om tot een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat te komen waar de achterban “ja” tegen kan zeggen. Want het belangrijkste bent u, de achterban van uw Bond, en in die zin heeft u…

Lees meer

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is van start gegaan

Last Updated on 25 juli 2019, 14:12 by Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder stem) één lid (en een plaatsvervangend lid) van zowel Defensie als van…

Lees meer

(Defensie)meldpunt burnpits

Last Updated on 15 april 2019, 09:29 by Defensie heeft vanaf vandaag een meldpunt voor (oud-)Defensiepersoneel dat is blootgesteld aan de uitstoot van burnpits. Bent u blootgesteld aan burnpits en heeft u gezondheidsklachten? Meldt u dan bij het meldpunt van Defensie maar geef dit dan ook vooral door aan de ACOM. Burnpits zijn kuilen waar…

Lees meer

Overleg in de sector Defensie wordt weer hervat

Last Updated on 15 april 2019, 09:22 by Eerder hebben wij aangegeven dat er nog in de maand januari een vergadering van het Sector Overleg defensie zou worden gehouden en die vergadering heeft, weliswaar op de laatste dag van die maand (31 januari), inderdaad plaatsgevonden. In die vergadering hebben wij afgesproken dat er komende week…

Lees meer